Khi thay thế sửa chữa một hay các nguyên tử hiđro vào phân tử NH3 bằng một hay những gốc hiđrocacbon ta được amin.

Bạn đang xem: Lý thuyết bài amin


I. KHÁI NIỆM, PHÂN LOẠI

1. Khái niệm

- Khi sửa chữa một hay nhiều nguyên tử hiđro vào phân tử NH3 bằng một hay nhiều gốc hiđrocacbon ta được amin.

VD: CH3NH2 ; CH3NHCH3 ; CH2=CHCH2NH2 ; C6H5NH2

2. Phân loại

- Amin được phân nhiều loại theo đặc điểm cấu tạo thành của gốc hiđrocacbon (amin thơm, amin béo, amin dị vòng) và theo bậc của amin (amin bậc một, bậc hai, bậc ba)

Lưu ý: Bậc của amin được tính bằng số cội hidrocacbon liên kết trực tiếp với nguyên tử N

VD: CH3CH2CH2NH2 amin bậc 1 

CH3CH2NHCH3 amin bậc 2

(CH3)3N amin bậc 3

II. ĐỒNG PHÂN, DANH PHÁP

1. Đồng phân

– Đồng phân về mạch cacbon.

– Đồng phân địa chỉ nhóm chức.

– Đồng phân về bậc của amin.

Ví dụ: những đồng phân của C4H11N.

*

2. Danh pháp


Amin bậc I (RNH2) tất cả 2 bí quyết gọi tên

Cách 1: Tên gốc hiđrocacbon + amin

Cách 2: tên hiđrocacbon + số chỉ địa chỉ nhóm NH2 + amin


Ví dụ: Tên gọi của một số amin

Hợp chất

Tên gốc - chức

Tên thế thế

Tên thường

CH3NH2

Metylamin

Metanamin

 

C2H5NH2

Etylamin

Etanamin

 

CH3CH2CH2NH2

Propylamin

Propan - 1 – amin

 

CH3CH(NH2)CH3

Isopropylamin

Propan - 2 – amin

 

H2N(CH2)6NH2

Hexametylenđiamin

Hexan - 1,6 – điamin

 

C6H5NH2

Phenylamin

Benzenamin

Anilin

CH2=CHCH2NH2

Anlylamin

Prop-2-en-1-amin

 

Amin bậc II hoặc bậc III đọc theo tên gốc chức: 

Tên gốc hiđrocacbon + amin

CH3NHC2H5 : Etylmetylamin

(CH3)3 N : Trimetylamin 

III. TÍNH CHẤT VẬT LÍ

- -Metyl-; -đimetyl-; trimetyl- với etylamin là phần đông chất khí mùi hương khai khó khăn chịu, độc, dễ tan vào nước.


- các chất đồng đẳng cao hơn là phần lớn chất lỏng hoặc rắn, độ tan trong nước bớt dần theo hướng tăng của phân tử khối.

- Anilin là hóa học lỏng, ko màu, cực kỳ độc, không nhiều tan trong nước, tan trong etanol, benzen.

IV. TÍNH CHẤT HÓA HỌC

1. Tính bazo

Amin tan những trong nước có khả năng làm xanh giấy quỳ hoặc làm hồng phenolphtalein, tính bazo khỏe khoắn hơn amoniac. Anilin gồm tính bazo mà lại không làm thay đổi màu sắc quỳ tím cũng không làm cho hồng phenolphtalein vì tính bazo của chính nó yếu rộng amoniac. 

TQ: Amin thơm 2 + HCl → RNH3Cl

b) chức năng với một vài dung dịch muối bột có môi trường axit

3RNH2 + FeCl3 + 3H2O → Fe(OH)3 + 3RNH3Cl

2. Phản ứng với axit nitro

- Amin bậc một tác dụng với axit nitrơ ở ánh nắng mặt trời thường đến ancol hoặc phenol với giải phóng nitơ.


C2H5NH2 + HONO → C2H5OH + N2 ­ + H2O

- Anilin và các amin thơm bậc một tác dụng với axit nitrơ ở ánh sáng thấp (0 - 5oC) đến muối điazoni :

C6H5NH2 + HONO+HCl (xrightarrow0-5^oC) C6H5N2+Cl- + 2H2O

3. Phản nghịch ứng ankyl hóa

Ta có phương trình tổng quát:

RNH2 + R’I → RNHR’ + HI

4. Bội nghịch ứng gắng brom vào nhân thơm của anilin

*
 

Sản phẩm tạo nên kết tủa trắng nên đấy là phản ứng đặc trưng dùng làm nhận biết anilin với các amin khác

V. ỨNG DỤNG

Các ankylamin được dùng trong tổng hòa hợp hữu cơ, nhất là các điamin được dùng làm tổng vừa lòng polime.

Xem thêm: Top 50 Hình Nền Đẹp Màu Vàng Đẹp Full Hd Đặc Sắc Nhất Thế Giới

Anilin là nguyên liệu đặc biệt trong công nghiệp phẩm nhuộm (phẩm azo, đen anilin,…), polime (nhựa anilin - fomanđehit,…), chế phẩm (streptoxit, suafaguaniđin,…)

VI. ĐIỀU CHẾ

- sửa chữa nguyên tử H của phân tử amoniac

*

- Khử hợp hóa học nitro

*

Sơ đồ bốn duy: Amin

*


*
Bình luận
*
chia sẻ
Chia sẻ
Bình chọn:
4 trên 7 phiếu
Bài tiếp sau
*


Luyện bài bác Tập Trắc nghiệm Hóa lớp 12 - coi ngay


Báo lỗi - Góp ý
*
*
*
*
*
*
*
*


TẢI ứng dụng ĐỂ xem OFFLINE


*
*

× Báo lỗi góp ý
sự việc em gặp gỡ phải là gì ?

Sai chính tả Giải khó hiểu Giải không đúng Lỗi khác Hãy viết cụ thể giúp hsnovini.com


giữ hộ góp ý Hủy vứt
× Báo lỗi

Cảm ơn bạn đã áp dụng hsnovini.com. Đội ngũ thầy giáo cần cải thiện điều gì để bạn cho nội dung bài viết này 5* vậy?

Vui lòng nhằm lại thông tin để ad hoàn toàn có thể liên hệ với em nhé!


Họ cùng tên:


nhờ cất hộ Hủy vứt

Liên hệ | chế độ

*

*

Đăng ký kết để nhận giải thuật hay và tài liệu miễn phí

Cho phép hsnovini.com gởi các thông tin đến bạn để cảm nhận các giải thuật hay cũng như tài liệu miễn phí.