tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

Khi oto đang chạy với tốc độ 15m/s trên đoạn đường thẳng thì người lái xe xe hãm phanh cho oto chạy chậm lại đều. Sau kbi chạy thêm 125m thì vận tốc của ô tô là 10m/s

A. Tính gia tốc

B. Tính khoảng thời gian oto dừng lại hẳn

C. Tính khoảng thời hạn oto chạy trên đoạn 125m


*

a. Áp dụng công thức: (v^2-v_0^2=2aS)

(Rightarrow a = (v^2 - v_o^2) / 2S = - 0 ,5 m/s^2)b. Thời hạn ô tô ngừng hẳn kể từ thời điểm hãm phanh(t = (v - v_o) /a = (0-15)/(-0,5)=30s)c)Thời gian ô tô chạy trên đoạn 125m là:(t"=dfracv-v"a=dfrac10-15-0,5=10s)
*

Bài 3: khi ôtô đang chạy với gia tốc 15m/s bên trên một phần đường thẳng thì người lái xe hãm phanh mang lại ôtô chạy chững lại đều. Sau khi chạy thêm được 125m thì gia tốc ôtô chỉ với 10m/s.

Bạn đang xem: Một ô tô đang chạy với vận tốc 15m s

a. Tính gia tốc của ôtô.

b. Tính khoảng thời gian để ôtô dừng lại hẳn.

c. Tính khoảng thời hạn để ôtô chạy xe trên quãng mặt đường 125m đó.

Xem thêm: Etanol Có Nhiệt Độ Sôi Của Metanol Là Do, Cách Phân Biệt Nhanh Ethanol Và Metanol


Bài 13 : lúc ôtô đang hoạt động với gia tốc 15m/s bên trên một phần đường thẳng thì người lái xe xehãm phanh mang lại ôtô chạy chậm dần đều. Sau khi chạy thêm được 125m thì tốc độ ôtô chỉcòn 10m/s.a. Tính vận tốc của ôtô.b. Tính khoảng thời gian để ôtô tạm dừng hẳn.c. Tính khoảng thời gian để ôtô chạy xe trên quãng con đường 125m đó.


Khi ôtô đang làm việc với vận tốc 15m/s bên trên một phần đường thẳng thì người điều khiển xe hãm phanh đến ôtô chạy chậm dần đều. Sau khoản thời gian chạy thêm được 125m thì tốc độ của ôtô chỉ từ 10m/s. Tính vận tốc của ô tô và thời gian đểôtô chạy trên quãng đường đó.(Chọn chiều dương là chiều chuyển động, mốc thời gian lúc ôtô bước đầu hãm phanh)


Một oto đang làm việc với vận tốc 15m/s thì tắt máy vận động thẳng chững dần đều. Xe chạy được 125m thì tốc độ của ô-tô là 10m/sa. Tính gia tốc của xe với thời gian kể từ khi tắt máy mang lại lúc xe giới hạn lạib. Tính quãng con đường xe đi được kể từ thời điểm xe tắt máy cho đến khi xe dừng lại

a/ (v^2-v_o^2=2as)

(Leftrightarrow10^2-15^2=2a.125)

(Leftrightarrow a=dfrac10^2-15^22.125=-0,5left(mackslash s^2 ight))

Thời gian kể từ khi tắt máy mang đến khi tạm dừng :

(v=v_o+at) (Leftrightarrow t=dfracv-v_oa=dfrac0-15-0,5=30left(s ight))

b/ Quãng mặt đường từ thời điểm tắt máy cho khi dừng lại :

(s=dfracv^2-v_o^22a=dfrac0-15^22.left(-0,5 ight)=225left(m ight))

 


Một oto đang chạy với vận tốc 15m/s thì tắt máy hoạt động thẳng chững dần đều. Xe chạy được 125m thì tốc độ của ôtô là 10m/s a. Tính gia tốc của xe với thời gian kể từ khi tắt máy cho lúc xe tạm dừng b. Tính quãng Đường thiết bị đi được trong giây sản phẩm 3


Khi ôtô đang làm việc với gia tốc 10m/s trên một phần đường thẳng thì người lái xe tăng ga cho oto chạy cấp tốc dần đều. Sau 30s , ôtô đạt gia tốc 25m/s.a. Tính tốc độ của ôtô b. Tính quãng mặt đường oto đi được sau 30s kể từ lúc tăng gaGiúp bản thân với ạ, bản thân đang bắt buộc gấp!!!


a. Tốc độ của oto: 

(a=dfracv-v_0t=dfrac25-1030=0,5left(dfracms^2 ight))

b. Quãng mặt đường oto đi được:

(s=v_0t+dfrac12at^2=10cdot30+dfrac12cdot0,5cdot30^2=525left(m ight))


Một oto hoạt động với vận tốc 54km/h thì người lái xe hãm phanh và chuyển động chậm dần hầu hết với gia tốc 1m/s2 a. Tính thời hạn hãm phanh tính đến lúc oto ngừng lạib. Tính quãng con đường oto đi được trong thời gian hãm

a) Đổi 54 km/h = 15 m/s

Chọn chiều dương là chiều vận động của xe. Như vậy, a = -1 m/s2

Thời gian hãm phanh cho tới lúc ô tô tạm dừng là:

t = (dfracv-v_0a=dfrac0-15-1=15left(s ight))

b) Quãng đường ô tô đi được trong thời gian hãm là:

s = (dfracleft(v_0 ight)^2-v^22a=dfrac0^2-15^22.-1=112,5left(m ight))


Khi ô tô đang chạy với gia tốc 15m/s bên trên 1 đoạn đường thẳng thì ngưoefi lái xe hãm phanh cho ô tô chạy chậm dần đều sau khi chạy thêm 125m thì tốc độ của ô tô chỉ con bởi 10m/s hãy tính gia tốc của oto

Thời gian xe hơi chạy thêm 125m nói tùe lúc hãm phanh

Thời gian đưa động cho đến khi xe xong xuôi hẳn


Áp dụng công thức: (v^2-v^2_0=2aS)

(a=fracleft(v^2-v_0^2 ight)2S=-0,5m)s

Thời gian ô tô dừng hẳn kể từ lúc hãm phanh

(t=fracleft(v-v_0 ight)a=fracleft(0-15 ight)left(-0,5 ight)=30s)