Đề cương ôn tập học kì 2 môn đồ lí 12 năm 2021 - 2022 là tài liệu cực kì hữu ích, bắt tắt kim chỉ nan và những dạng bài bác tập trọng tâm trong chương trình Lý 12 kì 2.

Bạn đang xem: Lý thuyết lý 12 học kì 2

Đề cương Vật lí 12 cuối học kì 2 là tài liệu vô cùng quan trọng giúp cho các bạn học sinh rất có thể ôn tập tốt cho kì thi học kì 2 sắp đến tới. Đề cưng cửng ôn thi HK2 vật lý 12 được biên soạn rất đưa ra tiết, rõ ràng với đầy đủ dạng bài, triết lý và kết cấu đề thi được trình diễn một cách khoa học. Vậy sau đấy là nội dung chi tiết Đề cương Vật lí 12 học kì 2, mời các bạn cùng theo dõi tại đây.


Đề cưng cửng ôn tập học kì 2 môn Vật lý 12 năm 2021 - 2022


I. Kim chỉ nan ôn thi học kì 2 vật lí 12

I. MẠCH DAO ĐỘNG:

1. Mạch dao động là một mạch kín gồm một tụ điện có điện dung C mắc nối tiếp với một cuộn cảm có độ tự cảm L.

2. Mạch dao động lí tưởng là mạch dao động có điện trở của mạch bằng không và mạch ko bức xạ sóng điện từ.

3. Định luật biến thiên điện tích, cường độ dòng điện và hiệu điện thế trong mạch dao động lí tưởng.

Sự biến thiên điện tích của một bản tụ điện: q = q0cos(ωt + φ).

Sự biến thiên cường độ dòng điện vào mạch: i = -I0sin(ωt + φ) = I0cos(ωt + φ + π/2).

(Với I0 = ωq0)

Sự biến thiên hiệu điện thế giữa hai bản tụ điện:

*

q0: điện tích cực đại bên trên một bản tụ điện (đơn vị C).

I0: cường độ dòng điện cực đại trong mạch (đơn vị A).

U0: hiệu điện thế cực đại giữa nhị bản tụ điện (đơn vị V).


...........

II. ĐIỆN TỪ TRƯỜNG (TRƯỜNG ĐIỆN TỪ)

1. Giả thuyết của Mắc-xoen về mối quan hệ giữa điện trường và từ trường.

Khi một từ trường biến thiên theo thời gian, nó hiện ra một điện trường xoáy, là điện trường có các đường sức điện là đường cong kín, phủ bọc các đường sức từ.Khi một điện trường biến thiên theo thời gian, nó xuất hiện một từ trường, có các đường cảm ứng từ bao quanh các đường sức điện.

2. Điện từ trường là trường có nhì thành phần biến thiên theo thời gian, liên quan mật thiết với nhau là điện trường biến thiên và từ trường biến thiên.

III. SÓNG ĐIỆN TỪ:

1. Sóng điện từ là điện từ trường lan truyền trong không gian.

2. Những tính chất (đặc điểm) của sóng điện từ.

Sóng điện từ truyền được trong tất cả các môi trường vật chất, kể cả chân không. Vận tốc lan truyền sóng điện từ trong chân không bằng vận tốc ánh sáng trong chân không : c = 3.108 m/s.

- Sóng điện từ là sóng ngang. Trong quá trình truyền sóng, tại một điểm bất kì trên phương truyền, vecto E và vecto B luôn luôn vuông góc với nhau và vuông góc với phương truyền sóng v. Tía vecto E, B, v tạo thành một tam diện thuận.


- vào sóng điện từ, điện trường và từ trường luôn luôn biến thiên tuần hoàn theo không gian và thời gian, và luôn luôn cùng trộn với nhau.

- Sóng điện từ cũng theo đúng các định luật phản xạ, khúc xạ; cũng có thể giao thoa, nhiễu xạ ... Như ánh sáng.

- Sóng điện từ sở hữu năng lượng. Năng lượng sóng điện từ tỉ lệ với lũy thừa bậc bốn của tần số.

- Sóng điện từ có bước sóng từ vài mét đến vài kilômét được dùng trong tin tức liên lạc vô tuyến và được gọi là sóng vô tuyến.

3. Sóng điện từ và tin tức vô tuyến.

Sóng vô tuyến được phân chia thành: sóng dài, sóng trung, sóng ngắn và sóng cực ngắn.

- Sóng dài: Bước sóng λ khoảng bên trên 103 m (f khoảng dưới 3.105 Hz).

- Sóng trung: Bước sóng khoảng từ 102 m đến 103 m (f khoảng từ 3.105 Hz đến 3.106 Hz).

- Sóng ngắn: Bước sóng khoảng từ 10 m đến 102 m (f khoảng từ 3.106 Hz đến 3.107 Hz).

- Sóng cực ngắn: Bước sóng khoảng từ 10-2 m đến 10 m (f khoảng từ 3.107 Hz đến 3.1010 Hz).

IV. SỰ PHÁT VÀ THU SÓNG VÔ TUYẾN.

1. Sự phát sóng vô tuyến.

a) Nguyên tắc phát sóng vô tuyến.

- Dùng các sóng điện từ cao tần.

Vì

+ chúng mang năng lượng lớn.

+ phản xạ tốt bên trên tầng điện li, mặt đất và mặt nước, nên có thể truyền ra đi được.

