Hai điện trởR1=6Ω với R2=12Ωmắc tuy vậy song rồi nối vào hai rất của nguồn điện áp một chiều tất cả điện trở trong là 2Ω , khi ấy cường độ loại điện chay qua nguồn là 2 A. Nếu toá điện trở R2ra ngoài mạch năng lượng điện thì cường độ mẫu điện chạy qua R1là?
Bạn đang xem: Một nguồn điện có suất điện động là e

Một cỗ acquy có suất điện cồn 6 V có dung tích là 15 Ah. Acquy này có thể sử dụng thời gian bao lâu tính đến khi phải nạp lại, tính năng lượng điện năng tương ứng dự trữ trong acquy nếu như coi nó cung ứng dòng điện không đổi 0,5 A


Nhiệt lượng lan ra của năng lượng điện trở thuần R = 10 Ω trong 1 phút khi bao gồm dòng năng lượng điện không thay đổi I = 3 A trải qua là


Hai nguồn tất cả cùng suất điện hễ E với điện trở trong r được mắc thành cỗ nguồn với được mắc với năng lượng điện trở R = 11 Ω thành một mạch kín. Nếu hai nguồn mắc thông liền thì dòng điện qua R tất cả cường độ = 0,4 A; nếu như hai mối cung cấp mắc song song thì dòng điện qua R tất cả cường độI2 = 0,25 A. Suất điện cồn và năng lượng điện trở vào của từng nguồn bằng


Hai nguồn giống như nhau tất cả suất điện rượu cồn và điện trở trong lượt lượt là E cùng r được ghép thành bộ. Mạch kế bên được mắc với năng lượng điện trở R=3Ω. Nếu như hai nguồn mắc tuy nhiên song thì cường độ mẫu điện chạy qua R là 1,5 A, trường hợp mắc nối liền thì cường độ mẫu điện chạy qua R là 2 A. Quý hiếm của E cùng r thứu tự là


Hai điện trởR1 = 12Ω vàR2 = 6Ω mắc tiếp nối rồi mắc vào nguồn điện có hiệu điện cụ không đổi và bởi 12 V. Công suất tiêu thụ trên năng lượng điện trởR1 là


Cho mạch điện như hình vẽ, bỏ qua mất điện trở của dây nối, biếtR1 = 0,1Ω, r = 1,1 Ω. Phải chọn R bằng bao nhiêu để năng suất tiêu thụ trên R là rất đại?


Một đèn điện 220V – 100W tất cả dây tóc làm bởi vonfram. Điện trở của dây tóc đèn ở 20olà R0=48,4Ω.Tính ánh sáng t của dây tóc đèn lúc đèn sáng sủa bình thường. Coi rằng điện trở suất của bạch kim trong tầm nhiệt độ này tăng tỉ lệ bậc nhất theo ánh nắng mặt trời với thông số nhiệt điện trở α=4,5.10−3  K−1.


Cho mạch năng lượng điện như hình vẽ, trong các số đó R1=4Ω, R2=5Ω, R3=20Ω Nếu dòng điện trải qua R1có cường độ bằng 5 A thì hiệu điện thế giữa nhì đầu A, B của mạch điện bằng


Có 15 pin như thể nhau, mỗi pin có suất điện rượu cồn 1,5 V và điện trở vào 0,6 0, mắc thành 3 dãy cùng mỗi hàng 5 pin để được một cỗ nguồn. Mắc vào hai cực của cục nguồn này một bình điện phân đựng dung dịch CuSO4cực dương bằng đồng, năng lượng điện trở của bình năng lượng điện phân bằng 6,5 Ω. Cho F = 96500 C/mol , A= 64 với n = 2. Trong thời gian 30 phút khối lượng đồng dính vào catôt ngay gần bằng


Hai năng lượng điện trởR1 = 6Ω vàR2 = 12 Ω mắc tuy vậy song rồi mắc vào hai rất nguồn điện một chiều có điện trở trong r = 2Ω, lúc ấy cường độ chiếc điện qua nguồn điện là 2A. Nếu túa điện trởR2 thoát ra khỏi nguồn thì cường độ loại điện quaR1 là


Một mối cung cấp điện tất cả suất điện động E, điện trở vào r, mắc với điện trở ngoại trừ R = r chế tạo ra thành một mạch năng lượng điện kín, khi đó cường độ mẫu điện vào mạch là I. Nếu như ta thay nguồn năng lượng điện đó bởi 3 nguồn điện giống hệt nó mắc song song thì cường độ chiếc điện vào mạch là


Cho 60 nguồn tích điện không thay đổi giống nhau, từng nguồn bao gồm suất điện động 1,5V, năng lượng điện trở trong là 0,6Ωghép thành bộ có x dãy song song, mỗi dãy có y mối cung cấp nối tiếp. Mạch quanh đó là năng lượng điện trởR =1Ω. Để hiệu suất mạch ngoài lớn nhất thì x, y là.


Cho mạch điện như hình vẽ, mối cung cấp điện có suất điện hễ E ko đổi và điện trở trong r = 2 Ω. Điện trở của đèn R1= 3 Ω, năng lượng điện trở R2= 3 Ω. Dịch rời con chạy C, tín đồ ta nhận biết khi điện trở của phần AC của biến hóa trở AB có mức giá trị 1Ω thì đèn về tối nhất. Điện trở toàn phần của vươn lên là trở AB là?


Một mạch năng lượng điện nhu hình bên bao gồm nguồn điện gồm suất điện động E = 6 V cùng điện trở vào r=1Ω; các điện trở R1=R4=1Ω,R2=R3=3Ω; ampe kế A tất cả điện trở không xứng đáng kể. Số chỉ ampe kế A với chiều loại điện qua nó là
Xem thêm: Phản Ứng Thủy Phân Este Trong Môi Trường Axit, Cách Giải Một Số Bài Toán Thủy Phân Este

*

Tầng 2, số công ty 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam