Mạch điện là gì? Mạch điện song song, mạch điện nối tiếp là gì? Công thức mạch điện nối tiếp và tuy nhiên song như thế nào? Tất cả sẽ được tổng hợp đầy đủ và đưa ra tiết với bài bác viết dưới đây nhé!

1. Định nghĩa: Mạch điện là gì?

Một mạch điện vào bất kỳ công trình này hiện này đều là một vòng khép kín, nó cung cấp cái điện khép kín để sử dụng cho các thiết bị điện. Bởi vì đó, mạch điện đó là một bé đường dùng để kết nối những thành phần điện khác nhau lại với nhau như điện trở, tụ điện, nguồn điện, cuộn cảm,...

Bạn đang xem: Mạch điện mắc nối tiếp

*

Mạch điện được bắt đầu với kết thúc cùng một điểm để tạo thành cấu trúc giống như những vòng lặp. Thông thường, một mạch điện sẽ tất cả 3 thành phần chính là nguồn điện, những thành tải điện và dây dẫn được kết nối với nhau.

Trong mạch điện phải gồm sự kết nối các thành phần để bọn chúng hoạt động theo mục đích của người lắp đặt. Tất cả thể lắp đặt đoạn mạch nối tiếp hoặc đoạn mạch song song. Biện pháp mắc khác biệt về cấu hình này cũng khiến thuộc tính của mạch điện ráng đổi và có sự không giống nhau đó nhé!

Cùng search hiểu rõ hơn về loại mạch điện nối tiếp và song song với thông tin được phân tách sẻ trong phần tiếp theo của bài viết này nhé!

2. Mạch điện nối tiếp, tuy vậy song là gì?

2.1. Mạch điện kết nối nối tiếp

Mạch điện nối tiếp là việc nối tiếp từ 2 hoặc nhiều thành phần với nhau dưới dạng xếp thành tầng hoặc đuối của thành phần trước được kết nối vào đầu của thành phần sau, cùng cứ như vậy tiếp nối đến đến hết thành phần trong mạch điện. Nó tạo thành một đường duy nhất xâu chuỗi các thành phần trong mạch lại với nhau.

*

2.2. Mạch điện kết nối song song

Mạch điện nối tuy nhiên song là mạch mắc tuy nhiên song nhị hoặc nhiều thành phần với nhau dưới hình thức đầu các thành phần được kết nối với nhau và đuối bọn chúng được kết nối với nhau trong mạch. Từ đó, các thành phần điện vào mạch tạo thành đường dẫn hoặc vòng lặp được gọi là kết nối song song mạch điện.

*

3. Công thức mạch điện nối tiếp và tuy vậy song

Bạn đang muốn tìm hiểu công thức mạch điện nối tiếp và tuy vậy song hiện nay. Vậy cùng đi kiếm tìm hiểu bỏ ra tiết qua những thông tin chia sẻ dưới đây như sau:

3.1. Công thức mạch điện nối tiếp

Mạch điện nối tiếp tạo thành một bé đường duy nhất kết nối liên tiếp các thành phần với nhau, điều này giúp cho dòng điện chạy qua các thành phần là như nhau cùng điện áp được phân chia tùy thuộc vào điện trở đối với từng thành phần điện trong mạch. Cụ thể như sau:

3.1.1. Dòng điện

Dòng điện qua từng thành phần vào mạch mắc nối tiếp vẫn được giữ nguyên giá trị cùng nó bằng với giá trị được cung cấp bởi nguồn điện đầu vào. Bởi bí quyết mắc này chỉ tạo ra một đường dẫn cho loại điện cùng nó ko bị phân chia.

3.1.2. Điện áp

Trong điện nối tiếp, tổng điện áp rơi trên mối thành phần bằng điện áp cung cấp. Điện áp rơi trên mỗi thành phần điện là khác nhau do điện trở của bọn chúng khác nhau.

*

3.1.3. Điện trở

Trong mạch điện mắc nối tiếp, những điện trở được kết nối với nhau liên tiếp cùng tổng điện trở sẽ bằng từng thành phần điện của chúng công lại. Công thức tính như sau:

Rtd = R₁ + R₂ + R₃ +…+ Rₙ

Không những vậy, tổng điện trở trong mạch điện mắc nối tiếp luôn luôn lớn hơn điện trở riêng của từng thành phần.

3.1.4. Tụ điện

Khi các tụ điện được kết nối theo hình thức mắc nối tiếp, tổng điện dung của bọn chúng giảm vì nguyên nhân chênh lệch điện áp ở mỗi tụ giảm. Điều này khiến điện tích được lưu trữ cũng giảm theo. Công thức tính sẽ được biểu thị như sau:

1/Ctd = 1/C₁ + 1/C₂ + … + 1/Cn

Tổng điện dụng của mạch mắc nối tiếp luôn luôn nhỏ hơn điện dung riêng rẽ của từng thành phần trong mạch.

3.1.5. Cuộn cảm

Tổng độ tự cảm của nhị hoặc nhiều hơn nhì cuộn cảm trong thuộc một mạch điện mắc nối tiếp là tổng của những cuộn cảm riêng lẻ. Công thức tính như sau:

*

Ltd = L₁ + L₂ + L₃ +…+ Lₙ

Tổng độ tự cảm sẽ luôn luôn lớn hơn độ tự cảm riêng lẻ vào mỗi thành phần của mạch nối tiếp.

3.1.6. Sự cố gồm thể xảy ra vào mạch nối tiếp

Toàn bộ mạch sẽ không hoạt động khi tất cả một thành phần bất kỳ như thế nào trong mạch bị lỗi. Điều này xảy ra là vì toàn bộ mẫu điện của mạch bị ngắt khi gồm thành phần như thế nào đó hỏng, những thành phần không hỏng cơ lại dùng bình thường một đường điện đề nghị chúng cũng không thể sử dụng được.

Toàn bộ mạch sẽ bị vô hiệu vượt khi gồm một lỗi xảy ra ở bất kỳ thành phần nào. Giải pháp mang đến vấn đề này là các bạn cần cẩn thận kiểm tra với từng thành phần riêng biệt biệt. Với việc xử lý sự cố đối với mạch mắc nối tiếp cạnh tranh hơn với mạch mắc tuy nhiên song.

3.1.7. Nguồn cấp

Nếu có 2 hoặc nhiều nguồn cấp điện được kết nối vào vào mạch mắc nối tiếp thì tổng điện áp của bọn chúng sẽ bằng tổng của những điện áp riêng. Còn tổng mẫu điện vẫn được giữ nguyên. Công thức tính công suất vào mạch điện mắc nối tiếp như sau:

*

P = I2R1 + I2R2 + … I2Rn

3.1.8. Hiệu điện thế

Hiện điện thế giữa hai đầu của đoạn mạch bằng tổng những hiệu điện thế bên trên mỗi điện trở với tính theo công thức:

U = U1 + U2 + … + Un

3.2. Công thức mạch điện song song

Các thành phần của mạch điện được mắc tuy nhiên song với nhau để tạo thành nhiều vòng hoặc đường dẫn cho dòng chảy của nguồn điện. Cụ thể các công thức tính vào mạch điện tuy nhiên song như sau:

3.2.1. Chiếc điện

Dòng điện phía bên trong một mạch mắc tuy nhiên song được phân phân thành nhiều nhánh nhỏ. Từ đó, tổng dòng điện thiết yếu bằng tổng chiếc điện đi qua các nhánh hay những thành phần riêng biệt lẻ, đồng thời nó còn phụ thuộc cả vào giá chỉ trị điện trở của từng thành phần. Công thức tính như sau:

I­T = I1 + I2 + I3 + … In

*

3.2.2. Điện áp

Trong mạch điện tuy vậy song, điện áp vẫn giữ nguyên trên mỗi đường dẫn bởi bọn chúng được mắc song song nên điện áp tổng sẽ luôn luôn bằng nhau tại mọi điểm.

VT = V1 = V2 = V3 = … Vn

3.2.3. Điện trở

Tổng điện trở vào mạch điện mắc tuy nhiên song luôn giảm cùng nó nhỏ hơn điện trở riêng của từng thành phần. Cụ thể công thức tính như sau:

1/Rtd = 1/R1 + 1/R2 + …. + 1/Rn

3.2.4. Điện dung

Tổng điện tụng của những tụ điện vào mạch tuy nhiên song tăng vị nó bằng tổng điện dung của các tụ điện riêng lẻ cộng lại. Cụ thể công thức tính như sau:

Ctd = C1 + C2 + C3 + … Cn

*

3.2.5. Cuộn cảm

Tổng độ tự cảm trong mạch điện mắc tuy vậy song sẽ giảm cùng nó luôn nhỏ hơn độ tự cảm của những cuộn cảm riêng rẽ lẻ của từng thành phần. Công thức tính như sau:

1/Ltd = 1/L1 + 1/L2+ … + 1/Ln

3.2.6. Bộ nguồn

Tổng điện áp của nguồn điện được kết nối vào mạch song song vẫn giữ nguyên, còn tổng cái điện được cấp là tổng của những nguồn cấp riêng lẻ vào mạch. Công thức tính công suất như sau:

*

3.2.7. Lỗi thường gặp với mạch điện mắc song song

Các thành phần khác trong mạch mắc tuy vậy song vẫn hoạt động bình thường nếu bao gồm lỗi xảy ra với bất kỳ thành phần như thế nào của mạch. Điều này cũng giúp việc khắc phục đối với các lỗi cùng sự cố từng nhánh dễ dàng hơn rất nhiều.

Hiện nay, hầu hết những mạch điện trong gia đình được mắc theo hình thức song song để đảm bảo khi tất cả một đoạn bị hỏng không làm ảnh hưởng đến những thiết bị khác và nó cũng góp việc phát hiện lỗi dễ dàng hơn rất nhiều.

3.2.8. Cường độ loại điện

Cường độ loại điện chạy trong mạch mắc tuy nhiên song bằng tổng cường độ mẫu điện chạy qua những thành phần của mạch. Nó được tính theo công thức như sau:

I = I1 + I2 + … + In.

Xem thêm: Bài Soạn Bài Những Câu Hát Về Tình Yêu Quê Hương Đất Nước Con Người Ngắn Nhất )

Cường độ dòng điện còn tỷ lệ nghịch với điện trở. Nó được tính theo công thức như sau:

*

IR= I1R1 = I1R2 = … = InRn

Như vậy với những thông tin và kiến thức trong bài xích viết này đã góp bạn hiểu rõ về mạch điện nối tiếp cùng mạch điện tuy vậy song. Đặc biệt là công thức tính của các cấu hình mạch điện này. Hy vọng với bài bác viết này, các bạn sẽ bao gồm biết cách tính và ứng dụng loại mạch phù hợp cho không gian điện gia đình, phòng làm việc,...