HD Giải: chiếc điện gồm các tác dụng từ (nam châm), nhiệt độ (bàn là, ấm điện), hóa, cơ, sinh lý


Bài 5: cái điện không đổi là gì?

A. Loại điện bao gồm chiều và cường độ không thay đổi theo thời gian

B. Chiếc điện gồm cường độ không đổi theo thời gian

C. Loại điện bao gồm chiều không thay đổi theo thời gian

D. Mẫu điện có chiều với cường độ chuyển đổi theo thời gian

Hiển thị lời giải

Đáp án: A

HD Giải: dòng điện ko đổi là dòng điện bao gồm chiều và cường độ không biến hóa theo thời gian


Bài 6: mẫu điện chạy vào mạch nào sau đây không phải là dòng điện ko đổi?

A. Vào mạch năng lượng điện thắp sáng sủa đèn trong mạng điện gia đình

B. Trong mạch điện kính của đèn pin

C. Trong mạch điện kính thắp sáng đèn với điện áp nguồn là acquy

D. Trong mạch năng lượng điện kính thắp sáng sủa đèn với nguồn tích điện là pin mặt trời

Hiển thị lời giải

Bài 8: Đơn vị của cường độ dòng điện là

A. Vôn (V)

B. Ampe (A)

C. Niutơn (N)

D. Fara (F)

Hiển thị lời giải

Bài 9: Cường độ mẫu điện có thể có đơn vị chức năng là

A. Jun (J)

B. Cu lông (C)

C. Vôn (V)

D. Cu lông bên trên giây (C/s)

Hiển thị lời giải

Bài 10: Cường độ loại điện không thay đổi được xác minh bằng công thức nào sau đây?

A. I = q.t

B. I = q/t

C. I = t/q

D. I = q/e

Hiển thị lời giải

Bài 11: Mối tương tác giữa cường độ chiếc điện (I), điện lượng (q) qua máu diện trực tiếp của một dây dẫn được màn trình diễn bằng thứ thị ở mẫu vẽ nào sau đây?

Hiển thị lời giải

Bài 13: lựa chọn câu sai

A. Đo cường độ dòng điện bởi ampe kế.

Bạn đang xem: Mỗi nguồn điện được đặc trưng bởi

B. Ampe kế mắc thông liền vào mạch điện đề xuất đo cường độ mẫu điện chạy qua

C. Chiếc điện chạy qua ampe kế bao gồm chiều bước vào chốt dương (+) với đi ra từ (-).

D. Cái điện chạy qua ampe kế bao gồm chiều đi vào chốt âm (-) cùng đi ra từ bỏ chốt (+).

Hiển thị lời giải

Đáp án: B

HD Giải: khi mắc ampe kế ta mắc chốt dương với rất dương của nguồn điện phải dòng năng lượng điện chạy qua ampe kế tất cả chiều đi vào chốt dương (+) với đi ra từ bỏ (-)


Bài 15: Điều kiện để có dòng năng lượng điện là chỉ cần

A. Có những vật dẫn điện nối liền nhau thành mạch điện kín

B. Bảo trì một hiệu điện nuốm giữa nhị đầu trang bị dẫn.

C. Có hiệu năng lượng điện thế.

D. Mối cung cấp điện.

Hiển thị lời giải

Đáp án: B

HD Giải: Điều kiện để có dòng năng lượng điện là chỉ cần gia hạn một hiệu điện cố kỉnh giữa nhị đầu đồ vật dẫn.


Bài 16: Khi tất cả dòng điện chạy qua đồ vật dẫn là đoạn mạch nối giữa hai cực của điện áp nguồn thì những hạt mang điện thâm nhập vào hoạt động có hướng dưới chức năng của lực

A. Cu lông

B. Hấp dẫn

C. đàn hồi

D. điện

Hiển thị lời giải

Đáp án: D

HD Giải: Khi tất cả dòng điện chạy qua vật dẫn là đoạn mạch nối thân hai rất của nguồn điện thì các hạt mang điện thâm nhập vào vận động có phía dưới chức năng của lực điện.


Bài 17: nguồn điện tạo ra hiệu điện cầm giữa nhì cực bằng cách

A. Tách electron ra khỏi nguyên tử và chuyển electron cùng ion về những cực của nguồn.

B. Xuất hiện electron ở rất âm.

C. Hiện ra ion dương ở rất dương.

D. Làm bặt tăm electron ở rất dương.

Hiển thị lời giải

Đáp án: A

HD Giải: nguồn điện tạo nên hiệu điện cố gắng giữa hai cực bằng phương pháp tách electron ra khỏi nguyên tử và chuyển electron và ion về các cực của nguồn.


Bài 18: những nguồn điện gia hạn được sự tích điện khác biệt ở hai rất của nguồn điện áp là do

A. Tất cả sự xuất hiện của lực điện trường phía bên trong nguồn điện

B. Tất cả sự mở ra của lực lạ bên phía trong nguồn điện

C. Các hạt mang điện hoạt động hỗn loạn bên trong nguồn điện

D. Những hạt sở hữu điện đều hoạt động theo một hướng bên phía trong nguồn điện

Hiển thị lời giải

Đáp án: B

HD Giải: những nguồn điện gia hạn được sự tích điện không giống nhau ở hai cực của nguồn điện là vì có sự mở ra của lực lạ bên trong nguồn năng lượng điện để tách electron thoát khỏi nguyên tử và chuyển electron và ion về những cực của nguồn.


Bài 19: bên trong nguồn điện, việc tách bóc các electron thoát khỏi nguyên tử vày lực làm sao thực hiện?

A. Lực Cu lông

B. Lực hấp dẫn

C. Lực lạ

D. Lực cửa hàng mạnh

Hiển thị lời giải

Bài 20: các lực lạ bên phía trong nguồn điện không có tác dụng

A. Tạo cho điện tích dương dịch rời ngược chiều điện trường bên phía trong nguồn điện.

B. Tạo thành các điện tích mới cho nguồn điện.

C. Tạo nên và gia hạn hiệu điện nắm giữa hai cực của mối cung cấp điện.

D. Tạo ra sự tích điện khác nhau giữa hai cực của mối cung cấp điện.

Hiển thị lời giải

B. Điện năng tiêu hao trong toàn mạch bằng công của lực lạ phía bên trong nguồn điện.

C. Sự tích điện ở nhì cực khác nhau ở hai rất của nguồn điện là vì lực lạ thực hiện công làm dịch chuyển các năng lượng điện tích.

D. Lực kỳ lạ có thực chất khác cùng với lực tĩnh điện.

Hiển thị lời giải

Bài 22: trong số đại lượng đồ dùng lý sau:

I. Cường độ mẫu điện.II. Suất năng lượng điện động.III. Điện trở trong.IV. Hiệu năng lượng điện thế.

Các đại lượng đồ dùng lý nào đặc thù cho nguồn điện?

A. I, II, III

B. I, II, IV

C. II, III

D. II, IV

Hiển thị lời giải

Bài 23: điện thoại tư vấn E là suất điện hễ của nguồn điện, A là công của mối cung cấp điện, q là độ to điện tích dương. Mối tương tác giữa ba đại lượng bên trên được miêu tả bởi phương pháp nào sau đây?

A. E. Q = A

B. Q = A.E

C. E = q.A

D. A = q2. E

Hiển thị lời giải

Bài 24: Suất điện rượu cồn của nguồn điện áp là đại lượng đặc thù cho khẳ năng

A. Tạo nên điện tích dương trong một giây.

B. Tạo thành các năng lượng điện trong một giây.

C. Thực hiện công của điện áp nguồn trong một giây.

D. Thực hiện công của nguồn điện áp khi dịch chuyển một đơn vị chức năng điện tích dương ngược chiều năng lượng điện trường phía bên trong nguồn điện.

Hiển thị lời giải

Đáp án: D

HD Giải: Suất điện đụng của điện áp nguồn là đại lượng đặc trưng cho khẳ năng thực hiện công của nguồn điện áp khi dịch rời một đơn vị chức năng điện tích dương ngược chiều năng lượng điện trường bên phía trong nguồn điện.


Bài 25: Đơn vị của suất điện rượu cồn là

A. Ampe (A)

B. Vôn (V)

C. Fara (F)

D. Vôn/met (V/m)

Hiển thị lời giải

Bài 26: Ngoài đơn vị là vôn (V), suất điện động hoàn toàn có thể có đơn vị chức năng là

