tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

*

Lúc dừng lại hẳn thì

*


Một ô tô đang chạy với tốc độ 10(m/s) thì người điều khiển đạp phanh, trường đoản cú thời điểm đó ô tô chuyển động chậm dần đa số với v t = − 5 t + 10 m / s , trong số ấy t là khoảng thời hạn tính bởi giây, tính từ lúc lúc bước đầu đạp phanh. Hỏi trường đoản cú lúc đánh đấm phanh cho đến lúc dừng hẳn, xe hơi còn dịch chuyển bao nhiêu mét?

A. 8m

B. 10m

C. 5m

D. 20m


Một ô tô đang làm việc với vận tốc 36 km/h thì người lái xe xe đạp phanh, từ thời điểm đo, ô tô hoạt động chậm dần phần đông với tốc độ v t = - 5 t + 10 m / s , trong những số đó t là khoảng thời gian tính bằng giây, tính từ lúc lúc bắt đầu đạp phanh. Hỏi từ lúc sút phanh cho lúc giới hạn hẳn, ô tô còn dịch chuyển bao nhiêu mét?

A.

Bạn đang xem: Một ôtô đang chạy với vận tốc 10m s

10m

B. 20m

C. 2m

D. 0,2m


Một ôtô đang chạy với gia tốc 9 m / s  thì người lái đạp phanh; từ thời gian đó, ô tô vận động chậm dần hầu như với gia tốc v t = - 3 t + 9 m / s , trong số ấy t là khoảng thời hạn tính bởi giây, kể từ lúc ban đầu đạp phanh. Hỏi trường đoản cú lúc đấm đá phanh cho đến khi dừng hẳn, xe hơi còn dịch rời bao nhiêu mét?


Một ô tô đang làm việc đều với tốc độ a (m/s) thì người điều khiển đạp phanh. Từ thời khắc đó, ô tô chuyển động chậm dần đông đảo với tốc độ v t = - 4 t + a m / s , trong các số đó t là thời gian tính bằng giây, kể từ lúc ban đầu đạp phanh. Hỏi từ lúc đạp phanh đến khi dừng hẳn, xe hơi đi được 32 mét thì tốc độ a ban sơ bằng bao nhiêu?

A. 10 (m/s)

B. 12 (m/s)

C. 20 (m/s)

D. 16 (m/s)


Một ôtô đang chạy với gia tốc 15 m/s thì người lái xe đạp phanh; từ thời điểm đó, ô tô chuyển động chậm dần hồ hết với gia tốc v t = − 5 t + 15 m / s . Trong các số đó t được tính bằng giây, tính từ lúc lúc ban đầu đạp phanh. Hỏi từ lúc đạp phanh đến khi dừng hẳn, ô tô còn di chuyển bao nhiêu mét?

A. 45m

B. 22m

C. 22,5m

D.

Xem thêm: Vì Sao Trâu Bò Nước Ta Mắc Bệnh Sán Lá Gan Nhiều ? Vì Sao Trâu, Bò Nước Ta Mắc Bệnh Sán Lá Gan Nhiều

20m


Một ô tô đang chạy thẳng đầy đủ với tốc độ v 0 m / s thì bạn đạp phanh, từ thời điểm đó, ô tô hoạt động chậm dần đa số với gia tốc v t = - 5 t + v 0 m / s , trong kia t là khoảng thời gian tính bằng giây, kể từ lúc ban đầu đạp phanh. Hỏi từ bỏ lúc đấm đá phanh mang lại lúc dừng hoàn toàn ô tô dịch chuyển được 40m thì vận tốc thuở đầu v 0 bằng bao nhiêu?

A. V 0 = trăng tròn m/s

B. v 0  = 25 m/s

C. v 0  = 40 m/s

D. v 0  = 80 m/s


Một ô tô đang làm việc với tốc độ 10(m/s) thì người lái xe đạp phanh. Từ thời điểm đó, ô tô vận động chậm dần đa số với vận tốc v t = - 2 t + 10 m / s , trong các số ấy t là khoảng thời gian được tính bằng giây, tính từ lúc lúc ban đầu đạp phanh. Tính quảng con đường ô tô di chuyển được vào 8 giây cuối cùng.