Đáp án và phân tích và lý giải chính xác câu hỏi trắc nghiệm: “Bài thơ nam quốc tô hà thành lập và hoạt động trong thực trạng nào?” cùng với loài kiến thức định hướng liên quan là tài liệu có ích môn Lịch sử 10 bởi Top lời giải biên soạn dành riêng cho các bạn học sinh với thầy cô giáo tham khảo.

Bạn đang xem: Nam quốc sơn hà ra đời trong hoàn cảnh nào

Trắc nghiệm: Bài thơ phái nam quốc tô hà thành lập và hoạt động trong thực trạng nào?

A. Vào cuộc tập kích lên khu đất Tống của quân ta.

B. Đang lúc ra mắt trận đánh khốc liệt ở phòng con đường sông Như Nguyệt.

C. Khi vua Tống đầu mặt hàng Đại Việt.

D. Trong buổi lễ mừng thắng lợi quân Tống.

Trả lời: 

Đáp án đúng: B. Đang lúc ra mắt trận đánh ác liệt ở phòng đường sông Như Nguyệt.

Bài thơ phái nam quốc sơn hà thành lập và hoạt động trong trả cảnh đang lúc ra mắt trận đánh kịch liệt ở phòng tuyến sông Như Nguyệt.

Kiến thức tìm hiểu thêm về phần đông cuộc binh cách chống ngoại xâm ở các thế kỷ X - XV


1. Những cuộc nội chiến chống quân xâm lấn Tống.

a) loạn lạc chống Tống thời tiền Lê.

- Năm 980, quân Tống lịch sự xâm lược nước ta. Bởi vì sự nghiệp đảm bảo nền ĐLDT, Thái hậu chúng ta Dương đã đồng ý ý kiến của các tướng sỹ tôn Lê Hoàn làm vua để chỉ đạo kháng chiến.

- Đây là thắng lợi rất nhanh, vô cùng lớn tiêu diệt ý chí xâm chiếm của quuan Tống.

b) đao binh chống Tống thời Lý (1075 - 1077).

- Thập kỷ 70 của ráng kỷ XI bên Tống âm mưu xâm lược Đại Việt, bên cạnh đó tích cực chuẩn bị cho cuộc xâm lược.

- Trước âm mưu xâm lược của quân Tống, bên Lý đã tổ chức triển khai kháng chiến.

+ quá trình 1: Lý hay Kiệt tổ chức thực hiện chiến lược "tiên phân phát chế nhân" lấy quân đánh trước chặn thế mạnh của giặc.

- Năm 1075 Thái Uý Lý hay Kiệt đã phối kết hợp quân triều đình cùng các dân tộc miền núi tấn công sang khu đất Tống, Châu Khâm, Châu Liêm, Ung Châu, kế tiếp rút về phòng thủ.

+ quy trình tiến độ 2: Chủ hễ lui về che chở đợi giặc.

- Năm 1077 bố mươi vạn quân Tống kéo sang trọng bờ bắc của sông Như Nguyệt , cuộc binh đao hoàn toàn thắng lợi , ta dữ thế chủ động giảng hòa và hoàn thành chiến tranh.

*
Lược đồ mặt đường tiến công thành Ung Châu của Lý hay Kiệt 1075 ( Mũi tên mầu đỏ ),quân Tống 1077 (Mũi tên greed color )

2. Cuộc binh lửa chống xâm chiếm Mông - Nguyên

 Nguyên nhân:

- cố kỉnh kỉ XIII, những bộ tộc du mục Mông Cổ đã tạo nên một nước nhà rộng to từ Á sang trọng Âu.

- nhà Mông- Nguyên đã 3 lần tiến công nước ta.

- những vua Trần cùng Trần Hưng Đạo đã tổ chức triển khai nhân dân kháng chiến chống giặc.

Diễn biến và kết quả:

- Lần1: Năm 1258 trận Đông bộ Đầu đã đánh bại quân Mông.

- Lần2: Năm 1285 trận Tây Kết, Hàm Tử, Chương Dương, Thăng Long, Vạn Kiếp… đã đánh bại quân Nguyên.

- Lần3: Năm 1287- 1288 trận Bạch Đằng buộc địch yêu cầu từ vứt mộng xâm lược Đại Việt

3. Phong trào đấu tranh kháng quân thôn tính Minh với khởi nghĩa Lam Sơn

- Năm 1407 cuộc binh lửa chống quân Minh ở trong nhà Hồ thất bại, vn rơi vào kẻ thống trị của nhà Minh.

- Năm 1418: Khởi nghĩa Lam tô bùng nổ do Lê Lợi - phố nguyễn trãi lãnh đạo.

