Lưu huỳnh trioxit ( SO3 ) công dụng được cùng với :A. Nước, loại thành phầm là bazơ. B. Axit, loại thành phầm là bazơ .

Bạn đang xem: Lưu huỳnh trioxit tác dụng được với

C. Nước, thành phầm là axit D. Bazơ, sản phẩm là axit.

Câu 12: (Mức 1)

Đồng ( II ) oxit ( CuO ) tác dụng được với :A. Nước, loại thành phầm là axit. B. Bazơ, mẫu thành phầm là muối và nước .C. Nước, mẫu sản phẩm là bazơ. D. Axit, loại sản phẩm là muối và nước .

Câu 13: (Mức 2)

Sắt ( III ) oxit ( Fe2O3 ) tác dụng được với :A. Nước, loại sản phẩm là axit. B. Axit, mẫu thành phầm là muối và nước .C. Nước, mẫu thành phầm là bazơ. D. Bazơ, mẫu sản phẩm là muối với nước .

Câu 14: (Mức 1)

Công thức hoá học của sắt oxit, biết fe ( III ) là :A. Fe2O3. B. Fe3O4. C. FeO. D. Fe3O2 .

Câu 15: (Mức 2)

Dãy chất dưới đây chỉ gồm những oxit :A. MgO, bố ( OH ) 2, CaSO4, HCl. B. MgO, CaO, CuO, FeO .C. SO2, CO2, NaOH, CaSO4. D. CaO, ba ( OH ) 2, MgSO4, BaO .

Câu 16: (Mức 2)

0,05 mol FeO chức năng vừa đầy đủ với :A. 0,02 mol HCl. B. 0,1 mol HCl. C. 0,05 mol HCl. D. 0,01 mol HCl .

Câu 17: (Mức 2)

0,5 mol CuO chức năng vừa đủ với :A. 0,5 mol H ­ 2SO4. B. 0,25 mol HCl. C. 0,5 mol HCl. D. 0,1 mol H2SO4 .

Câu 18: (Mức 2)

Dãy chất bao gồm những oxit axit là :A. CO2, SO2, NO, P2O5. B. CO2, SO3, Na2O, NO2. C. SO2, P2O5, CO2, SO3. D. H2O, CO, NO, Al2O3 .

Câu 19: (Mức 2)

Dãy chất có những oxit bazơ :A. CuO, NO, MgO, CaO. B. CuO, CaO, MgO, Na2O. C. CaO, CO2, K2O, Na2O .D. K2O, FeO, P2O5, Mn2O7 .

Câu 20: (Mức 2)

Dãy hóa học sau là oxit lưỡng tính :A. Al2O3, ZnO, PbO2, Cr2O3. B. Al2O3, MgO, PbO, SnO2 .C. CaO, ZnO, Na2O, Cr2O3. D. PbO2, Al2O3, K2O, SnO2 .

Câu 21: (Mức 2)

Dãy oxit chức năng với nước tạo nên dung dịch kiềm :A. CuO, CaO, K2O, Na2O. B. CaO, Na2O, K2O, BaO .C. Na2O, BaO, CuO, MnO. D. MgO, Fe2O3, ZnO, PbO .

Câu 22: (Mức 2)

Dãy oxit tính năng với dung dịch axit clohiđric ( HCl ) :A. CuO, Fe2O3, CO2, FeO. B. Fe2O3, CuO, MnO, Al2 ­ O3 .C. CaO, CO, N2O5, ZnO. D. SO2, MgO, CO2, Ag2O .

Câu 23: (Mức 2)

Dãy oxit tính năng với dung dịch NaOH :A.CuO, Fe2O3, SO2, CO2. B. CaO, CuO, CO, N2O5 .C. CO2, SO2, P2O5, SO3. D. SO2, MgO, CuO, Ag2O .

Câu 24: (Mức 2)

Dãy oxit vừa chức năng nước, vừa tính năng với hỗn hợp kiềm là :A.CuO, Fe2O3, SO2, CO2. B. CaO, CuO, CO, N2O5 .C. SO2, MgO, CuO, Ag2O. D. CO2, SO2, P2O5, SO3 .

Câu 25: (Mức 2)

Dãy oxit vừa chức năng với nước, vừa công dụng với hỗn hợp axit là :A.CuO, Fe2O3, SO2, CO2. B. CaO, CuO, CO, N2O5 .C. CaO, Na2O, K2O, BaO. D. SO2, MgO, CuO, Ag2O .


Câu 26: (Mức 2)

Dãy oxit vừa chức năng với axit, vừa tính năng với kiềm là :A. Al2O3, ZnO, PbO2, Cr2O3. B. Al2O3, MgO, PbO, SnO2 .C. CaO, FeO, Na2O, Cr2O3. D. CuO, Al2O3, K2O, SnO2 .

