Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânTiếng anh thí điểmĐạo đứcTự nhiên và xã hộiKhoa họcLịch sử cùng Địa lýTiếng việtKhoa học tập tự nhiênHoạt đụng trải nghiệm, hướng nghiệpHoạt rượu cồn trải nghiệm sáng sủa tạoÂm nhạcMỹ thuật


Bạn đang xem: Mno2 + 4hbr

*

*

*

*

+Fe(OH)3+FeCl2+NAOH+->+Fe(OH)2+NaCl+MnO2+HBr+->+Br2++MnBr2++H2O+FeS2+O2+->+Fe2O3+++SO2+Cu+++H2SO4+(đặc)+->+CuSO4++SO2+H2O">

Fe(OH)2+O2+H2O -> Fe(OH)3FeCl2+NAOH -> Fe(OH)2+NaClMnO2+HBr -> Br2+ MnBr2 +H2OFeS2+O2 -> Fe2O3 + SO2Cu + H2SO4 (đặc) -> CuSO4 +SO2+H2O


cân bởi phương trình hóa học ạ....mn góp mình ví :))

Điền hệ số thích hợp

K3PO4 + MgCl -> KCl + Mg3(PO4)2

FexOy + H2 -> sắt + H2O

CxHy + O2 -> CO2 + H2O

Al + HCl -> AlCl3 + H2

 


to + +…b. +… + +O2 + -->to+ + + + N2O5c. +… ++ +… + -->to + + + + +Fe3O4 d.+KClO3 + ->to + + +KCl+++…e....">

Câu 1. Lập phương trình hóa học của các phản ứng sau:

a. Al + O2 -->to …

b. … + O2 -->to N2O5

c. … + … -->to Fe3O4

d. KClO3 ->to KCl + …

e. KMnO4 ->to … + MnO2 + …

f. C2H6O + … ->to CO2 + H2O

g. Al + H2SO4 loãng → … + H2

h. Fe + … → FeCl2 + H2

i. Fe3O4 + … ->to fe + …

k. … + … ->to H2O

Mỗi làm phản ứng hóa học trên đây thuộc loại phản ứng chất hóa học nào? (Phản ứng: hóa hợp, phân hủy, phản nghịch ứng có xảy ra sự thoái hóa chất, thế)


nêu tỉ lệ các chất của bội nghịch ứng sau:

1. CaCO3 + 2HNO3 → Ca(NO3)2 + HO + CO2

2. N2O5 + H2O → 2HNO3

3. Fe2O3 + 3H2SO4 → Fe2(SO4)3 + 3H2O

4. Na2S + H2SO4 → Na2SO4 + H2S 

5. Ca(OH)2 + 2HCl → CaCl2 + 2H2O

6. 2KMnO4 → K2MnO4 + MnO2 + O2

7. MnO2 + 4HCl → MnCl2 + Cl2 + 2H2O

8. P2O5 + 3H2O → 2H3PO4

Tỉ lệ các chất thôi nha mng chứ mình thăng bằng sẵn r


**Cân bằng PTHH sau:

1.Al(OH3) + NaOH ---> NaAlO2 + H2O

2. KMnO4 ---> K2MnO4 + MnO2 + O2

3. Al + HNO3 ---> Al (NO3)3 + NO2 + H2O


CaCl2+H2O+CO3BaCO3+HCl-->BaCl2+CO2+H2OK2CO3+HBr-->KBr+CO2+H2ONa2CO3+HCl-->NaCl+CO2+H2OMgCO3+HNO3-->Mg(NO3)2+CO2+H2ONaHCO3+HCl-->NaCl+CO2+H2ONaHCO3+HNO3-->NaNO3+...">

Lập PTHH theo các sơ thiết bị sau 

CaCO3+HCl-->CaCl2+H2O+CO3

BaCO3+HCl-->BaCl2+CO2+H2O

K2CO3+HBr-->KBr+CO2+H2O

Na2CO3+HCl-->NaCl+CO2+H2O

MgCO3+HNO3-->Mg(NO3)2+CO2+H2O

NaHCO3+HCl-->NaCl+CO2+H2O

NaHCO3+HNO3-->NaNO3+CO2+H2O

NaHCO3+H2SO4-->Na2SO4+CO2+H2O

Na2CO3+HNO3-->NaNO3+CO2+H2O

CuCO3+HCl-->CuCl2+CO2+H2O


- nên chọn hệ số và công thức tương thích điền vào chỗ bao gồm dấu ba chấm để có các phương trình chất hóa học đúng:a) ..... + ...Cu -> ...CuOb) ...N2 + ....... -> ....NH3c) ...Fe +...HCl -> ...FeCl2 +......d) ...Mg(OH)2 -> ...MgO +...H2O--- Help Me !!!! Mai tớ buộc phải rồi ...


Lớp học tập trực con đường

đồ dùng lí- Cô Minh Anh Sinh học 8- Cô Ánh Hoá học tập 8- Cô Hồng Anh Hoá học tập 8- Thầy Vũ Sinh học tập 8- Cô My Toán 8- Cô Linh


Xem thêm: Định Nghĩa Công Suất Điện Là Gì? Công Suất Điện Là Gì

Lớp học tập trực tuyến

vật lí- Cô Minh Anh Sinh học tập 8- Cô Ánh Hoá học tập 8- Cô Hồng Anh Hoá học 8- Thầy Vũ Sinh học tập 8- Cô My Toán 8- Cô Linh