Duới đây là các thông tin và kiến thức về chủ đề nguyên hàm của 3/3x-1 hay nhất do chính tay đội ngũ Newthang biên soạn và tổng hợp:

1. Tìm Nguyên Hàm 3x | Mathway


Tác giả: www.mathway.com

Đánh giá: 2 ⭐ ( 29059 lượt đánh giá )

Đánh giá cao nhất: 5 ⭐

Đánh giá thấp nhất: 1 ⭐

Tóm tắt: Bài viết về Tìm Nguyên Hàm 3x | Mathway. Đang cập nhật...

Khớp với kết quả tìm kiếm: Tìm Nguyên Hàm 3x. 3x 3 x. Viết đa thức dưới dạng hàm của x x . f(x)=3x f ( x ) = 3 x. Hàm số F(x) F ( x ) có thể được tìm thấy bằng cách tìm tích phân bất ...

Bạn đang xem: Nguyên hàm của 3x-1/x+2


Tác giả: www.mathway.com

Đánh giá: 1 ⭐ ( 69002 lượt đánh giá )

Đánh giá cao nhất: 5 ⭐

Đánh giá thấp nhất: 2 ⭐

Tóm tắt: Bài viết về Tìm Nguyên Hàm (3x^2-2x+3)/(x^3) | Mathway. Đang cập nhật...

Khớp với kết quả tìm kiếm: Theo Quy Tắc Luỹ Thừa, tích phân của x−3 x - 3 đối với x x là −12x−2 - 1 2 x - 2 . 3(ln( ...


Tác giả: moon.vn

Đánh giá: 2 ⭐ ( 29520 lượt đánh giá )

Đánh giá cao nhất: 5 ⭐

Đánh giá thấp nhất: 4 ⭐

Tóm tắt: ID 292261. Nguyên hàm của hàm số $f\left( x \right) = \sqrt<3>{{3x + 1}}$ là:


*

4. Tìm nguyên hàm của hàm số f(x)=căn bậc 3 (3x+13) - Khóa học


*

5. Top 20 nguyên hàm của (x^3+3x^2+3x-7)/(x+1)^2 mới nhất ...


6. Họ nguyên hàm của hàm số y = e^3x + 1 là F x = 3e^3x +


*

7. Tất cả các nguyên hàm của hàm (f( x ) = (1)((căn (3x - 2) )) ) l


*

8. Tìm nguyên hàm của x^3/(x^4+3x^2+2) - Phạm Phú Lộc Nữ


*

9. Nguyên hàm của hàm số f(x)=căn của (3x+2) là A. 2/3x(3x+2 ...


10. Tìm nguyên hàm của hàm số \(f(x) = \sqrt<3>{{3x + 1}}.\) - 7scv


Tác giả: 7scv.com

Đánh giá: 4 ⭐ ( 13490 lượt đánh giá )

Đánh giá cao nhất: 5 ⭐

Đánh giá thấp nhất: 3 ⭐

Tóm tắt: Nguyên hàm | tích phân | nguyên hàm và tích phân |Tính Nguyên Hàm Và Tích Phân Bằng Phương Pháp đổi Biến SốTìm nguyên hàm của hàm số \(f(x) = \sqrt<3>{{3x + 1}}.\) A. \(\int {f(x)dx = \frac{1}{4}(3x + 1)\sqrt<3>{{3x + 1}} + C}\) B. \(\int {f(x)dx = \frac{1}{3}\sqrt<3>{{3x + 1}} + C}\) C...

Khớp với kết quả tìm kiếm: Nov 16, 2018 Tìm nguyên hàm của hàm số f(x) = \sqrt<3>{{3x + 1}}. A. \int {f(x)dx = \frac ...


11. Nguyên hàm F(x) của hàm số f(x)=4x3−3x2+2x−2 thỏa mãn ...


Tác giả: selfomy.com

Đánh giá: 3 ⭐ ( 82129 lượt đánh giá )

Đánh giá cao nhất: 5 ⭐

Đánh giá thấp nhất: 5 ⭐

Tóm tắt: null

Khớp với kết quả tìm kiếm: Oct 12, 2020 · 1 answerChọn D. F(x)=∫(4x3−3x2+2x−2)dx=x4−x3+x2−2x+C mà F(1)=9⇔1−1+1−2+C=9⇒C=10.


12. Nguyên hàm x^3+3x^2+3x-1/x^2+2x+1 | Mò.vn - năm 2021 ...


Tác giả: xn--m-tga.vn

Đánh giá: 2 ⭐ ( 98375 lượt đánh giá )

Đánh giá cao nhất: 5 ⭐

Đánh giá thấp nhất: 4 ⭐

Tóm tắt: Nguyên hàm x^3+3x^2+3x-1/x^2+2x+1


13. 03A. NGUY\u00caN H\u00c0M.pdf - 3A Nguyn hm NGUYN ...


Tác giả: www.coursehero.com

Đánh giá: 2 ⭐ ( 54364 lượt đánh giá )

Đánh giá cao nhất: 5 ⭐

Đánh giá thấp nhất: 2 ⭐

Tóm tắt: Bài viết về . Đang cập nhật...

Khớp với kết quả tìm kiếm: ... phn thc Cu 1. Nguyn hm ca hm s f(x) 3x 2 A. x 3. ... Tìm nguyên hàm của hàm số 532118xfxx A. B. C. D. 63118xfx ...

Xem thêm: Khái Quát Quá Trình Xây Dựng Chiến Đấu Trưởng Thành Của Quân Đội Nhân Dân Việt Nam


*

14. Trắc nghiệm nguyên hàm tích phân - TaiLieu.VN


Tác giả: tailieu.vn

Đánh giá: 4 ⭐ ( 31364 lượt đánh giá )

Đánh giá cao nhất: 5 ⭐

Đánh giá thấp nhất: 1 ⭐

Tóm tắt: Tài liệu Trắc nghiệm nguyên hàm tích phân gồm có 301 câu hỏi trắc nghiệm sẽ giúp ích cho các bạn rong quá trình học tập cũng như ôn thi của mình. Để nắm vững nội dung chi tiết mời các bạn cùng tham khảo tài liệu.


15. Nguyên hàm của hàm số f( x )= 3 x là - Trắc nghiệm Online


Tác giả: tracnghiem.net

Đánh giá: 3 ⭐ ( 98031 lượt đánh giá )

Đánh giá cao nhất: 5 ⭐

Đánh giá thấp nhất: 4 ⭐

Tóm tắt: null

Khớp với kết quả tìm kiếm: Nguyên hàm của hàm số f( x )= 3x là ; A. · + ; B. ; C. · 3x+ · + ; D. · + ...


*

16. Họ các nguyên hàm của hàm số $f\left( x \right)={{e}^{3x}}+1$ là


Tác giả: zix.vn

Đánh giá: 5 ⭐ ( 28591 lượt đánh giá )

Đánh giá cao nhất: 5 ⭐

Đánh giá thấp nhất: 1 ⭐

Tóm tắt: Họ các nguyên hàm của hàm số $f\left( x \right)={{e}^{3x}}+1$ là: $3{{e}^{3x}}+x+C$ $3{{e}^{3x}}+C$ $\dfrac{1}{3}{{e}^{3x}}+C$ $\dfrac{1}{3}{{e}^{3x}}+x+C$ Phương pháp:Sử dụng công thức $\int\limits_{{}}^{{}}{{{e}^{ax+b}}dx}=\dfrac{1}{a}{{e}^{ax+b}}+C.$ Cách giải:Ta có...


*

17. Đề luyện thi tốt nghiệp phổ thông, cao đẳng, đại học - Hoc24


Tác giả: hoc24.vn

Đánh giá: 1 ⭐ ( 93040 lượt đánh giá )

Đánh giá cao nhất: 5 ⭐

Đánh giá thấp nhất: 5 ⭐

Tóm tắt: Cho hàm số f(x) có đạo hàm và liên tục trên R thoã mãn f(x3 +2x-2)=3x-1. Tính I= Nguyên hàm của f(x) chạy từ 1đến 10


*

18. Cho f(x) = 3x 2 + 2x - 3 có một nguyên hàm triệt tiêu khi x = 1


Tác giả: cungthi.online

Đánh giá: 4 ⭐ ( 77689 lượt đánh giá )

Đánh giá cao nhất: 5 ⭐

Đánh giá thấp nhất: 5 ⭐

Tóm tắt: Cho f(x) = 3x2 + 2x - 3 có một nguyên hàm triệt tiêu khi x = 1, nguyên hàm đó là kết quả nào sau đây? A F(x) = x3 + x2 - 3x B F(x) = x3 + x2 - 3x + 1 C F(x) = x3 + x2 - 3x + 2 D F(x) = x3 + x2 - 3x- 1 Giải thích:F(x) = x3+ x2- 3x + 1 Nguyên hàm cần tìm là F(x), với: F(x) =x3+ x2- 3x + C và F(1) = 1 + 1 - 3 + C = 0⇔ C = 1 VậyF(x) = x3+ x2- 3x + 1.


*

19. Bài tập nguyên hàm tích phân - SlideShare


Tác giả: www.slideshare.net

Đánh giá: 5 ⭐ ( 35681 lượt đánh giá )

Đánh giá cao nhất: 5 ⭐

Đánh giá thấp nhất: 5 ⭐

Tóm tắt: I. Tìm nguyên hàm bằng định nghĩa và các tính chất 1/ Tìm nguyên hàm của các hàm số. 1 x3 3x 2 1. f(…