Để củng thế kiến thức, và kỹ năng giải bài tập về rượu etylic, axit axetic và hóa học béo. hsnovini.com xin chia sẻ với các bạn bài đăng bên dưới đây. Với lý thuyết và những bài tập có giải thuật chi tiết, hy vọng rằng đây đã là tài liệu giúp các bạn học tập tốt hơn.


*

Ôn tập lý thuyếtHướng dẫn giải bài xích tập sgk

A. LÝ THUYẾT

I. RƯỢU ETYLIC

1. Tính chất vật lí

Rượu etylic (ancol etylic hoặc etanol) C2H­5OH là hóa học lỏng, ko màu, sôi sinh sống 78,3oC, nhẹ nhàng hơn nước, chảy vô hạn vào nước với hòa tan được nhiều chất như iot, benzen,…

2. Cấu trúc phân tử

CH3– CH2– OH

Hay

*

3. đặc điểm hóa học

Phản ứng cháy

C2H5OH + 3O2→(to)2CO2+ 3H2O

Tác dụng cùng với Na

2C2H5OH + na → 2C2H5ONa + H2.

Bạn đang xem: Luyện tập rượu etylic, axit axetic và chất béo

Tác dụng cùng với axit axetic

CH3COOH + HO – C2H5↔(đk: H2SO4đặc, to) CH3COOC­2H5 + H2O.

axit axetic etylic etylaxetat

II. AXIT AXETIC

1. Tính chất vật lí

Axit axetic CH3COOH là hóa học lỏng, ko màu, vị chua, tan vô hạn trong nước

2. Kết cấu phân tử

*

Hay CH3– COOH

3. đặc điểm hóa học

Axit axetic cũng có đầy đủ đặc điểm của một axit, nhưng là một trong axit yếu.

Xem thêm: Tính Tổng Các Bình Phương Của 5 Số Tự Nhiên Liên Tiếp, Tổng Bình Phương Là Gì

Dung dịch axit axetic làm quỳ tím chuyển màu sắc thành đỏ.Tác dụng với oxit bazơ, bazơ chế tạo thành muối và nước.

CH3COOH + NaOH → H2O + CH3COONa (Natri axetat)

2CH3COOH + Na2CO3 → 2CH3COONa + CO2+ H2O

Tác dụng với ancol etylic tạo nên este với nước

CH3COOH+HO-C2H5↔ (đk: H2SO4đặc, to)CH3COO C2H5 + H2O

III. CHẤT BÉO

1. Tính chất vật lí

Mỡ làm việc thể rắn, còn dầu nghỉ ngơi thể lỏng. Hóa học béo nhẹ nhàng hơn nước, ko tan trong nước, tung được vào dầu hỏa, xăng…

2. Nguyên tố và kết cấu của hóa học béo

Chất to là hỗn hợp nhiều este của glixerol với các axit to và tất cả công thức chung là (R-COO)3C3H5.Trong kia R có thể là C17H35- ; C17H33- ; C15H31-…3. Tính chất hóa học

Thủy phân trong môi trường axit :