- chiến thắng tiêu biểu:

+ Cuộc khởi nghĩa bắt đầu từ Lam đánh (Thanh Hóa) được sự hưởng ứng của quần chúng vùng giải tỏa cánh mở rộng từ Thanh Hóa vào Nam.

+ thành công Tốt Động, đẩy quân Minh vào nạm bị động.

+ thắng lợi Chi Lăng - Xương Giang đập rã 10 vạn quân cứu giúp viện khiến giặc thuộc quẫn tháo dỡ chạy về nước.

- Đặc điểm:

+ tự một cuộc chiến tranh nghỉ ngơi địa phương phát triển thành cuộc chiến đấu giải phóng dân tộc.

+ Suốt từ đầu đến cuối cuộc khởi nghĩa tứ tưởng nhân nghĩa được đề cao.

+ tất cả đại phiên bản doanh, căn cứ địa.

Nguyên nhân thành công và ý nghĩa sâu sắc lịch sử

- nguyên nhân thắng lợi:

+ Sự lãnh đạo tài tình của vua, quan công ty Trần,Lý với những phương án tài giỏi,có cỗ tham mưu sáng suốt.

+ Sự đoàn kết của nhân dân

- Ý nghĩa lịch sử:

+ đứng vững nền tự do của Tổ quốc

+ Nêu cao niềm tin đoàn kết, truyền thống lịch sử yêu nước của dân tộc

4. Bài tập trắc nghiệm 

Câu 1: Thời chi phí Lê, vn đương đầu với cuộc chiến tranh xâm lược?

A. Tống.

B. Nguyên.

C. Minh.

D. Tùy.

Câu 2: Người chỉ huy cuộc binh cách chống quân xâm lấn Tống (1075-1077) là ai?

A. Lê Hoàn.

B. Lý thường xuyên Kiệt.

C. Trần Hưng Đạo.

D. Lý Công Uẩn.

Câu 3: Nước Đại Việt bên dưới thời nào đã nên đương đầu cùng với cuộc tao loạn chống quân xâm lấn Mông –Nguyên?

A. Bên Tiền Lê.

B. Nhà Lý.

C. Bên Trần.

D. Công ty Hồ.

Câu 4: Đến cầm kỷ XV, nước ta rơi vào ách đô hộ của quân xâm lược?

A. Tống.

B. Mông –Nguyên.

C. Minh.

D. Thanh.

Câu 5: Vị thái hậu sẽ vì nghĩa vụ và quyền lợi dân tộc, khoác áo bào chuyển Lê trả lên ngôi vua, chuẩn bị cho cuộc kháng chiến chống Tống năm 981 là ai?

A. Linh tự Quốc Mẫu.

B. Dương Vân Nga.

C. Ỷ Lan.

D. Từ Dũ.

Câu 6: Trong cuộc kháng chiến chống Tống lần đồ vật hai, kế sách quân sự thiên tài của Lý thường Kiệt là?

A. "Ngồi yêu hóng giặc không bằng đem quân ngăn trước mũi nhọn của giặc".

B. đồ mưu vườn không nhà trống.

C. Chặn đánh lương thực và hậu cần của giặc.

D. Sử dụng kế li con gián nội bộ quân giặc.

Câu 7: Trong các cuộc loạn lạc chống thôn tính Mông - Nguyên, khiếp thành Thăng Long sẽ mấy lần bị chiếm đóng với tàn phá?

A. 1 lần.

B. 2 lần.

C. 3 lần.

D. Không xẩy ra giặc chiếm.

Câu 8: Năm 1427, 15 vạn quân cứu vãn viện đơn vị Minh đã biết thành nghĩa quân Lam Sơn khuấy tan trong cuộc chiến nào?

A. Giỏi động - Chúc Động.

B. Phải Trạm.

C. Người tình Đề.

D. đưa ra Lăng - Xương Giang.

Câu 9: Từ nạm kỉ X đến cố gắng kỉ XV, những vương triều phương Bắc đã triển khai xâm lược việt nam là?

A. Tống, Mông - Nguyên, Minh, Thanh.

B. Tống, Mông Cổ, Minh.

C. Tống, Mông - Nguyên, Minh.

Xem thêm: Câu Hỏi Hệ Sinh Thái Nào Sau Đây Là Đặc Trưng Của Vùng Ven Biển Nước Ta Là Hệ

D. Mông Cổ, Nguyên, Minh.

Câu 10: "Ta thà có tác dụng quỷ nước Nam chứ không cần thèm làm cho vương khu đất Bắc". Lời nói trên là của nhân vật lịch sử vẻ vang nào?