A. Jun trên giây (J/s)

B. Cu lông bên trên giây (C/s)

C. Jun bên trên cu lông (J/C)

D. Ampe nhân giây (A.s)

Hiển thị lời giải

Bài 27: Câu 27. Để đo suất điện rượu cồn của mối cung cấp điện tín đồ ta dùng

A. Ampe kế mắc thông suốt với nguồn điện

B. Ampe kế mắc tuy vậy song với nguồn điện

C. Vôn kế mắc tuy vậy song với nguồn điện áp nối cùng với dây dẫn thành một mạch kính

D. Vôn kế mắc tuy nhiên song với nguồn điện để hở

Hiển thị lời giải

Đáp án: D

HD Giải: Để đo suất điện động của mối cung cấp điện người ta sử dụng vôn kế mắc tuy vậy song với nguồn điện nhằm hở


Bài 28: nhị nguồn điện gồm ghi 20V cùng 40V, dấn xét nào sau đây là đúng

A. Nhị nguồn này luôn tạo ra một hiệu điện vắt 20V với 40V cho mạch ngoài.

B. Năng lực sinh công của hai nguồn là 20J với 40J.

C. Kĩ năng sinh công của nguồn thứ nhất bằng một ít nguồn sản phẩm hai.

D. Nguồn trước tiên luôn sinh công bình một nửa nguồn lắp thêm hai.

Hiển thị lời giải
*

Bài 29: trong số nhận định về suất điện động, đánh giá và nhận định không đúng là:

A. Suất điện hễ là đại lượng đặc trưng cho tài năng sinh công của nguồn điện.

B. Suất điện đụng được đo bằng thương số công của lực lạ dịch chuyển điện tích ngược các điện trường với độ bự điện tích dịch chuyển.

C. Đơn vị của suất điện hễ là Jun.

D. Suất điện rượu cồn của nguồn bao gồm trị số bằng hiệu điện nuốm giữa hai rất khi mạch quanh đó hở.

Hiển thị lời giải

Bài 30: Câu 30. Lựa chọn câu đúng.

A. Khi có dòng năng lượng điện chạy qua, điện năng nhưng mà đoạn mạch tiêu tốn luôn nhỏ dại hơn công của lực điện thực hiện khi dịch rời có hướng các điện tích

B. Khi gồm dòng năng lượng điện chạy qua, năng lượng điện năng cơ mà đoạn mạch tiêu thụ luôn luôn bằng công của lực điện triển khai khi dịch rời có hướng những điện tích

C. Khi tất cả dòng điện chạy qua, năng lượng điện năng cơ mà đoạn mạch tiêu thụ luôn luôn bằng nhiệt lượng toả ra trên đoạn mạch

D. Khi có dòng năng lượng điện chạy qua, năng lượng điện năng nhưng mà đoạn mạch tiêu hao luôn lớn hơn công của lực điện triển khai khi dịch rời có hướng các điện tích

Hiển thị lời giải

Đáp án: B


HD Giải: Khi gồm dòng điện chạy qua, điện năng nhưng mà đoạn mạch tiêu thụ luôn luôn bằng công của lực điện tiến hành khi dịch chuyển có hướng các điện tích


Bài 31: Câu 31. điện thoại tư vấn A là năng lượng điện năng tiêu hao của đoạn mạch, U là hiệu điện cố hai đầu đoạn mạch, I là cường độ dòng điện qua mạch và t là thời hạn dòng năng lượng điện đi qua. Công thức nêu lên mối quan hệ nam nữ giữa bốn đại lượng trên được biểu diễn bởi phương trình nào sau đây?

Hiển thị lời giải

Đáp án: C

HD Giải: A = UIt


Bài 32: Điện năng tiêu hao được đo bằng

A. Vôn kế

B. Tĩnh điện kế

C. Ampe kế

D. Công tơ điện

Hiển thị lời giải

Đáp án: D

HD Giải: Điện năng tiêu hao được đo bởi công tơ điện.


Bài 33: mang lại đoạn mạch có hiệu điện nỗ lực hai đầu ko đổi, khi điện trở trong mạch được điều chỉnh tăng 2 lần thì trong cùng khoảng thời gian, năng lượng tiêu thụ của mạch

A. Bớt 2 lần.

B. Bớt 4 lần.

C. Tăng 2 lần.

D. Ko đổi.

Hiển thị lời giải

Đáp án: A

HD Giải: A = UIt = U2/R.t => R tăng 2 thì A (năng lượng tiêu thụ) bớt 2


Bài 34: cho một đoạn mạch gồm điện trở ko đổi. Nếu như hiệu điện cố kỉnh hai đầu mạch tăng gấp đôi thì trong cùng khoảng tầm thời gian tích điện tiêu thụ của mạch

A. Tăng 4 lần.

B. Tăng 2 lần.

C. Ko đổi.

D. Giảm 2 lần

Hiển thị lời giải

Đáp án: A

HD Giải: A = UIt = U2/R.t => U tăng 2 thì A (năng lượng tiêu thụ) tăng 4


Bài 35: Điện năng đổi khác hoàn toàn thành nhiệt độ năng ở mức sử dụng hay thiết bị năng lượng điện nào sau đây?

