Bạn đang xem: Cho 6,2 gam metylamin (ch3nh2) tác dụng vừa đủ với axit hcl

*
*
*
*
*
*
*
*

Khi mang đến metylamin và anilin lần lượt chức năng với HBr và dung dịch FeCl2 đã thu được kết quả nào tiếp sau đây ?


Bốn ống nghiệm đựng các hỗn hợp sau: (1) benzen + phenol ; (2) anilin + dd HCl dư ; (3) anilin + dd NaOH; (4) anilin + H2O. Ống nghiệm nào gồm sự bóc tách lớp những chất lỏng ?


Cho dung dịch metylamin cho đến dư lần lượt vào từng ống nghiệm đựng các dung dịch AlCl3, FeCl3, Zn(NO3)2, Cu(NO3)2, HCl. Số chất kết tủa còn sót lại là :


Mùi tanh của cá gây nên bởi lếu hợp các amin và một trong những tạp hóa học khác. Để đánh tan mùi tanh của cá, trước khi nấu nên


Cho anilin chức năng vừa đầy đủ với dung dịch HCl chiếm được 38,85 gam muối. Trọng lượng anilin sẽ phản ứng là


Amin bậc nhất, solo chức X tính năng vừa đủ với lượng HCl có trong 120 ml hỗn hợp HCl 0,1M nhận được 0,81 gam muối. X là


Cho 15 gam các thành phần hỗn hợp X gồm các amin: anilin, metylamin, đimetylamin, đietylmetylamin công dụng vừa đầy đủ với 50 ml hỗn hợp HCl 1M. Trọng lượng sản phẩm thu được có mức giá trị là


Trung hòa trọn vẹn 8,88 gam một amin (bậc một, mạch C không phân nhánh) bằng axit HCl, tạo nên 17,64 gam muối. Amin tất cả công thức là


Cho 0,76 gam các thành phần hỗn hợp X có hai amin đối kháng chức, gồm số mol bằng nhau, phản nghịch ứng hoàn toàn với hỗn hợp HCl dư, nhận được 1,49 gam muối. Khối lượng của amin tất cả phân tử khối nhỏ hơn vào 0,76 gam X là


Cho m gam amin đơn chức bậc 1 X tác dụng với hỗn hợp HCl vửa đủ thu được m + 7,3 gam muối. Đốt cháy trọn vẹn m gam X cần 23,52 lít khí O2 (đktc). X rất có thể là


Hỗn thích hợp X có AlCl3 cùng CuCl2. Hòa tan tất cả hổn hợp X vào nước dư chiếm được 200 ml dung dịch A. Sục khí metylamin cho tới dư vào trong hỗn hợp A chiếm được 11,7 gam kết tủa. Khía cạnh khác, mang lại từ từ dung dịch NaOH tới dư vào hỗn hợp A nhận được 9,8 gam kết tủa. Mật độ mol/l của AlCl3 với CuCl2 trong hỗn hợp A theo lần lượt là


Để phản bội ứng không còn với 400 ml dung dịch tất cả hổn hợp HCl 0,5M với FeCl3 0,8M cần bao nhiêu gam hỗn hợp gồm metylamin và etylamin tất cả tỉ khối đối với H2 là 17,25 ?


Hỗn đúng theo X gồm chất A (C5H16O3N2) và hóa học B (C4H12O4N2) tính năng với dung dịch NaOH hoàn toản đung nóng cho tới khi bội phản ứng xảy ra hoàn toàn rồi cô cạn thu được m gam tất cả hổn hợp Y tất cả 2 muối hạt D cùng E (MD E) cùng 4,48 lit khí (dktc) các thành phần hỗn hợp Z gồm 2 amin no 1-1 chức đồng đẳng kế tiếp có tỉ khối so với H2 bằng 18,3. Cân nặng của muối bột E trong tất cả hổn hợp Y là :


Cho 10 gam amin đối kháng chức X bội phản ứng hoàn toàn với HCl (dư), nhận được 15 gam muối. Số đồng phân cấu trúc amin bậc 1 của X là:


Cho 5,2 gam tất cả hổn hợp Y tất cả hai amin 1-1 chức, no, mạch hở tác dụng vừa đủ với hỗn hợp HCl thu được 8,85 gam muối. Biết trong lếu láo hợp, số mol nhì amin bởi nhau. Công thức phân tử của nhì amin là :


Cho 1,52 gam hỗn hợp hai amin no, đơn chức (được trộn với số mol bằng nhau) chức năng vừa đủ với 200 ml dung dịch HCl, chiếm được 2,98 gam muối. Kết luận nào tiếp sau đây không đúng ?


Cho 20 gam láo hợp có 3 amin no, đối chọi chức, là đồng đẳng tiếp tục của nhau tác dụng vừa đầy đủ với hỗn hợp HCl, cô cạn hỗn hợp thu được 31,68 gam tất cả hổn hợp muối. Nếu 3 amin trên được trộn theo tỉ trọng mol 1 : 10 : 5 và thứ từ phân tử khối tăng dần đều thì CTPT của 3 amin là ?


Chất X cất (C,H,N). Biết % khối lượng N trong X là 45,16%. Khi lấy X công dụng với HCl chỉ sinh sản muối tất cả dạng RNH3Cl. X là:


Khi cho 13,95 gam anilin tính năng hoàn toàn cùng với 0,2 lít hỗn hợp HCl 1M thì khối lượng của muối bột phenylamoni clorua nhận được là


Cho 1 dung dịch cất 6,75 gam một amin no đối chọi chức, bậc I tác dụng với dung dịch AlCl3 dư nhận được 3,9 gam kết tủa. Amin gồm công thức là


Cho 30 gam tất cả hổn hợp hai amin đối chọi chức công dụng vừa đủ với V ml hỗn hợp HCl 1,5M, thu được dung dịch cất 47,52 gam tất cả hổn hợp muối. Quý hiếm của V là


Cho 9,3 gam một ankyl amin X chức năng với hỗn hợp FeCl3 dư nhận được 10,7 gam kết tủa. Công thức cấu tạo của X là
Xem thêm: Vì Sao Mực Nước Lũ Ở Các Sông Ngòi Miền Trung Nước Ta Thường Lên Rất Nhanh

Hỗn thích hợp E gồm cha amin no, đơn chức. Đốt cháy hoàn toàn m gam E bằng O2, thu được CO2, H2O và 0,336 lít khí N2 (đktc). Khía cạnh khác, để tác dụng với m gam E đề nghị vừa đầy đủ V ml hỗn hợp HCl 1M. Cực hiếm của V là


Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol hỗn hợp X bao gồm metylamin, đimetylamin cùng trimetylamin yêu cầu dùng 0,3 mol O2 nhận được CO2, H2O và N­2. Nếu rước 11,4 gam X trên công dụng với hỗn hợp HNO3 dư, nhận được lượng muối hạt là