*
*
*
*
*
*
*
*

Trường vừa lòng nào tiếp sau đây cho ta biết khi chịu tính năng của lực đồ vật vừa bị biến dị vừa bị đổi khác chuyển động.

Bạn đang xem: Lực là một đại lượng vectơ vì


Vật (1) và (2) đang hoạt động với các gia tốc (v_1) cùng (v_2) thì chịu các lực tác dụng như hình vẽ.


*

Sử dụng các từ thích hợp để điền vào nơi trống mang lại đúng ý nghĩa vật lí:

.... là tại sao làm chuyển đổi vận tốc của đưa động.


Dùng cụm từ tương thích nhất nhằm điền vào nơi trống:

Lực là nguyên nhân làm ... Tốc độ của gửi động.


Trên mẫu vẽ là lực chức năng lên bố vật theo cùng một tỉ lệ xích như nhau. Trong các sắp xếp theo máy tự giảm dần của lực sau đây, thu xếp nào là đúng?


*

Một vật đang hoạt động thẳng với vận tốc (v). Ao ước vật chuyển động theo phương cũ và vận động nhanh lên thì ta phải tác dụng một lực như thế nào vào vật? hãy lựa chọn câu trả lời đúng.

Xem thêm: Bài Tập Hno3 Có Lời Giải Các Dạng Bài Tập Về Axit Nitric (Hno3) Hay, Chi Tiết


Sử dụng hình vẽ dưới (minh họa mang đến trường đúng theo kéo gàu nước từ dưới giếng lên.) hãy lựa chọn phát biểu chưa bao gồm xác


*

*

Khi ném một quả bóng lên rất cao (bỏ qua đa số ma sát), hình mẫu vẽ nào sau đây diễn tả đúng những lực chức năng lên trái bóng.