Một năng lượng điện điểm q = 10-7 C đặt ở điểm M trong năng lượng điện trường của một điện tích điểm Q, chịu tính năng của một lực F = 3.10-3 N. Cường độ điện trường bởi vì điện tích lũy Q tạo ra tại M có độ bự là bao nhiêu?


Ta có, độ mạnh điện ngôi trường E:

 (E = dfracF = dfrac3.10^ - 310^ - 7 = 3.10^4V/m = 3.10^2V/cm)


*
*
*
*
*
*
*
*

Xác định cường độ điện trường tại điểm M trong không khí bí quyết điện tích điểm q = 2.10-8 C một khoảng 3 cm.

Bạn đang xem: Một điện tích q 10 7


Một điện tích điểm dương Q vào chân không khiến ra một điện trường tất cả cường độ E = 3.104 V/m trên điểm M cách điện tích một khoảng chừng 30 cm. Tính độ lớn điện tích Q ?


Một điện tích điểm q = 10-7 C để tại điểm M trong điện trường của một điện tích điểm Q, chịu công dụng của một lực F = 3.10-3 N. Cường độ điện trường vày điện tích lũy Q gây nên tại M tất cả độ bự là bao nhiêu?


Cường độ điện trường tạo vì một năng lượng điện điểm biện pháp nó 2 cm bằng 105 V/m. Tại vị trí bí quyết điện tích này bởi bao nhiêu thì độ mạnh điện trường bằng 4.105 V/m?


Cường độ điện trường vị điện tích +Q gây nên tại điểm A cách nó một khoảng tầm r bao gồm độ mập là E. Nếu thay bằng điện tích -2Q và giảm khoảng cách đến A còn một nửa thì cường độ điện trường trên A gồm độ lớn là


Một điện tích điểm Q = - 2.10-7 C, để tại điểm A trong môi trường thiên nhiên có hằng số điện môi (varepsilon = 2). Véc tơ cường độ điện trường (overrightarrow E ) bởi vì điện tích Q gây ra tại điểm B với AB = 6 centimet có


Cho (q_1 = m 4.10^ - 10C, m q_2 = m - 4. m 10^ - 10C), để ở $A$ và $B$ trong không gian biết $AB = 2 cm$. Xác định vectơ (vec E) trên điểm $H$ - là trung điểm của $AB$.


Cho $q_1 = m 4.10^ - 10C, m q_2 = m - 4. m 10^ - 10C$, đặt ở A với B trong ko khí biết $AB m = m 2 m cm$. Xác minh vectơ $vec E$tại điểm $M$, biết $MA m = m 1 m cm, m MB m = m 3 m cm$.


Cho q.1 = 4.10-10 C, quận 2 = -4. 10-10 C, để ở A và B vào ko khí biết AB = 2 cm. Xác định vectơ (vec E) trên điểm N, hiểu được NAB là một trong tam giác đều.


Hai năng lượng điện tích q.1 = 8. 10-8 C, quận 2 = -8. 10-8 C đặt tại A cùng B trong không khí biết AB = 4 cm. Search vectơ độ mạnh điện trường trên C trên tuyến đường trung trực của AB và cách AB 2 cm?


Tại bố đỉnh của tam giác ABC vuông trên A, AB = 30cm, AC = 40cm và BC = 50cm. Đặt những điện tích q1 = q.2 = q3 = 10-9 C. Khẳng định độ to cường độ năng lượng điện trường tại điểm H- là chân đường cao kẻ tự A.


Bốn điểm A, B, C, D trong không khí tạo thành hình chữ nhật ABCD cạnh AD = 3cm; AB = 4cm. Các điện tích q1, q2, q.3 đặt lần lượt tại A, B, C. điện thoại tư vấn (overrightarrow E_2 ) là véctơ độ mạnh điện trường vì chưng điện tích q2 gây ra tại D. (overrightarrow E_13 )là cường độ điện ngôi trường tổng hòa hợp do những điện tích quận 1 và q3 gây ra trên D. Khẳng định giá trị của q1 và quận 3 biết q.2 = -12,5.10-8C và (overrightarrow E_13 = overrightarrow E_2 )


Cho hai năng lượng điện tích q.1 = 1nC, quận 2 = -8nC đặt tại hai điểm A, B biện pháp nhau 30cm trong chân không. Tra cứu điểm C phương pháp A với B bao nhiều sao cho tại đó(overrightarrow E_2 = 2overrightarrow E_1 )


Hai điện tích điểm quận 1 = 4.10-6C; q2 = 36.10-6C để tại hai điểm nỗ lực đinh A cùng B trong dầu bao gồm hằng số điện môi ε = 2. AB = 16cm. Xác xác định trí của điểm M cơ mà tại đó cường độ điện trường tổng hợp bằng không?


Cho hình vuông vắn ABCD cạnh a, trên A với C đặt các điện tích q.1 = quận 3 = q > 0. Cần đặt tại B năng lượng điện tích bằng bao nhiêu để độ mạnh điện trường sinh sống D bằng 0.


Một trái cầu nhỏ mang điện tích được cân đối trong điện trường do chức năng của trọng tải và lực điện trường. Đột ngột giảm độ mập điện trường đi còn một nửa tuy thế vẫn không thay đổi phương với chiều của mặt đường sức điện. Thời hạn để trái cầu di chuyển được 5cm trong năng lượng điện trường. Lấy g = 10m/s2


Cho nhị tấm kim loại tuy vậy song, nằm ngang, nhiễm năng lượng điện trái dấu. Không gian gian thân hai tấm kim loại chứa đầy dầu. Điện trường thân hai tấm sắt kẽm kim loại là năng lượng điện trường đều hướng từ trên xuống và bao gồm độ bự 20000V/m. Một quả cầu bởi sắt có bán kính 1cm sở hữu điện tích q nằm lửng lơ ở khoảng không gian thân hai tấm kim loại. Điện tích q có giá trị bằng bao nhiểu? Biết khối lượng riêng của fe là 7800kg/m3, của dầu là 800kg/m3. Mang g = 10m/s2.


Một nhỏ lắc đối chọi gồm một quả cầu tích điện dương khối lượng (sqrt 3 g) buộc vào tua dây mảnh giải pháp điện. Nhỏ lắc treo trong năng lượng điện trường đều phải sở hữu phương nằm theo chiều ngang với độ mạnh điện trường 10000 V/m. Trên nơi gồm g = 9,8m/s2. Lúc vật ở vị trí cân bằng, gai dây lệch một góc α = 300 đối với phương thẳng đứng. Độ phệ của điện tích của quả ước là?


Đặt trên $6$ đỉnh của lục giác đều những điện tích $q$, $-2q$, $3q$, $4q$, $-5q$ với $q"$. Khẳng định $q"$ theo $q$ để cường độ điện ngôi trường tại trung khu O của lục giác bởi $0$ biết $q > 0$.


*

Cường độ điện trường của một điện tích phụ thuộc vào khoảng cách r được biểu lộ như vật thị bên. Biết (r_2 = dfracr_1 + r_32)và những điểm thuộc nằm trên một đường sức. Giá trị của x bằng


*

Hai năng lượng điện điểm (q_1 = - 9mu C, m q_2 = 4mu C) để lần lượt tại A,B hoàn toàn có thể tìm thấy địa chỉ của điểm M nhưng mà tại đó năng lượng điện trường tổng hợp bởi không trên


Đặt 4 năng lượng điện âm bao gồm cùng độ phệ (q) trên 4 đỉnh của một hình vuông ABCD cạnh (a.) khẳng định cường độ tổng hợp tại giao điểm nhì đường chéo cánh của hình vuông.


Tại hai điểm A cùng B bí quyết nhau (10cm) trong ko khí gồm đặt hai năng lượng điện (q_1 = q_2 = 16.10^ - 8C.) xác định cường độ năng lượng điện trường vì hai năng lượng điện tích điểm đó gây ra trên C biết (AC = BC = 8cm.)


Cho hai năng lượng điện điểm (q_1 = 6.10^ - 7C;q_2 = - 8.10^ - 7C) để tại hai điểm A cùng B trong ko khí bí quyết nhau (5cm.) xác minh véc tơ độ mạnh điện ngôi trường tổng hợp tại M vị (q_1) và (q_2) gây nên tại M biết (MA = 3cm, MB = 8cm.)


Một quả mong kim loại nhỏ tuổi có cân nặng 1g được tích năng lượng điện q = 10-5C treo vào đầu một gai dây mảnh cùng đặt trong điện trường phần lớn E. Khi quả ước đứng cân bằng thì dây treo phù hợp với phương thẳng một góc 600, mang g = 10m/s2. Tra cứu E.

 


Cho hình vuông vắn ABCD, tại A và C đặt những điện tích (q_1 = q_3 = q = 2,5.10^ - 8C.) Hỏi phải kê tại B một năng lượng điện tích bao nhiêu để cường độ điện trường tại D bằng (0.)


Bốn điểm A, B, C, D trong không khí chế tạo ra thành hình chữ nhật ABCD cạnh (AD = a = 3cm;AB = b = 4cm). Những điện tích (q_1,;,q_2,;,q_3)được để lần lượt trên A, B, C. Biết (q_2 = - 12,5.10^ - 8C) cùng cường độ điện trường tổng thích hợp tại D bởi (0.) Tính (q_1;q_2)?


Một quả cầu cân nặng (m = 4,5.10^ - 3kg) treo vào một trong những sợi dây tương đối dài (2m.) quả cầu nằm trong điện trường có (overrightarrow E ) ở ngang, phía sang trái như hình vẽ. Biết (d = 1m,E = 2000V/m). Mang (g = 10 m m/s^2).

Xem thêm: Best Những Hình Xăm Kỳ Lân Đẹp Lộng Lẫy, Hình Xăm Khỉ Đẹp

Tính độ béo của trương lực dây.


Tại một điểm trong ko khí có hai độ mạnh điện trường có phương vuông góc cùng nhau và bao gồm độ phệ lần lượt là E1 = 6.104 V/m; E2 = 8.104 V/m. Độ khủng của năng lượng điện trường tổng là:


Một quả cầu nhỏ dại m = 0,25g, với điện tích q = 5.10-9 C treo trên gai dây miếng trong năng lượng điện trường đều sở hữu phương nằm ngang, độ mạnh điện ngôi trường E = 106V/m cho g = 10m/s2. Độ phệ lực điện trường tính năng lên quả cầu là