Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânTiếng anh thí điểmĐạo đứcTự nhiên với xã hộiKhoa họcLịch sử với Địa lýTiếng việtKhoa học tập tự nhiênHoạt rượu cồn trải nghiệm, hướng nghiệpHoạt động trải nghiệm sáng tạoÂm nhạcMỹ thuật

Mạch điện xoay chiều bao gồm điện trở R = 40 Ω ghép thông suốt với cuộn cảm thuần L. Cho biết thêm điện áp tức thời nhì đầu mạch u = 80cos100πt (V) và điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn cảm UL = 40 V.

Bạn đang xem: Mạch điện xoay chiều gồm điện trở r 40

a) xác định ZL

b) Viết công thức của i


*

Ta có: U2 = U2R + U2L => UR = U2−UL2 = (402)2−402 = 40 V.

Cường độ mẫu điện hiệu dụng: I = R404040 = 1 A.

a) Cảm kháng: ZL = I40401 = 40 Ω

b) Độ lệch pha: tanφ = R φ = span class="MathJax_CHTML mjx-chtml" data-mathml="math >+Π+Π4. Có nghĩa là i trễ pha hơn u một góc 4ΠΠ4) (A).


*

Cho mạch điện có điện trở thuần bao gồm điện trở R, tụ điện cùng cuộn dây mắc nối tiếp. Tụ điện có dung phòng là ZC; cuộn dây không thuần gồm cảm chống là ZL với điện trở trong là r. Đặt vào nhị đầu đoạn mạch một điện áp luân phiên chiều có điện áp hiệu dụng ko đổi. Hệ số hiệu suất của đoạn mạch là cosj được tính bằng biểu thứcMạch năng lượng điện xoay chiều gồm có R = 30 Ω thông liền với cuộn cảm thuần: L = (dfrac0,3pi)H. Mang lại điện áp tức thời thân hai đầu mạch u = 120√2cos100πt (V). Viết bí quyết của i.


Đặt năng lượng điện áp luân phiên chiều vào nhì đầu đoạn mạch bao gồm điện trở thuần, cuộn cảm thuần với tụ điện mắc nối tiếp. Biết cảm chống của cuộn cảm bằng 3 lần dung chống của tụ điện. Tại thời khắc t, điện áp tức thời giữa hai đầu điện trở cùng điện áp tức thời giữa hai đầu tụ điện có giá trị khớp ứng là 60V cùng 20V. Lúc ấy điện áp tức thời giữa hai đầu đoạn mạch là

A.(20sqrt13 V.)

B.(10sqrt13 V.)

C.(140 V.)

D.(20 V.)


Đặt 1 điện áp luân chuyển chiều vào 2 đầu đoạn mạch tất cả điện trở thuần R, 1 cuộn thuần cảm và tụ điẹn mắc thông liền . Biết R=ZL=2ZC . Tại thời điểm điện áp tức thời nhị đầu cuộn cảm cùng 2 đầu năng lượng điện trở đều bằng nhau và bằng 40V thì năng lượng điện áp tức thời ở cả 2 đầu đoạn mạch thời gian đó cùng điẹn áp cực to giữa 2 đầu đoạn mạch là :

A: 60V và20 (sqrt10) V

B:100V cùng 20(sqrt10)V

C:60V cùng 20(sqrt5)VD:100V và 20(sqrt5)V


Cho mạch năng lượng điện xoay chiều RLC mắc tiếp liền theo thiết bị tự bên trên (cuộn dây thuần cảm).Điện áp hiệu dụng nhị đầu năng lượng điện trở là 200V.Khi điện áp tức thì ở nhị đầu đoạn mạch là 100√2V thì điện áp tức thời giữa hai đầu điện trở cùng cuộn cảm hồ hết là−100√6V. Hiệu điện cầm hiệu dụng ở nhì đầu đoạn mạch AB là:


Đặt năng lượng điện áp luân phiên chiều tần số 50 Hz vào nhì đầu đoạn mạch AB có hai đoạn mạch AM với MB mắc nối tiếp. Đoạn AM có điện trở thuần R = 100√3 Ω mắc tiếp liền với cuộn cảm thuần tất cả độ từ bỏ cảm L, đoạn MB chỉ bao gồm tụ điện bao gồm điện dung C = 0,05/π (mF). Biết năng lượng điện áp giữa hai đầu đoạn mạch MB với điện áp thân hai đầu đoạn mạch AB lệch sóng nhau π/3. Cực hiếm L bằngA. 2/π (H).B. 1/π (H).C. √3/π (H).D. 3/π (H).


Đặt một năng lượng điện áp luân phiên chiều tần số 50Hz và quý hiếm hiệu dụng là 220V vào nhị đầu đoạn mạch tất cả R, L, C mắc nối tiếp, biết cuộn cảm thuần bao gồm độ trường đoản cú cảm L = 1 πH, năng lượng điện dung C = 1, 5µF và R = 47Ω. Tính hệ số năng suất của đoạn mạch.

Xem thêm: A Mũ 0 Mũ 0 Bằng Mấy? 0^0 = ? Lũy Thừa Số Mũ 0, Nguyên Âm, Hữu Tỉ & Vô Tỉ


Mạch điện xoay chiều gồm điện trở R = 30 Ω tiếp liền với một tụ điện C. Cho thấy thêm điện áp hiệu dụng giữa hai đầu mạch bằng 100 V, giữa hai đầu tụ điện bằng 80 V. Tính ZC và cường độ hiệu dụng I.


Đặt năng lượng điện áp (u=100.cos(omega t+dfracpi12)(V)) vào 2 đầu mạch AB tất cả AM cùng MB mắc nối tiếp. Đoạn AM tất cả tụ năng lượng điện nối tiếp với điện trở R. Đoạn MB là cuộn dây gồm điện trở r và độ trường đoản cú cảm L. Biết L=rRC. Tại thời khắc to điện áp bên trên cuộn cảm là (40sqrt3) V, bên trên AM là (30)V. Biểu thức điện áp trên MB hoàn toàn có thể là?