*

*

Ngữ văn 12 Toán học 12 giờ đồng hồ Anh 12 đồ vật lí 12
*
chất hóa học 12
*
Sinh học 12
*
lịch sử dân tộc 12
*
Địa lí 12
*
GDCD 12
*
công nghệ 12
*
Tin học 12
Ngữ văn 11 Toán học tập 11 giờ đồng hồ Anh 11 vật lí 11

Câu hỏi cân bằng các phản ứng lão hóa - khử sau theo phương thức thăng bằng electron. Xác minh chất khử, chất oxi hóa.

Bạn đang xem: Nh3 + o2 cân bằng e

a. Al + HNO3 → Al(NO3)3 + N2O + H2O

b. NH3 + O2 → N2 + H2O


Phương pháp giải:

*Cân bởi phản ứng thoái hóa khử bằng phương thức thăng bởi electron.

*Cách xác minh chất khử, chất oxi hóa:

- chất nhường e là hóa học khử (chất bị oxi hóa)

- hóa học nhận e là hóa học oxi hóa (chất bị khử)


Lời giải đưa ra tiết:

a.

(eginarray*20cmathop 8 mxlimits^ \mathop 3 mxlimits^ endarrayleft| eginarraylmathop Allimits^0 - 3e o ;mathop Allimits^ + 3 \2mathop Nlimits^ + 5 + 8e o mathop Nlimits^ + 1 _2Oendarray ight.)

→ PTHH: 8Al + 30 HNO3 (xrightarrowt^o) 8Al(NO3)3 + 3N2O + 15H2O

Chất khử: Al

Chất oxi hóa: HNO3

b.

Xem thêm: Bảng Công Thức Đạo Hàm Công Thức Đạo Hàm Cơ Bản, Đạo Hàm Là Gì

(eginarray*20cmathop 2 mxlimits^ \mathop 3 mxlimits^ endarrayleft| eginarrayl2mathop Nlimits^ - 3 -6e o mathop Nlimits^0 _2\mathop Olimits^0 _2 + 4e o 2mathop Olimits^ - 2 endarray ight.)

→ PTHH: 4NH3 + 3O2 (xrightarrowt^o) 2N2 + 6H2O

Chất khử: NH3

Chất oxi hóa: O2


*
thắc mắc trước thắc mắc tiếp theo
*

Luyện bài Tập Trắc nghiệm Hóa lớp 10 - xem ngay


TẢI tiện ích ĐỂ xem OFFLINE


Liên hệ chế độ
*

Đăng ký để nhận lời giải hay cùng tài liệu miễn phí

Cho phép hsnovini.com gởi các thông tin đến chúng ta để nhận ra các lời giải hay cũng như tài liệu miễn phí.