*
*
*
*
*
*
*
*Bạn đang xem: Metylamin không phản ứng được với dung dịch nào sau đây?a naoh

Khi đến metylamin với anilin lần lượt tính năng với HBr với dung dịch FeCl2 vẫn thu được kết quả nào sau đây ?


Bốn ống nghiệm đựng những hỗn đúng theo sau: (1) benzen + phenol ; (2) anilin + dd HCl dư ; (3) anilin + dd NaOH; (4) anilin + H2O. Ống nghiệm nào bao gồm sự tách lớp những chất lỏng ?


Cho hỗn hợp metylamin cho tới dư theo lần lượt vào từng ống thử đựng những dung dịch AlCl3, FeCl3, Zn(NO3)2, Cu(NO3)2, HCl. Số chất kết tủa còn lại là :


Mùi tanh của cá gây ra bởi láo hợp những amin và một số trong những tạp hóa học khác. Để đánh tan mùi tanh của cá, trước lúc nấu nên


Cho anilin công dụng vừa đủ với hỗn hợp HCl nhận được 38,85 gam muối. Cân nặng anilin sẽ phản ứng là


Amin bậc nhất, đối chọi chức X tính năng vừa đầy đủ với lượng HCl có trong 120 ml hỗn hợp HCl 0,1M chiếm được 0,81 gam muối. X là


Cho 15 gam hỗn hợp X gồm các amin: anilin, metylamin, đimetylamin, đietylmetylamin chức năng vừa đủ với 50 ml hỗn hợp HCl 1M. Khối lượng sản phẩm thu được có mức giá trị là


Trung hòa hoàn toàn 8,88 gam một amin (bậc một, mạch C ko phân nhánh) bằng axit HCl, tạo ra 17,64 gam muối. Amin bao gồm công thức là


Cho 0,76 gam hỗn hợp X có hai amin đối kháng chức, gồm số mol bởi nhau, phản bội ứng trọn vẹn với hỗn hợp HCl dư, nhận được 1,49 gam muối. Trọng lượng của amin có phân tử khối nhỏ hơn vào 0,76 gam X là


Cho m gam amin đối kháng chức bậc 1 X tác dụng với hỗn hợp HCl vửa đủ thu được m + 7,3 gam muối. Đốt cháy hoàn toàn m gam X cần 23,52 lít khí O2 (đktc). X hoàn toàn có thể là


Hỗn hòa hợp X bao gồm AlCl3 và CuCl2. Hòa tan các thành phần hỗn hợp X vào nước dư chiếm được 200 ml hỗn hợp A. Sục khí metylamin cho tới dư vào trong dung dịch A nhận được 11,7 gam kết tủa. Mặt khác, mang đến từ từ hỗn hợp NaOH tới dư vào dung dịch A thu được 9,8 gam kết tủa. độ đậm đặc mol/l của AlCl3 cùng CuCl2 trong hỗn hợp A theo lần lượt là


Để phản bội ứng hết với 400 ml dung dịch hỗn hợp HCl 0,5M với FeCl3 0,8M cần bao nhiêu gam láo hợp tất cả metylamin với etylamin tất cả tỉ khối so với H2 là 17,25 ?


Hỗn phù hợp X bao gồm chất A (C5H16O3N2) và chất B (C4H12O4N2) tính năng với dung dịch NaOH hoàn toản đung nóng cho đến khi bội phản ứng xảy ra trọn vẹn rồi cô cạn chiếm được m gam hỗn hợp Y bao gồm 2 muối D với E (MD E) với 4,48 lit khí (dktc) hỗn hợp Z tất cả 2 amin no đối chọi chức đồng đẳng kế tiếp có tỉ khối so với H2 bởi 18,3. Khối lượng của muối E trong tất cả hổn hợp Y là :


Cho 10 gam amin đối chọi chức X bội nghịch ứng hoàn toàn với HCl (dư), nhận được 15 gam muối. Số đồng phân cấu trúc amin bậc 1 của X là:


Cho 5,2 gam các thành phần hỗn hợp Y gồm hai amin solo chức, no, mạch hở tính năng vừa đủ với dung dịch HCl thu được 8,85 gam muối. Biết trong lếu láo hợp, số mol nhị amin bằng nhau. Phương pháp phân tử của hai amin là :


Cho 1,52 gam hỗn hợp hai amin no, đối chọi chức (được trộn cùng với số mol bằng nhau) công dụng vừa đủ với 200 ml hỗn hợp HCl, chiếm được 2,98 gam muối. Kết luận nào dưới đây không đúng ?


Cho trăng tròn gam hỗn hợp gồm 3 amin no, đối chọi chức, là đồng đẳng tiếp tục của nhau tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl, cô cạn hỗn hợp thu được 31,68 gam các thành phần hỗn hợp muối. Ví như 3 amin trên được trộn theo tỉ lệ thành phần mol 1 : 10 : 5 với thứ tự phân tử khối tăng vọt thì CTPT của 3 amin là ?


Chất X đựng (C,H,N). Biết % cân nặng N trong X là 45,16%. Khi đem X công dụng với HCl chỉ tạo muối gồm dạng RNH3Cl. X là:


Khi cho 13,95 gam anilin chức năng hoàn toàn cùng với 0,2 lít hỗn hợp HCl 1M thì trọng lượng của muối bột phenylamoni clorua nhận được là


Cho 1 dung dịch chứa 6,75 gam một amin no 1-1 chức, bậc I công dụng với dung dịch AlCl3 dư chiếm được 3,9 gam kết tủa. Amin gồm công thức là


Cho 30 gam tất cả hổn hợp hai amin solo chức tính năng vừa đầy đủ với V ml dung dịch HCl 1,5M, thu được dung dịch đựng 47,52 gam tất cả hổn hợp muối. Giá trị của V là


Cho 9,3 gam một ankyl amin X tính năng với dung dịch FeCl3 dư chiếm được 10,7 gam kết tủa. Công thức cấu tạo của X là
Xem thêm: Bảng Động Từ Bất Quy Tắc Tiếng Anh Đầy Đủ Và Chính Xác Nhất, Bảng Các Động Từ Bất Quy Tắc Trong Tiếng Anh

Hỗn thích hợp E gồm bố amin no, đơn chức. Đốt cháy trọn vẹn m gam E bởi O2, chiếm được CO2, H2O và 0,336 lít khí N2 (đktc). Phương diện khác, để công dụng với m gam E đề xuất vừa đầy đủ V ml hỗn hợp HCl 1M. Giá trị của V là


Đốt cháy trọn vẹn 0,1 mol tất cả hổn hợp X tất cả metylamin, đimetylamin và trimetylamin nên dùng 0,3 mol O2 nhận được CO2, H2O cùng N­2. Nếu rước 11,4 gam X trên chức năng với dung dịch HNO3 dư, nhận được lượng muối là