*
*
*
*
*
*
*
*Bạn đang xem: Nguyên tắc hđ của quang điện trở

Hiện tượng những êlectrôn................... Khiến cho chúng trở thành những êlectron dẫn hotline là hiện tượng lạ quang điện bên trong. Hãy chọn các cụm từ dưới đây điền vào nơi trống?


Một tấm sạc pin quang điện gồm nhiều pin mắc nối tiếp. Diện tích tổng cộng của những pin nhận tích điện ánh sáng là (0,6;m^2). Ánh sáng chiếu vào bộ pin có cường độ (1360;W/m^2.)Dùng bộ pin cung ứng năng lượng mang lại mạch ngoài, lúc cường độ chiếc điện là $4A$ thì điện áp nhị cực của cục pin là $24V$. Công suất của cỗ pin là:


Năng lượng nhằm giải phóng một electron liên kết thành electron dẫn trong chất cung cấp dẫn Ge là 0,66 eV. Giới hạn quang dẫn (hay số lượng giới hạn quang điện trong) của Ge thuộc vùng ánh sáng


Nguồn sáng đối kháng sắc có năng suất (1,5W) phạt ra bức xạ gồm bước sóng (lambda = m 546nm). Số phân tử photon nhưng nguồn sáng vạc ra trong 1 phút gần cực hiếm nào nhất sau đây?


Trên hình vẽ, bộ pin bao gồm suất điện đụng 9V, năng lượng điện trở trong một Ω; A là ampe kế hoặc miliampe kế tất cả điện trở khôn xiết nhỏ; R là quang năng lượng điện trở (khi chưa chiếu sáng giá trị là R1 cùng khi phát sáng giá trị là R2) và L là chùm sáng hấp thụ vào quang điện trở. Khi không chiếu sáng vào quang năng lượng điện trở thì số chỉ của miliampe kế là (6,,mu A) và khi thắp sáng thì số chỉ của ampe kế là 0,6 A. Chọn tóm lại đúng

*


Một chất bán dẫn có số lượng giới hạn quang dẫn là 0,62μm. Trong những các chùm bức xạ đơn sắc sau đây (có tần số khớp ứng là: f1 = 4,5.1014Hz; f2 = 5.1013Hz; f3 = 6,5.1013Hz; f4 = 6.1014Hz) thì chùm nào hoàn toàn có thể gây ra hiện tượng quang điện trong khí chiếu vào chất phân phối dẫn kể trên?


Một chất quang dẫn có số lượng giới hạn quang năng lượng điện là 1,88 μm. Mang c = 3.108m/s. Hiện tượng lạ quang năng lượng điện trong xẩy ra khi chiếu vào chất này tia nắng có tần số nhỏ tuổi nhất là


Một tấm pin quang điện bao gồm nhiều pin mắc nối tiếp. Diện tích tổng cộng của những pin nhận năng lượng ánh sáng là 0,6 m2. Mỗi mét vuông của tấm sạc pin nhận công suất 1360 W của ánh sáng. Dùng cỗ pin hỗ trợ năng lượng đến mạch ngoài, lúc cường độ loại điện là 4 A thì điện áp hai cực của cục pin là 24 V. Hiệu suất của cỗ pin là


Cho đồ thị diễn tả sự nhờ vào của hễ năng cực đại của electron quang điện vào tần số của bức xạ điện từ chiếu cho tới cho một vài kim loại khác nhau. Nếu sử dụng bức xạ điện từ kích thích có bước sóng 240nm thì gồm bao nhiêu kim loại trong các các kim loại trên xẩy ra hiện tượng quang quẻ điện?

*
Xem thêm: Những Tác Hại Của Lá Vối - Tác Dụng Uống Nước Lá Vối Đối Với Sức Khỏe

Một bộ pin có điện trở trong không đáng chú ý được mắc thông suốt với một điện trở với một quang điện trở như hình vẽ. Cường độ tia nắng trên quang điện trở giảm, số chỉ của những Vôn kế đổi khác như nắm nào?

*


Trên hình vẽ, ta gồm (xi ): bộ pin (9mkern 1mu mkern 1mu V - 1mkern 1mu mkern 1mu Omega ); A: có thể là một ampe kế hoặc micrôampe kế; R là một quang năng lượng điện trở; L à chùm sáng tương thích chiếu vào quang năng lượng điện trở. Lúc không chiếu sáng vào quang năng lượng điện trở thì số chỉ của micrôampe kế là (6mkern 1mu mkern 1mu mu A). Lúc quang điện trở được thắp sáng thì ampe kế chỉ (0,6mkern 1mu mkern 1mu A). Tính điện trở của quang năng lượng điện trở khi không được thắp sáng và lúc được chiếu sáng bằng ánh sáng thích hợp. Điện trở của ampe kế với của micrôampe kế coi như nhỏ dại không đáng kể.

*
*