A. Quạt điện

B. Nóng điện.

C. ác quy đã nạp điện

D. Bình năng lượng điện phân

Hiển thị lời giải

Đáp án: B

HD Giải: lúc sử dụng ấm điện, năng lượng điện năng biến hóa thành nhiệt độ năng làm nóng dây dẫn.


Bài 36: khi một động cơ năng lượng điện đang hoạt động thì năng lượng điện năng được đổi khác thành

A. Tích điện cơ học

B. Tích điện cơ học tập và năng lượng nhiệt

C. Tích điện cơ học, tích điện nhiệt và tích điện điện trường

D. Tích điện cơ học, tích điện nhiệt và năng lượng ánh sáng

Hiển thị lời giải

Đáp án: B

HD Giải: khi một động cơ năng lượng điện đang hoạt động thì năng lượng điện năng được chuyển đổi thành tích điện cơ học tập (động cơ hoạt động) và tích điện nhiệt (vật rét lên)


Bài 37: bí quyết tính công suất của dòng điện chạy qua 1 đoạn mạch là

A. P= A.t

B. P= t/A

C. P= A/t

D. P= A2t

Hiển thị lời giải

Đáp án: C

HD Giải: Công suất phường = A/t


Bài 38: Chọn cách làm sai khi nói đến mối liên quan giữa hiệu suất P, cường độ cái điện I, hiệu điện cố kỉnh U với điện trở R của một quãng mạch

A. Phường = U.I

B. P. = R.I2

C. P. = U2/R

D. P. = U2I

Hiển thị lời giải

Đáp án: D

HD Giải: phường = U2I


Bài 39: hiệu suất của dòng điện có đơn vị chức năng là

A. Jun (J)

B. Oát (W)

C. Vôn (V)

D. Oát tiếng (W.h)

Hiển thị lời giải

Đáp án: B

HD Giải: Đơn vị của năng suất là Oát (W)


Bài 40: trong số nhận xét sau về hiệu suất điện của một quãng mạch, nhận xét sai là:

A. Năng suất tỉ lệ thuận cùng với hiệu điện nạm hai đầu mạch.

B. Năng suất tỉ lệ thuận với cường độ loại điện chạy qua mạch.

C. Công suất tỉ lệ nghịch với thời gian dòng điện chạy qua mạch.

D. Hiệu suất có đơn vị là oát (W).

Hiển thị lời giải

Đáp án: C

HD Giải: năng suất điện của một quãng mạch có giá trị không thay đổi theo thời gian.


Giới thiệu kênh Youtube Tôi


Trang trướcTrang sau
Tải thêm tài liệu liên quan đến nội dung bài viết Mỗi nguồn điện được đặc thù bởi các Đại lượng nào
*

Top 20 cửa hàng babyhop thị xã Văn im Yên Bái 2022

Bài viết nhận xét Top 20 shop babyhop thị trấn Văn im Yên Bái 2022 theo quan tiền điểm cá nhân của người sáng tác Siêu thị Điện thứ ...


ToplistĐịa Điểm Hay siêu thị babyhopVăn YênYên Bái
*

Windows could not prepare the computer to boot into the next phase of installation hệ thống 2012

In today’s world, people heavily rely on technology. Many people can’t imagine going a day without their smartphones, laptops, or other devices. For some, công nghệ is even a necessity for work ...


*

Không lúc nào tiếng anh phát âm là gì

Dưới đây là những mẫu câu có chứa trường đoản cú ” không khi nào “, trong bộ từ điển tiếng Việt – tiếng Anh. Bọn họ hoàn toàn gồm thể tìm hiểu thêm những mẫu ...


Hỏi ĐápLà gìHọc TốtTiếng anhNever là gìKhông Bao Giờ
*

95% của một vài la 475, vậy số kia la

Các câu hỏi tương từ bỏ Biết 95% của một số là 475, vậy 1 5 của số đó là:A. 19B.95C. 100D. 500 Biết 95% của một trong những là 475, vậycủa số đó là:A. ...


Top 2 verchini cửa hàng Huyện cát Hải hải phòng 2022

Bài viết reviews Top 2 verchini shop Huyện cat Hải tp. Hải phòng 2022 theo quan lại điểm cá thể của người sáng tác VERCHINI 76 đánh ...


ToplistĐịa Điểm Hayverchini cửa hàngCát HảiHải Phòng
Trúc giang nghĩa là gì

Họ Tên mỗi người theo hán tự sẽ có những nét riêng. Mỗi nét lại mang một ý nghĩa sâu sắc riêng bắt buộc khi phối hợp lại chúng ta tên thì sẽ sở hữu được sự xuất sắc xấu khác nhau. ...


Hỏi ĐápLà gìNgôn ngữNghĩa là gì
Nồi cơm điện cuckoo cr 0631f

Thông Tin tầm thường Loại Sản PhẩmNồi cơm trắng Điện ModelCR-0631F- môi trường thực1 Lít Dung tích1-1,5 lít Công nghệ3 mâm nhiệt độ Lòng NồiChống Dính chức năng giữ ấmCó ...


kashiyuka là gì - Nghĩa của từ kashiyuka

kashiyuka gồm nghĩa làThành viên dài nhất của bộ ba Shibuya-kei Nước hoa .Được các cơ quan chính phủ và tư nhân biết đến trên trái đất là tuyệt đối như ...


Là gìNghĩa của từkashiyuka
Lá ý trung nhân câu anh có chức năng gì

Bồ công anh xuất xắc rau mũi cày, xứ sở của những nụ cười thân thiện thái lan gọi là Phak – mak – choi, tên kỹ thuật Lactuca indica, thuộc họ cúc Asteraceae. Ngoài việc được xem như như một các loại rau tại một ...


Bồ công anh
Top trăng tròn tòa nhà công sở Huyện Krông Bông Đắk Lắk 2022

Bài viết review Top đôi mươi tòa nhà công sở Huyện Krông Bông Đắk Lắk 2022 theo quan điểm cá thể của người sáng tác Tòa công ty VCN Building - Tòa nhà văn phòng cho ...


ToplistĐịa Điểm Haytòa bên văn phòngKrông BôngĐắk Lắk
Cách phá mật khẩu smartphone Viettel V6314
Mẹo HayCách
Năm 1957 thành lập và hoạt động tổ chức nào sau đây

Tháng 7/1946, một đội chức quốc tế những nhà giáo tân tiến được ra đời ở Paris, mang tên là liên hợp quốc tế những công đoàn giáo dục và đào tạo (tiếng Pháp: ...


Lịch trình đi Huế 4 ngày 3 đêm

TOUR DU LỊCH HUẾ 3 NGÀY 4 ĐÊM Huế sở hữu phần đa di tích lịch sử dân tộc có quý hiếm cao nằm trong Quần thể di tích Cố Đô Huế như ghê Thành Huế, Lăng Minh Mạng, ...


Đề soát sổ CUỐI học tập kì I lớp 1 sách Cánh Diều

Tag: de thi hoc ki 2 toan lop 1 33 đề chất vấn học kì 2 môn Toán lớp 1 bao gồm đề thi sách Cánh diều, Chân trời sáng chế và Kết nối học thức với cuộc sống. ...


Học TốtHọcSách
Top 20 siêu thị vali mia Thị xóm Bà Rịa Bà Rịa Vũng Tàu 2022

Bài viết nhận xét Top 20 cửa hàng vali mia Thị làng Bà Rịa Bà Rịa Vũng Tàu 2022 theo quan tiền điểm cá nhân của tác giả MIA.vn - cộng ...


ToplistĐịa Điểm Haycửa mặt hàng vali miaBà RịaBà Rịa Vũng Tàu
Plays là gì

Tag:Where Is Played Là Gì VI VI chơi vui chơi đóng vai gảy VI bạn dạng kịch vở kịch vui chơi vở diễn volume_up play truant động VI ...


Hỏi ĐápLà gì
Suy nghĩ về nhân đồ vật be Thu trong cái lược ngà

100 bài văn mẫu lớp 9 LỚP 9 BÀI LÀM Là con người chắc hẳn ai ai cũng rất thù ghét chiến tranh. Bởi chiến tranh đã khiến cho bao mái ấm gia đình chia lìa, ...


GameNhân vật
Để sản xuất biểu vật dụng trên trang tính em thực hiện nút lệnh làm sao sau đây

(1)
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KỲ II MÔN TIN HỌC LỚP 7
Năm học: ...


Quần thể vi sinh vật dụng trong nuôi cấy không thường xuyên sinh trưởng gồm những pha theo trình tự

Cùng Toplời giải trả lờichính xác độc nhất cho câu hỏi trắc nghiệm: “Trong nuôi ghép không liên tục, con số vi sinh đồ ở trộn tiềm phát?kết hợp với ...


Top 1 siêu thị daiso thị trấn Thạch Hà hà tĩnh 2022

Có tổng 34 reviews về top 1 cửa hàng daiso thị trấn Thạch Hà tỉnh hà tĩnh 2022 Daiso Vincom Megamall Thao Dien (L2-11) 34 tiến công ...

Xem thêm: Văn Mẫu Lớp 2: Tả Về Một Loài Cây Mà Em Thích Lớp 4, Tả Một Loài Cây Mà Em Yêu Thích Lớp 6


ToplistĐịa Điểm Haycửa hàng daisoThạch HàHà Tĩnh
Quảng Cáo

Có thể các bạn quan tâm


Nominal anchor là gì10 tháng trước. BởiKitan4
Explosion là gì10 mon trước. BởiMisstan2
giữa nhị điểm a với b có hiệu năng lượng điện thế bởi bao nhiêu ví như một năng lượng điện q = 110 mon trước. BởiKianh_2020
1 point bằng bao nhiêu mm10 mon trước. Bởiphamnam4
nhiệm vụ của từng member trong hội đồng tự nhận xét là gì?10 mon trước. BởiKinhtrongbmt

Toplist được quan tâm


#1
Top 30 thành ngữ phương ngôn về hữu nghị hợp tác và ký kết 20226 ngày trước
#2
Top 23 vi dụ về trường hợp chính trị - buôn bản hội 20226 ngày trước
#3
Top 30 đọc truyện lớp học biết tuốt ss2 20225 ngày trước
#4
Top 29 chưng sĩ bắc mặt đường trần hưng đạo tỉnh quảng ngãi 20224 ngày trước
#5
Top 29 hình ảnh bữa cơm trắng gia đình dễ dàng và đơn giản 20226 ngày trước
#6
Top 28 dẫn chứng mong manh - tập 32 20226 ngày trước
#7
Top 30 bao bối vô mang của hoàng de be hạ chap 138 20225 ngày trước
#8
Top 30 đề thi giờ đồng hồ anh đầu vào đại học văn lang 20222 ngày trước
#9
Top 26 that tình hãy mang đến yêu tôi phần 2 20221 ngày trước
Quảng cáo

Xem Nhiều


Đề ôn thi cuối học tập kì 2 lớp 16 ngày trước. BởiMissduonghcm
Tinh trùng sinh sống trong môi trường nào6 ngày trước. Bởinguyentrong_cute
Bảng so sánh photpho trắng với photpho đỏ6 ngày trước. Bởitrandung2022
Máy rửa chén bát bát gia đình chính hãng giá bèo 2022 - texgio4 ngày trước. Bởile_hoai4
Ngủ đi hiểu lái là gì3 ngày trước. Bởilehien_kitty
Xổ số thiết kế phú yên 1 8 20223 ngày trước. Bởiphamngan5
Top 20 siêu thị gs25 Thị buôn bản Bến Cát bình dương 20224 ngày trước. BởiLamdungpt
Gọi S là tập hợp những số nguyên thuộc đoạn 1 453 ngày trước. BởiKianh2
Công thức tính phần trăm lãi suất ngân hàng tiên tiến nhất năm 20223 ngày trước. BởiKingan_1
Trần loài kiến văn trúc liên bang2 ngày trước. Bởimrchinh_vt
Quảng cáo

Chủ đề


Bài TậpHỏi ĐápLà gìMẹo HayHọc TốtToplistĐịa Điểm HayNghĩa của từCông NghệTop ListKhỏe ĐẹpBao nhiêuTiếng anhSản phẩm tốtXây ĐựngNgôn ngữỞ đâuTại saoĐại họcHướng dẫnDịch So SánhMáy tínhBài tậpLớp 9Bao lâuLớp 10Món NgonThế nàoTiếng trungKhoa HọcSo sánhLớp 12Lớp 11Tiếng AnhVì saoThí điểmLớp 8

Token Data


Quảng Cáo

Chúng tôi


Điều khoản


Trợ giúp


Mạng làng hội


Bản quyền © 2021 Học giỏi Inc.