Câu 27: (Mức 2)

Hai oxit tác dụng với nhau chế tạo thành muối là :A. CO2 và BaO. B. K2O cùng NO. C. Fe2O3 với SO3. D. MgO và teo .

Câu 28: (Mức 2)

Một oxit của photpho tất cả thành phần xác suất của p bằng 43,66 %. Biết phân tử khối của oxit bởi 142 đvC. Bí quyết hoá học tập của oxit là :A. P2O3. B. P2O5. C. PO2. D. P2O4 .

Câu 29: (Mức 2)

Một oxit được tạo vày 2 yếu tắc là sắt với oxi, trong đó tỉ lệ trọng lượng giữa sắt và oxi là 7/3. Công thức hoá học tập của oxit sắt là :

A. FeO. B. Fe2O3. C. Fe3O4­. D. FeO2.

Câu 30: (Mức 3)

Khử toàn vẹn 0,58 tấn quặng sắt cất 90 % là Fe3O4 bằng khí hiđro. Cân nặng sắt chiếm được là :A. 0,378 tấn. B. 0,156 tấn. C. 0,126 tấn. D. 0,467 tấn .

Source: https://veneto.vn Category: Giải bài Tập


ai đang xem: Lưu Huỳnh Trioxit – cấu tạo Và đặc điểm Của tại lize.vn

Lưu huỳnh trioxit được biết thêm đến là một chất lỏng không màu, chảy vô hạn vào nước cùng mang rất đầy đủ các đặc điểm của một oxit axit. Trong nội dung bài viết dưới đây, hãy thuộc lize.vn tìm kiếm hiểu cụ thể chủ đề này qua bài viết dưới trên đây nhé!.

Lưu huỳnh trioxit là gì?Tính hóa chất của sulfur trioxitỨng dụng và giải pháp điều chế lưu hoàng trioxitCách nhận biết (SO_2) và (SO_3)

Lưu huỳnh trioxit là gì?

Định nghĩa

Lưu huỳnh trioxit là 1 trong hợp hóa chất với công thức (SO_3)Trioxit lưu hoàng khô tuyệt vời nhất không ăn mòn kim loại.Ở thể khí, đấy là một hóa học gây ô nhiễm nghiêm trọng và là tác nhân chính trong các trận mưa axit.

Cấu chế tác phân tử

Nguyên tử S có thông số kỹ thuật electron lớp ngoài cùng là: (…3s^23p^43d^0) được phân bố trong các orbitan:


*

*

Như vậy, S bao gồm 6 e đơn độc (Rightarrow) có thể liên kết cùng với 6 e đơn côi của 3 nguyên tử O tạo ra 6 liên kết cộng hóa trị. Từng nguyên tử O link với nguyên tử S bởi một links đôi.

Đang xem: diêm sinh trioxit

Theo quy tắc bát tử, công thức kết cấu của (SO_3) được viết là:


*

Tính hóa học vật lý của lưu hoàng trioxit

Lưu huỳnh trioxit là hóa học lỏng không màu, tung vô hạn trong nước với axit sunfuric.Khối lượng phân tử: (80,06, g/mol)Nhiệt độ nóng chảy: (16,9 ^circC)Nhiệt độ sôi: (45 ^circC)

Tính hóa chất của lưu huỳnh trioxit

Lưu huỳnh trioxit có tương đối đầy đủ các tính chất của một oxit axit

Nhiệt phân lưu huỳnh trioxit cùng với xúc tác (V_2O_5)

(2SO_3 rightleftharpoons O_2 + 2SO_2)

Tác dụng rất dũng mạnh với nước tạo nên thành axit sunfuric

(SO_3 + H_2O rightarrow H_2SO_4)

Tác dụng với bazơ chế tác thành muối với nước

(NaOH + SO_3 rightarrow NaHSO_4)

(2NaOH + SO_3 rightarrow H_2O + Na_2SO_4)

Tác dụng cùng với oxit bazơ (tan) tạo nên thành muối

(CaO + SO_3 rightarrow CaSO_4)

(Na_2O + SO_3 rightarrow Na_2SO_4)

Tác dụng cùng với (H_2SO_4)

Lưu huỳnh trioxit tung vô hạn vào (H_2SO_4) chế tạo ra oleum (H_2SO_4.nSO_3)

(H_2SO_4 + nSO_3 rightarrow H_2SO_4.nSO_3)

Lưu huỳnh trioxit tính năng với (H_2SO_4) tạo nên axit disunfuric

(H_2SO_4 + SO_3 rightarrow H_2S_2O_7)

Lưu huỳnh trioxit gồm tính khử không?

