Lực tương tác giữa 2 điện tích điểm là lực Culông: F = 9.109

*
 (trong điện môi lực giảm đi ε lần so với trong chân không).

Bạn đang xem: Lực tương tác của hai điện tích có tính chất

- Hai điện tích tất cả độ lớn cân nhau thì: |q1| = |q2|

Hai điện tích bao gồm độ lớn cân nhau nhưng trái vết thì: q1 = -q2

Hai điện tích bằng nhau thì: q1 = q2

Hai điện tích cùng dấu: q1q2 > 0 → |q1q2| = q1q2.

Hai điện tích trái dấu: q1q2 > 0 → |q1q2| = -q1q2.

- Áp dụng hệ thức của định cơ chế Coulomb để tìm ra |q1.q2| tiếp đến tùy điều kiện bài toán bọn chúng ra sẽ tìm được q1 và q2.

- trường hợp đề bài bác chỉ yêu ước tìm độ lớn thì chỉ cần tìm |q1|;|q2|

► Bài toán mang lại tích độ khủng 2 đt cùng tổng độ bự 2 đt thì AD hệ thức Vi-ét:

*
 thì q12 – Sq1 + p. = 0.

► những công thức trên được áp dụng trong số trường hợp:

+ những điện tích là điện tích điểm.

+ những quả mong đồng chất, tích điện đều, lúc đó ta coi r là khoảng cách giữa hai trọng điểm của trái cầu.

*Ví dụ

Ví dụ 1: Ví dụ 1: Hai năng lượng điện điểm q1 = 2.10-8 C, q2 = -10-8 C. Đặt phương pháp nhau đôi mươi cm trong ko khí. Xác định lực can hệ giữa chúng?

Hướng dẫn:

*

Lực liên can giữa hai năng lượng điện điểm q1 và q2 là F→12 và F→21 có:

+ Phương là con đường thẳng nối hai điện tích điểm.

+ Chiều là lực hút

+ Độ lớn 

*
 = 4,5.10-5 N.

Ví dụ 2: Ví dụ 2: Hai năng lượng điện đặt bí quyết nhau một khoảng chừng r trong không gian thì lực shop giữa chúng là 2.10-3 N. Nếu khoảng tầm cách đó mà đặt trong môi trường điện môi thì lực xúc tiến giữa chúng là 10-3 N.

a. Xác minh hằng số điện môi.

b. Để lực tương tác giữa hai năng lượng điện đó khi đặt trong năng lượng điện môi bởi lực tương tác giữa hai điện tích lúc đặt trong bầu không khí thì khoảng cách giữa hai năng lượng điện là bao nhiêu? Biết khoảng cách giữa hai năng lượng điện này trong không gian là trăng tròn cm.

Hướng dẫn:

*

a. Ta tất cả biểu thức lực tương tác giữa hai năng lượng điện trong không khí với trong năng lượng điện môi được xác minh bởi

*

b. Để lực can dự giữa hai năng lượng điện tích lúc đặt trong điện môi bởi lực hệ trọng giữa hai năng lượng điện khi ta đặt trong không gian thì khoảng cách giữa hai điện tích bây giờ là r"

*

Ví dụ 3: Ví dụ 3: trong nguyên tử Hidro, electron chuyển động tròn đầy đủ quanh hạt nhân theo quy trình tròn có nửa đường kính 5.10-9 cm.

a. Xác định lực hút tĩnh điện giữa electron với hạt nhân.

b. Khẳng định tần số vận động của electron. Biết cân nặng của electron là 9,1.10-31 kg.

Hướng dẫn:

*

a. Lực hút tĩnh điện giữa electron và hạt nhân:

*

b. Tần số chuyển động của electron:

Electron vận động tròn quanh hạt nhân, nên lực tĩnh điện đóng vai trò là lực phía tâm

*
 = 4,5.1016 rad/s

Vật f = 0,72.1026 Hz

Ví dụ 4: Ví dụ 4: Hai điện tích q1 và q2 đặt biện pháp nhau 20 cm trong ko khí, chúng đẩy nhau một lực F = 1,8 N. Biết q1 + q2 = -6.10-6 C cùng |q1| > |q2|. Xác định dấu của năng lượng điện q1 và q2. Vẽ những vecto lực điện tác dụng lên các điện tích. Tính q1 và q2.

Hướng dẫn:

*

Hai năng lượng điện đẩy nhau phải chúng cùng dấu, mặt khác tổng hai điện tích này là số âm cho nên có hai điện tích phần lớn âm:

*

+ Kết phù hợp với giả thuyết q1 + q2 = -6.10-6 C, ta tất cả hệ phương trình

*
 vì |q1| > |q2| ⇒ 
*

Ví dụ 5: Ví dụ 5: Hai năng lượng điện điểm có độ lớn đều nhau được để trong không khí giải pháp nhau 12 cm. Lực hệ trọng giữa hai năng lượng điện đó bởi 10 N. Đặt hai điện tích đó trong dầu và đưa chúng lại cách nhau 8 centimet thì lực liên tưởng giữa chúng vẫn luôn là 10 N. Tính độ lớn của các điện tích với hằng số điện môi của dầu.

