Bạn đang xem: Một mạch điện có nguồn là 1 pin 9v

Hai thứ A,B xấp xỉ điều hòa cùng tần số. Hình bên là đồ thị biểu diễn sự nhờ vào của li độ x1 của A cùng x2 của B theo thời hạn t. Hai dao động của A với B lệch sóng nhau

*


Đoạn mạch điện bao gồm cuộn dây mắc tiếp nối với tụ điện. Độ lệch pha giữa điện áp giữa hai đầu cuộn dây và mẫu điện là π/3. Gọi điện áp thân hai đầu tụ điện là UC, ta gồm UC=3UD. Hệ số công suất của mạch điện bằng


Một con lắc lốc xoáy có trọng lượng m được treo vào trong 1 điểm cố định và thắt chặt đang dao động điều hòa theo phương thẳng đứng. Hình bên là đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc vào ly độ x của trang bị m theo thời hạn t. Tần số góc của dao động và tốc độ cực lớn của nhỏ lắc lò xo có mức giá trị là

*


Mạch điện xoay chiều RLC mắc nối tiếp. Call U là điện áp hiệu dụng nhị đầu đoạn mạch; UR; UL; UC là năng lượng điện áp hiệu dụng nhì đầu R, L, C. Điều nào sau đây không thể xảy ra:


Một mạch giao động gồm cuộn dây thuần cảm L và tụ điện C. Nếu hotline I0là cường độ loại điện cực to trong mạch, thì hệ thức contact giữa năng lượng điện tích cực lớn trên bạn dạng tụ điện q0và I0là


Khi tần số loại điện chuyển phiên chiều chạy qua đoạn mạch đựng cuộn dây thuần cảm tạo thêm 2 lần thì cảm chống của cuộn dây


Sóng cơ truyền qua hai điễm M,N phương pháp nhau 10 cm. Cùng với biên độ sóng không thay đổi 8 mm, tần số đôi mươi Hz, tốc độ truyền sóng tự 0,7m/s cho 1m/s. Hiểu được tại thời khắc t M gồm li độ 42 mm với đang tăng thì N có li độ -4 mm cùng đang giảm. Tốc độ truyền sóng có giá trị ngay gần đúng nhất là


Ở bề mặt một chất lỏng có hai nguồn phát sóng kết hợp S1 và S2 phương pháp nhau 25 cm. Hai nguồn này dao động theo phương thẳng đứng bao gồm phương trình thứu tự là u1 = 4cos40πt mm và u2 = 4cos(40πt + π) mm. Tốc độ truyền sóng bên trên mặt hóa học lỏng là 80 cm/s. Số điểm xấp xỉ ới biên độ cực đại trên đoạn trực tiếp S1S2 là


Xét 2 điểm M, N làm việc trong môi trường lũ hồi gồm sóng âm phân phát ra từ mối cung cấp S truyền qua. Biết S, M, N trực tiếp hàng cùng SN = 2SM. Ban đầu, mức độ mạnh âm trên M là L (dB). Nếu công suất của mối cung cấp phát tăng thêm 100 lần thì mức độ mạnh âm trên điểm N bằng


Một chất điểm giao động điểu hòa trên trục Ox theo phương trình x=5cos4πt (x tính bằng cm, t tính bằng s). Tại thời điểm t = 0,5 s, tốc độ của chất điểm đó bằng


Một bình năng lượng điện phân chứa dung dịch AgNO3với anôt bởi bạc. Trọng lượng bạc dính vào catôt của bình điện phân sau 16 phút 5 giây là 6,48 g. Biết bội nghĩa có khối lượng mol là A = 108 g/mol và hóa trị n = 1. Lấy số Fa – ra – trên đây F = 96500C/mol. Cường độ mẫu điện chạy qua bình năng lượng điện phân là


Đặt năng lượng điện áp luân chuyển chiều có mức giá trị hiệu dụng và tần số ko đồi vào hai đầu đoạn mạch AB như hình bên, trong những số đó cuộn cảm thuần gồm độ từ bỏ cảm L cùng tụ điện tất cả điện dung C vậy đối được. Những vôn kế được xem như là lí tưởng. Điều chỉnh C nhằm số chỉ vôn kế V1 đạt cực lớn thì thấy khi ấy V1 chỉ 120 V cùng V2 chỉ 160 V. Trong quy trình điều chỉnh C, lúc số chỉ vôn kế V2 đạt giá chỉ trị cực đại thì số chỉ vôn kế V1 chỉ quý giá nào sau đây?

*


Khi chiếu thứu tự hai sự phản xạ điện từ có bước sóng λ1và λ2với λ2=2λ1vào một tấm kim loại có giới hạn quang năng lượng điện của kim loại là λ0thì tỉ số đụng năng ban đầu cực đại của quang đãng electron bứt ra khỏi kim nhiều loại là 9. Mối quan hệ giữa cách sóng λ1và số lượng giới hạn quang năng lượng điện λ0là
Xem thêm: Soạn Văn 9 Bài Thơ Về Tiểu Đội Xe Không Kính (Trang 131), Soạn Bài: Bài Thơ Về Tiểu Đội Xe Không Kính

*

Tầng 2, số bên 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam