(1). Độ dinh dưỡng của phân kali được đánh giá bằng hàm lượng phần trăm của kali trong phân.

Bạn đang xem: Nguyên tố nào sau đây không thuộc nhóm 5a

(2). Phân lân có hàm lượng photpho nhiều nhất là supephotphat kép (Ca(H2PO4)2).

(3). Nguyên liệu để sản xuất phân lân là quặng photphorit và đolomit.

(4). Bón nhiều phân đạm amoni sẽ làm cho đất chua.

(5). Thành phần chính của phân lân nung chảy là hỗn hợp photphat và silicat của canxi và magie.

(6). Phân hỗn hợp chứa nitơ, photpho, kali được gọi chung là phân NPK.

(7). Phân lân cung cấp nitơ hóa hợp cho cây dưới dạng ion nitrat (NO3-) và ion amoni (NH4+).

(8). Amophot là hỗn hợp các muối (NH4)2HPO4 và KNO3.

Số phát biểu đúng


Câu 4:


Trong phòng thí nghiệm, có thể điều chế khí N2 bằng cách đun nóng dung dịch nào dưới đây ?


Câu 5:


Thành phần chính của phân hỗn hợp nitrophotka là


Câu 6:


Ứng dụng nào sau đây không phải của nitơ ?


Câu 7:


Một học sinh đã điều chế và thu khí NH3 theo sơ đồ sau đây, nhưng kết quả thí nghiệm không thành công

Lí do chính là


Câu 8:


Loại phân bón nào dưới đây phù hợp với đất chua ?


Câu 9:


Các nhận xét sau:

(a) Phân đạm amoni không nên bón cho loại đất chua.

(b) Độ dinh dưỡng của phân lân được đánh giá bằng phần trăm khối lượng photpho.

(c) Thành phần chính của supephotphat kép là Ca(H2PO4)2.CaSO4.

(d) Người ta dùng loại phân bón chứa nguyên tố kali để tăng cường sức chống bệnh, chống rét và chịu hạn cho cây.

(e) Tro thực vật cũng là một loại phân kali vì có chứa K2CO3.

(f) Amophot là một loại phân bón phức hợp.

Xem thêm: Các Tên Nick Name Hay Dành Cho Nam Và Nữ Ý Nghĩa Nhất, Chia Sẻ 100+ Tên Nickname Hay, Ấn Tượng Nhất 2022

Số nhận xét sai là


Câu 10:


Hợp chất nào sau đây nitơ có số oxi hoá là -3:


Câu 11:


Nguồn chứa nhiều photpho trong tự nhiên là:


Câu 12:


Trong công nghiệp, người ta thường điều chế N2 từ


Câu 13:


Vị trí của nitơ (N) trong bảng hệ thống tuần hoàn là:


Câu 14:


Phát biểu nào sau đây là đúng ?


Câu 15:


Cho hình vẽ dưới đây minh họa việc điều chế khí Y trong phòng thí nghiệm.

Khí Y có thể là khí nào dưới đây?


Hỏi bài
*

Tầng 2, số nhà 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam