Hóa học, một nhánh của kỹ thuật tự nhiên, là ngành nghiên cứu và phân tích về thành phần, cấu trúc, tính chất, với sự thay đổi của đồ dùng chất.Hóa học nói đến các nguyên tố, vừa lòng chất, nguyên tử, phân tử, và các phản ứng chất hóa học xảy ra trong những thành phần đó.Hóa học nhiều khi được hotline là "khoa học trung tâm" bởi nó là ước nối các ngành khoa học thoải mái và tự nhiên khác như đồ dùng lý học, địa hóa học học cùng sinh học.

Lớp 11 - Năm sản phẩm công nghệ hai ở cấp trung học phổ thông, gần cho năm cuối cấp đề nghị học tập là nhiệm vụ quan trọng nhất. Nghe những đến kim chỉ nan sau này rồi học đại học. Ôi thỉnh thoảng thật là sợ, hoang mang và sợ hãi nhưng những em hãy tự tin và tìm dần điều mà bạn muốn là sau này nhé!

*

Tiểu họcLớp 6Lớp 7Lớp 8Lớp 9Lớp 10Lớp 11Lớp 12Phương trình hóa họcĐề thi và kiểm traAppReview sáchRead manga EnglishRead novel EnglishTổng vừa lòng mã sút giáGiải Hóa học