Vì vào (SO_3) số OXH của S sẽ ở mức tối đa (+6) đề nghị (SO_3) không tồn tại tính khử mà chỉ thể hiện tính OXH (nhận e)

Ví dụ:

(2SO_3 + 2NH_3 rightarrow 3SO_2 + N_2 + 3H_2O)

(S^+6 + 2e rightarrow S^+4)

(SO_3^2-) lại vừa biểu hiện tính OXH vừa biểu đạt tính khử bởi số OXH của sulfur trong (SO_3^2-) tại mức trung bình (+4)(2KMnO_4 + 5K_2SO_3 + 3H_2SO_4 rightarrow 2MnSO_4 + 6K_2SO_4 + 3H_2O)

(S^+4 rightarrow S^+6 + 2e)

(Fe_2(SO_3)_3 +3Na_2S rightarrow 2Fe(OH)_3 + H_2S + 3Na_2SO_4)

(S^+4 + 6e rightarrow S^-2)

Ứng dụng và phương pháp điều chế lưu hoàng trioxit

Ứng dụng

Lưu huỳnh trioxit ít có áp dụng trong thực tế, nhưng mà lại là sản phẩm trung gian để phân phối axit sunfuric.

Xem thêm: Giai Cấp Tư Sản Là Gì ? Thế Nào Là Giai Cấp Tư Sản Và Giai Cấp Vô Sản

Cách điều chế

Trong công nghiệp fan ta chế tạo (SO_3) bằng cách oxi hóa diêm sinh đioxit:

(4FeS_2 + 11O_2 rightarrow 2Fe_2O_3 + 8SO_2)

(2SO_2 + O_2 rightarrow 2SO_3)

Cách phân biệt (SO_2) cùng (SO_3)

Có thể nhận ra (SO_2) cùng (SO_3) bằng các cách sau:

Dùng thuốc thử là hỗn hợp (Br_2)

Chất làm dung dịch (Br_2) mất color là (SO_2)

(Br_2 + 2H_2O + SO_2 rightarrow H_2SO_4 + 2HBr)

Chất còn lại là (SO_3)

Dùng thuốc thử là dung dịch (KMnO_4)

Chất làm dung dịch (KMnO_4) mất color là (SO_2)

(2H_2O + 2KMnO_4 + 5SO_2 rightarrow 2H_2SO_4 + 2MnSO_4 + K_2SO_4)

Chất không tồn tại hiện tượng gì là (SO_3)


READ: bội nghịch Ứng Xà Phòng hóa chất Béo, (Có đoạn phim Chữa)

Dùng thuốc demo là dung dịch (BaCl_2)

Chất công dụng với (BaCl_2) tạo nên kết tủa white là (SO_3)

(BaCl_2 + H_2O + SO_3 rightarrow 2HCl + BaSO_4)

Chất không tồn tại hiện tượng gì là (SO_2)

Bài tập về sulfur trioxit

Bài 1: Tính lượng (FeS_2) cần dùng làm điều chế một lượng (SO_3) đủ nhằm hòa tung vào 100 gam (H_2SO_4) 91%. Mang sử các phản ứng xẩy ra hoàn toàn.

Cách giải:

Trong 100 gam dung dịch có:

(m_H_2SO_4 = 91, gam) và (m_H_2O = 9, gam)

Ta có phương trình phản ứng

(SO_3 + H_2O rightarrow H_2SO_4)

(rightarrow n_SO_3 = n_H_2O = 0,5, mol)

(rightarrow m_H_2SO_4 = 140, (gam))

Gọi lượng (SO_3) chế tạo oleum là x mol

(rightarrow frac80x140 + 80x.100) = 12,5%

(Rightarrow x = 0,25)

(Rightarrow n_SO_3 = 0,75)

(n_FeS_2 = 0,375)

(m_FeS_2 = 45, gam)

Bài 2: Tính khối lượng (SO_3) cùng (H_2SO_4) 20,5% buộc phải lấy nhằm pha chế được 340 gam hỗn hợp (H_2SO_4) 49%

Cách giải:

Gọi khối lượng của (SO_3) là a (rightarrow n_SO_3 = fraca80)

Khối lượng của (H_2SO_4) là b (rightarrow m_H_2SO_4 = 0,205b)

(Rightarrow a + b = 340) (1)

Ta có phương trình bội phản ứng:

(beginmatrix SO_3 + H_2O rightarrow H_2SO_4 fraca80, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , fraca80 endmatrix)

(rightarrow m_H_2SO_4 = frac98a80 + 0,205b)

(rightarrow frac98a80 + 0,205b) = 340.49% (2)

Từ (1) cùng (2) (Rightarrow left{beginmatrix a = 95 b = 245 endmatrixright.)

Như vậy, bài viết trên phía trên của lize.vn đã giúp đỡ bạn tổng hợp kiến thức về diêm sinh trioxit (SO_3). Chúc bạn luôn luôn học tập tốt!