A.Lý thuyết

I. Thành phần cấu tạo của nguyên tử

- Nguyên tử có 2 thành phần đó là hạt nhân cùng vỏ hạt.

Bạn đang xem: Nguyên tử là gì lớp 10

*

- bởi vì nguyên tử trung hòa về điện cần số phường = số e (Nguyên tử: số e = số p, Ion: số e ≠ số p).

II.Kích thước và cân nặng nguyên tử

1. Kích thước

- Nguyên tử có size vô cùng nhỏ. Đường kính nguyên tử khoảng chừng 10-10 m và của phân tử nhân khoảng 10-14 m.

- Đơn vị dùng để biểu thị kích thước nguyên tử là angstron (1Å = 10-10m) hoặc nanomet (1nm = 10-9m)

2. Khối lượng

- cân nặng của nguyên tử triệu tập chủ yếu hèn ở hạt nhân (vì khối lượng của e rất nhỏ tuổi bé). Vì vậy một phương pháp gần đúng rất có thể coi cân nặng nguyên tử là trọng lượng của phân tử nhân.

- Đơn vị trọng lượng nguyên tử: kí hiệu là u (đvC)

- cực hiếm của 1u (đvC) bằng 1/12khối lượng của một nguyên tử đồng vị cacbon-12.

- khối lượng của nguyên tử cacbon là 19,9265.10-27kg.

⇒ 1u =

*
= 1,6605.10-27kg

- cân nặng của 1 nguyên tử hiđro là

1,008.6,022.10−23= 0,16738.10-23g

= 1,6738.10-27kg ~ 1u

Bảng 1 - cân nặng và điện tích của các hạtcấu tạo nên nguyên tử

*

B.Bài tập

1. Dạng 1: bài tập yếu tố nguyên tử

VD1: hạt nhân của phần lớn các nguyên tử do những loại phân tử sau cấu trúc nên

A. electron, proton với nơtron B. electron với nơtron

C. proton cùng nơtron D. electron với proton

Đáp án C

VD2:Khối lượng của 1 nguyên tử cacbon-12 là

A.1u B.12 gam

C.1 đvC D.12u

Đáp án D

VD3:Trong nguyên tử hạt sở hữu điện tích dương là

A.electron và proton B.proton

C.proton và notron D.notron

Đáp án B

VD4: Điều xác định nào sau đấy là sai?

A. phân tử nhân nguyên tử được kết cấu nên bởi những hạt proton, electron, nơtron.

B. vào nguyên tử số phân tử proton bằng số hạt electron.

C.Hạt nhân nguyên tử có size rất nhỏso vớinguyên tử.

D. Nguyên tử được cấu tạo nên bởi những hạt proton, electron, nơtron.

Đáp án A.

2. Dạng 2: tìm kiếm số p, n, e

a. Kiếm tìm số e trong nguyên tử thông thường

Ngtử X có số phân tử (p, n, e) thừa nhận thêm a electron → Ion Xa- có số hạt là (p, n, e + a)

Ngtử Y gồm số hạt (p, n, e) nhường nhịn (cho) b electron → Ion Yb+ bao gồm số phân tử là (p, n, e - b)

VD1:Nguyên tử của nguyên tố X bao gồm tổng số hạt cơ bản là 40. Tổng thể hạt với điện nhiều hơn tổng số phân tử không sở hữu điện là 12 hạt.Hạt nhân của X gồm số hạt là

A. 27 B. 26 C. 28 D. 23

Lờigiải:

Vì vào nguyên tử số phường = số e nên

Tổng số hạt là: 2P + N = 40

Số hạt với điện nhiều hơn số hạt không có điện là 12⇒ 2P - N = 12

⇒ phường = 13, N = 14. Trong phân tử nhân X tất cả số hạt là p + N = 27

b. Kiếm tìm số e trong nguyên tử theo phương pháp biện luận

Đối với những nguyên tố bao gồm Z X A và ZB

Theo đề bài ra ta có:

*

Vậy số proton trong A cùng B theo lần lượt là 12 và 8.

VD2: toàn bô hạt mang điện vào hợp hóa học AB2 bởi 44. Số hạt mạng năng lượng điện của nguyên tử B nhiều hơn số hạt với điện của nguyên tử A là 4. Tìm kiếm số hiệu nguyên tử của A và B

Lời giải:

Gọi số proton vào A và B lần lượt là ZA với ZB

Theo đề bài ra ta có:

*

Vậy số proton trong A và B theo thứ tự là 6 cùng 8.

3. Dạng 3: tính toán kích thước nguyên tử

VD1: trọng lượng riêng của canxi kim loại là 1,55 g/cm3. đưa thiết rằng, vào tinh thể canxi những nguyên tử là hầu như hình ước chiếm 74% thể tích tinh thể, phần còn lại là khe rỗng. Mang lại NTK của Ca là 40đvC, bán kính nguyên tử can xi là

A. 0,185nm B. 0,196nm C. 0,155nm D. 0,168nm

Lời giải:

Xét 1cm3 tinh thể canxi có trọng lượng 1,55 gam, vào đó toàn diện tích những nguyên tử canxi là 0,74cm3

1,55 gam canxi tương ứng với 0,03875 mol hay 2,325.1022nguyên tử.

Thể tích 1 nguyên tử canxi là 3,18.10-23cm3.

Mà coi nguyên tử là hình mong vậy bán kính nguyên tử canxi là 1,96.10-8 cm hay 0,196nm.

Xem thêm: (Doc) Các Công Thức Lượng Giác Sin3X, Các Công Thức Lượng Giác Toán 10 Đầy Đủ Nhất

Đáp án B.