+ mặt khác, các phân tử khí trong khí quyển hấp thụ mạnh các sóng điện từ. Chỉ trong một số ít khoảng bước sóng (hoặc tần số) của sóng điện từ hầu như ko bị các phân tử khí hấp thụ. Bên trên mặt các máy thu thanh đều có ghi rõ các vị trí này, chẳng hạn với các sóng ngắn có các vị trí của các bước sóng khoảng 19 m, 25 m, 31 m, 49 m, 75 m ... ứng với các dải tần số khoảng 16 MHz, 12 MHz, 9,7 MHz, 6 MHz, 4 MHz ...


- Biến điệu sóng cao tần.

Âm nghe được có tần số từ 16 Hz đến đôi mươi 000 Hz. Còn sóng cao tần có tần số cỡ MHz, tai người ko nghe được.

II. Bài tập ôn thi học kì 2 đồ vật lí 12

Câu 1: chọn phát biểu đúng về mạch dao động.

A. Mạch xấp xỉ gồm một cuộn cảm, một năng lượng điện trở mắc tuy nhiên song với một tụ điện.B. Năng lượng điện tự toàn phần của mạch xê dịch biến thiên điều hòa.C. Nếu năng lượng điện dung của tụ năng lượng điện trong mạch càng bé dại thì tần số của xấp xỉ điện tự càng lớn.D. Trường hợp độ tự cảm của cuộn dây trong mạch càng nhỏ tuổi thì chu kì xấp xỉ điện từ càng lớn.

Câu 2: vào mạch giao động LC, trường hợp tăng năng lượng điện dung của tụ lên 12 lần và giảm độ trường đoản cú cảm của cuộn cảm thuần xuống 3 lần thì tần số giao động của mạch

A. Sút 4 lần. B. Tăng 4 lần. C. Bớt 2 lần. D. Tăng 2 lần.

Câu 3: Điện từ trường xuất hiện thêm ở xung quanh

A. Một năng lượng điện đứng yên.B. Một dòng điện ko đổi.C. Một tụ điện vẫn tích điện cùng được ngắt ngoài nguồn.D. Mối cung cấp sinh tia lửa điện.

Câu 4: lựa chọn câu phát biểu sai.

Điện ngôi trường xoáy khác năng lượng điện trường tĩnh ở chỗ

A. Bao gồm đường sức khép kín.B. Điện ngôi trường xoáy xuất hiện thêm khi điện tích vận động thẳng đều, còn năng lượng điện trường tĩnh chỉ lộ diện khi điện tích đứng yên.C. Điện ngôi trường xoáy làm mở ra từ trường vươn lên là thiên, còn điện trường tĩnh thì không.D. Điện trường xoáy vị từ trường thay đổi thiên sinh ra.

Câu 5: Sóng điện từ cùng sóng cơ học không có đặc thù chung nào bên dưới đây?

A. Có vận tốc lan truyền phụ thuộc vào môi trường.B. Có thể bị khúc xạ, bội nghịch xạ.C. Truyền được trong chân không.D. Có năng lượng.

Câu 6: tốc độ truyền sóng điện từ

A. Không phụ thuộc vào vào môi trường truyền sóng nhưng nhờ vào vào tần số của sóng.B. Không nhờ vào vào cả môi trường truyền sóng cùng tần số của sóng.C. Nhờ vào vào môi trường thiên nhiên truyền sóng tuy vậy không nhờ vào vào tần số của sóng.D. Phụ thuộc vào môi trường xung quanh truyền sóng với tần số của sóng.

Câu 7: Sóng điện từ nào tiếp sau đây không bị phản nghịch xạ ở tầng điện li?

A. Sóng cực ngắn. B. Sóng ngắn. C. Sóng trung. D. Sóng dài.


Câu 8: Nguyên tắc buổi giao lưu của mạch lựa chọn sóng trong thứ thu sóng vô tuyến đường là nhờ vào hiện tượng

A. Giao bôi sóng năng lượng điện từ.B. Cùng hưởng sóng năng lượng điện từ.C. Nhiễu xạ sóng năng lượng điện từ.D. Phản xạ sóng điện từ.

Câu 9: Một mạch dao động LC cộng hưởng với sóng điện từ có bước sóng 50 m. Để sản phẩm này hoàn toàn có thể thu được sóng điện từ bao gồm bước sóng 100 m mà vẫn giữ nguyên độ tự cảm L thì năng lượng điện dung của tụ phải

A. Tăng 2 lần. B. Tăng 4 lần. C. Bớt 2 lần. D. Bớt 4 lần.

Câu 10: Phát biểu nào tiếp sau đây là sai khi nói về năng lượng dao cồn điện từ tự do thoải mái (dao đụng riêng) vào mạch xấp xỉ điện từ LC không tồn tại điện trở thuần?

A. Khi tích điện điện trường giảm thì năng lượng từ ngôi trường tăng.

B. Năng lượng điện trường đoản cú của mạch xấp xỉ bằng tổng năng lượng điện trường triệu tập ở tụ điện và năng lượng điện trường triệu tập ở cuộn cảm.

C. Tích điện từ trường cực đại bằng năng lượng điện từ của mạch dao động.

D. Năng lượng điện ngôi trường và tích điện từ trường trở thành thiên điều hòa với tần số bằng một nửa tần số của cường độ dòng điện vào mạch.

Xem thêm: Cho Các Phát Biểu Sau:(1) Ở Đk Thường Anilin Là Chất Gì, Ở Điều Kiện Thường, Anilin Là Chất Gì

.................

hsnovini.com file PDF hoặc Word về tham khảo Đề cương cứng ôn tập học kì 2 môn Vật lý 12