Hướng dẫn:

*

+ Lực ảnh hưởng giữa hai năng lượng điện tích khi để trong ko khí

*

+ khi đặt trong điện môi mà lực shop vẫn không đổi yêu cầu ta có: 

*

Ví dụ 6: Ví dụ 6: nhị quả cầu nhỏ tuổi giống giống hệt bằng sắt kẽm kim loại A với B để trong không khí, tất cả điện tích theo thứ tự là q1 = -3,2.10-7 C, q2 = 2,4.10-7 C, bí quyết nhau một khoảng chừng 12 cm.

 a. Khẳng định số electron thừa với thiếu sống mỗi quả ước và lực cửa hàng giữa chúng.

b. Cho hai quả mong tiếp xúc điện với nhau rồi đặt về khu vực cũ. Xác minh lực tương tác tĩnh năng lượng điện giữa nhị quả cầu đó.

Hướng dẫn:

*

a. Số electron thừa nghỉ ngơi quả mong A là: 

*
 = 2.1012 electron

Số electron thiếu sinh sống quả mong B là 

*
 = 1,5.1012 electron

Lực địa chỉ tĩnh năng lượng điện giữa hai quả mong là lực hút, có độ lớn 

*
 = 48.10-3 N.

b. Lực liên can giữa chúng hiện giờ là lực hút 

*
 = 10-3 N.

B. Bài tập

Câu 1: cách làm của định phương pháp Culông là

A.

*
B.
*
C.
*
D.
*

Câu 2: Đồ thị diễn lực xúc tiến Culông thân hai năng lượng điện quan hệ với bình phương khoảng cách giữa hai năng lượng điện là đường:

A. Hypebol. B. Thẳng bậc nhất. C. Parabol. D. Elíp

Câu 3: xác định nào dưới đây không đúng khi nói về lực xúc tiến giữa hai năng lượng điện điểm vào chân không?

A. Tất cả phương là mặt đường thẳng nối hai năng lượng điện tích

B. Có độ lớn tỉ lệ với tích độ mập hai năng lượng điện tích

C. Tất cả độ khủng tỉ lệ nghịch với khoảng cách giữa hai năng lượng điện tích

D. Là lực hút lúc hai năng lượng điện trái dấu.

Câu 4: khoảng cách giữa một proton và một electron là r = 5.10-9 cm, coi rằng proton với electron là những điện tích điểm. Tính lực điện cửa hàng giữa chúng

A. 9,216.10-12 N. B. 4,6.10-12 N. C. 9,216.10-8 N. D. 4,6.10-10 N.

Câu 5: Hai năng lượng điện điểm q1 = +3 μC với q2 = -3 μC, để trong dầu ( ε = 2) bí quyết nhau một khoảng tầm r = 3 cm. Lực cửa hàng giữa hai năng lượng điện đó là

A. 5N B. 25N C. 30N D. 45N

Câu 6: Hai năng lượng điện điểm đều nhau được để trong nước ( ε = 81) giải pháp nhau 3cm. Lực đẩy giữa chúng bằng 0,2.10-15 N. Hai điện tích đó là

A. 4,472.10-8 C. B. 4,472.10-9 C. C. 4,025.10-8 C. D. 4,025.10-9 C.

Câu 7: nhì quả cầu nhỏ tuổi giống nhau, mỗi thứ thừa một electron. Tìm cân nặng mỗi quả cầu để lực tĩnh điện bằng lực cuốn hút giữa chúng. Mang đến G = 6,67.10-11 m3/kg.s

A. 2,86.10-9 kg B. 1,86.10-9 kg C. 4,86.10-9 kg D. 9,86.10-9 kg

Câu 8: Tính lực tương tác điện, lực lôi kéo giữa electron với hạt nhân trong nguyên tử Hyđrô, biết khoảng cách giữa bọn chúng là 5.10-9 cm, trọng lượng hạt nhân bởi 1836 lần trọng lượng electron.

A. Fđ = 7,2.10-8 N, Fh = 34.10-48 N. B. Fđ = 9,2.10-8 N, Fh = 36.10-51 N.

C. Fđ = 9,2.10-8 N, Fh = 41.10-48 N. D. Fđ = 10,2.10-8 N, Fh = 51.10-51 N.

Câu 9: Hai năng lượng điện điểm nằm im trong chân ko chúng liên hệ với nhau một lực F. Người ta thay đổi yếu tố q1, q2, r thấy lực xúc tiến đổi chiều tuy thế độ mập không đổi. Hỏi những yếu tố trên biến hóa như gắng nào?

A. Q1’ = -q1, q2’ = 2q2, r’ = r/2 . B. Q1’ = q1/2, q2’ = -2q2, r’ = 2r.

Xem thêm: Tại Sao Các Nhà Hàng Hải Hay Dùng Bản Đồ Có Kinh Tuyến Vĩ Tuyến Là Những Đường Thẳng

C. Q1’ = -2q1, q2’ = 2q2, r’ = 2r. D. Những yếu tố không đổi.

Câu 10: hai quả mong kim loại bé dại tích điện phương pháp nhau 2,5 m trong không gian chúng tương tác với nhau bởi vì lực 9 mN. Cho hai quả cầu tiếp xúc nhau thì năng lượng điện của từng quả cầu bằng -3 μC. Tìm điện tích của những quả cầu ban đầu: