Câu hỏi vào đề: Trắc nghiệm đồ vật Lí 11 bài xích 8 (có đáp án): Điện năng và hiệu suất điện – Định quy định Jun-Lenxơ
*
Giải vì hsnovini.com

Đáp án buộc phải chọn là: A

*


Cho mạch năng lượng điện như hình vẽ:

*

U=12V,  R1=24Ω,  R3=3,8Ω,  RA=0,2Ω. Ampe kế chỉ 1A. Tính năng suất tỏa nhiệt trên R2.

Bạn đang xem: Một nguồn điện có e 6v r 2


Cho mạch điện như hình vẽ:

*

Biết r=3Ω,  R1,  R2là một thay đổi trở U=12V. Nỗ lực R2bằng một đèn điện sáng bình thường, khi đó hiệu suất trên đoạn mạch AB là bự nhất. Tính năng suất và hiệu điện cầm định mức của đèn.


Cho mạch điện như hình vẽ:

*

U=12V,  R1=24Ω,  R3=3,8Ω,  RA=0,2Ω. Ampe kế chỉ 1A. Tính sức nóng lượng tỏa ra trên R1trong thời hạn 5 phút.


Cho mạch điện có sơ trang bị như hình vẽ:

*

Biết E=6V,  r=2Ω,  R1=6Ω,  R2=12Ω,  R3=4Ω. Tính công của nguồn sản ra vào 5 phút?


Cho mạch điện bao gồm sơ thứ như hình vẽ:

*

Biết E=15V,  r=1Ω,  R1=2Ω,  R là trở thành trở

tra cứu Rđể năng suất tiêu thụ trên R là cực đại? Tính cực hiếm công suất cực đại khi đó?


Cho mạch điện gồm sơ trang bị như hình vẽ:

*

Biết E=6V,  r=2Ω,  R1=6Ω,  R2=12Ω,  R3=4Ω. Tính cường độ cái điện chạy qua R1?


Cho mạch năng lượng điện hình vẽ:

*

Biết R=4Ω, đèn Đ ghi 6V−3W,  UAB=9Vkhông đổi, Rx là phát triển thành trở. Điện trở của đèn ko đổi. Khẳng định giá trị của Rxđể năng suất tiêu thụ vươn lên là trở là lớn nhất, tính năng suất đó.


Cho mạch điện có sơ đồ gia dụng như hình vẽ:

*

Biết E=16V,  r=2Ω,  R1=3Ω,  R2=9Ω. Đ1 và Đ2là 2 đèn giống nhau. Vôn kế chỉ 3V, năng lượng điện trở vôn kế siêu lớn. Tìm năng lượng điện trở mỗi đèn


Cho mạch điện bao gồm sơ đồ vật như hình vẽ:

*

Biết E=16V,  r=2Ω,  R1=3Ω,  R2=9Ω. Đ1vàĐ2là 2 đèn giống nhau. Vôn kế chỉ 3V, điện trở vôn kế siêu lớn. Ráng vôn kế bởi 1 ampe kế bao gồm Ra=0. Tính cường độ chiếc điện qua ampe kế?


Cho mạch năng lượng điện như hình vẽ:

*

U=12V,  R1=24Ω,  R3=3,8Ω,  RA=0,2Ω. Ampe kế chỉ 1A. Tính năng lượng điện trở R2.


Một bóng đèn sáng bình thường ở hiệu năng lượng điện thế 220Vsố chỉ ampe kế vào mạch là 341mA. Vào 30 ngày, bóng tiêu thụ hết bao nhiêu tiền? Biết hàng ngày trung bình đèn thắp sắng trong 4 giờ và giá năng lượng điện là 2500/số.

Xem thêm: Quy Tắc Mũ - Toàn Bộ Công Thức Phần Mũ


Cho mạch điện có sơ đồ vật như hình vẽ:

*

Biết E=6V,  r=2Ω,  R1=6Ω,  R2=12Ω,  R3=4Ω. Tính hiệu suất tiêu thụ điện năng bên trên R3?


Chọn phương án sai.

Khi một cài R nối vào nguồn suất điện động ξvà năng lượng điện trở vào r, thấy năng suất mạch ngoài cực lớn thì:


Cho mạch điện như hình vẽ:

*

Biết r=3Ω,  R1,  R2là một phát triển thành trở U=12V. Điều chỉnh biến chuyển trở R2để cho công suất trên nó là phệ nhất, khi đó hiệu suất trênR2bằng 3 lần công suất trên R1. TìmR1?


Cho mạch năng lượng điện hình vẽ:

*

Biết R=4Ω, đèn Đ ghi 6V−3W,  UAB=9Vkhông đổi, Rxlà phát triển thành trở. Điện trở của đèn không đổi. Xác minh giá trị của Rxđể đèn sáng sủa bình thường.


*

Tầng 2, số bên 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam