Bài $7ar7 $ Câu 1. N ăm 179 TCN, Triệu Đà đã chia Âu Lạc thành mấy quận? Câu 2. N ăm 179 TCN, Triệu Đà sáp nhập khu đất đại Âu Lạc vào nước nào? Câu 3. N ăm 111TCN, công ty Hán chiếm phần Âu Lạc và phân chia lại thành mấy quân? Câu 4. Đứng đầu châu Giao là chức gì? Câu 5. Để vơ vét của nả của dân chúng ta, nhà Hán tấn công thuế nặng nề vào những sản phẩm nào Câu 6. Cuộc khởi nghĩa hai bà trưng nô ra vào năm nào? Câu 7. Hbt hai bà trưng dựng cờ khởi nghĩa làm việc đâu? Câu 8. Hiệu quả cuộc khởi nghĩa hai bà trưng như thể nào? Câu 9. Cơ chế làm chuyển đổi lồi sinh sống của một dân tộc bản địa này theo lối sinh sống của dân tộc bản địa khác đượ gọi là gì? bài $75$

Bạn đang xem: đơn vị hán chia việt nam làm mấy quận cùng sáp nhập vào khu vực nào

Bạn đang xem: bên hán chia vn làm mấy quận cùng sáp nhập vào bờ cõi nào
Bạn đang xem: Nhà hán chia nước ta làm mấy quận và sáp nhập vào lãnh thổ nào

*

*

có gì thiếu hiểu biết nhiều thì em cứ hỏi chị nhe. à, đừng quên nhận xét cho chị nữa nè. Cảm ơn em nhiều! Chúc em học thật tốt!
*

*

Môn: lịch sử hào hùng 6 Thoi gian làm cho bài: 45 phút 1. Trac nghiêm (5 điểm). Câu 1: Quận Ai Châu, thoi nhàd Luơng đo hộ, ở trong tinh làm sao cùa việt nam hiện nay? A. Quảng Ninh. B. Thanh Hóa. C. Nghệ An. Câu 2: sau khoản thời gian dàn áp duoc cuộc khoi nghia nhị Bà Trung, đơn vị Hán D. Hà Tinh, A. Gop thêm 3 tinh Trung Quốe vào châu Giao. B. Sáp nhập châu Giao vào länh thổ châu khác. C. Van giữ nguyên châu Giao. D. Bóc tách riêng khu đất Au Lạc ra để cai quan. Câu 3: "Vua Den" là tên hiệu nhân dân dặt đến A. Triệu quang đãng Phục. B. Mai Thúe Loan. C. Phùng Hung. D. Lý nam giới Đế, Câu 4: Lý túng lên ngoi hoàng để vào thoi gian nào? A. Mùa xuân năm 544. B. Ngày hạ năm 544. C. Ngày thu năm 544. D. Mùa Đông năm 544. Câu 5: Sau thất bai o hồ Điển Triệt, Lý túng trao quyền chỉ huy cuoc loạn lạc cho D. Triệu Túc. A. Pham Tu. B. Tinh Thiều. Câu 6: Năm 679, đơn vị Đurờng đoi Giao Châu thành C. Triệu quang đãng Phục. A. An nam đo ho phù. B. An Bắc đô hộ phủ. Câu C. An Đông đô ho phù. D. An Tây đô hộ phù. 7: "Quan lang" là A. Chức quan dứng đầu che đô hộ. C. Người đứng đầu một vùng bao gồm nhiều bản, làng sinh hoạt mien núi. B. Con trai vua. D. Ngưoi cầm đầu một châu. Câu 8: hbt hai bà trưng dựng cờ khởi nghĩa sinh sống đâu? A. Tía Vì ( Hà Nội). B. Hát Môn ( Hà Nội). $C. ight)$ Đan Phượng (Hà Nội). D. Tam Đảo ( Vĩnh Phúc). TCCâN u 9: Những chế độ cai trị của những triều đại phong kiến Trung Quốc so với nước ta từ thời điểm năm đến vắt kỉ X nhằm mục đích thực hiện thủ đoạn A. Biến vn thành thị phần tiêu thụ sản phẩm hoá của chúng. B. Sáp nhập vn vào phạm vi hoạt động của chúng. C. Biến việt nam thành ở trong địa kiểu mới của chúng. D. Biến việt nam thành căn cứ quân sự để xâm lược những nước khác. Câu $10:G$ Giữa cụ kỉ III, làm việc quận Cửu Chân đang nối lên cuộc khởi nghĩa mập của A. Nhị Bà Trưng. B. Mai Hắc Đế. C. Lí Bí. $D$ Bà Triệu. Câu $11:$ “Khi ra trận, thường xuyên mặc áo giáp, sở hữu trâm vàng, đi guốc ngà, cưỡi voi, trông khôn xiết oai phong liệt", chính là ai? A. Trưng Trắc. B. Trưng Nhị. $C.1$ Bà Triệu. D. Nhì Bà Trung. Câu $12:$ Khởi nghĩa thắng lợi, Trưng Trắc được suy tôn làm cho vua, đóng góp đô sinh sống A. Cổ Loa. B. Hát Môn. C. Luy Lâu. D. Mê Linh. Câu $13:$ hbt hai bà trưng khởi nghĩa nhằm mục tiêu mục đích $A$ Trả thù nhà, cho nợ nước. B. Rửa hận. $C.$ Trả thù cho Thi Sách. D. Trả thù riêng. Câu $14:$ Lãng Bạc nằm ở $A$ phía đông Cổ Loa. B. Phía bắc Cổ Loa. $C$ phía phái mạnh Cổ $loa$ D. Câu $15$ hầu như vùng như thế nào của việt nam hiện $nay$ là vùng đất của tía quận: Giao Cphhỉí, a Ctâửy u CCổ hâLona, . Nhậ rước trên đây $A$ Vùng đất phía bắc - Bắc Trung cỗ đến Quảng Trị. B. Vùng đất bắc bộ - Bắc Trung bộ đến Quảng Bình. $C.$ Vùng đất phía bắc - Bắc Trung cỗ đến Quảng Nam. $D7$ Vùng đất phía bắc - Bắc Trung cỗ đến Quảng Ngãi. THCSXã hộiXem lời giải
*Xem thêm: Đoàn Thanh Niên Cộng Sản Hồ Chí Minh Tổ Chức Và Hoạt Động Theo Nguyên Tắc Nào?

1. Năm 179 TCN, Triệu Đà sáp nhập đat A. Hai quận: Giao bỏ ra và Cửu Chân. B. Ba quận: Giao Chi, Cửu Chân với Nhật Nam. C. Bốn quận: Giao Chi, Cửu Chân, Nhật Nam và Hợp Phố D. Năm quận: Giao Chi, Cửu Chân, Nhật Nam, thích hợp Phố và Đạm Nhĩ. 2. Nhà Hán chiếm phần Âu Lạc, gộp cùng với 6 quận của china thành châu Giao vào năm A. 110 TCN. B. 111 TCN C.112 TCN. D. 113 TCN. 3. Công ty Hán đưa tín đồ Hán sang ở những quận Giao Chi, Cu Chân và bắt dân ta yêu cầu theo phong tục của họ nhằm mục tiêu A. đồng hoá người việt thành bạn Hán. B. Mở rộng địa bàn cư trú của bạn Hán. C. Tăng tốc mổi quan liêu hệ thân thiện giữa tín đồ Hán và người việt dể dễ cai trị. D. Tất cả các mục tiêu trên. 4. Khởi nghĩa 2 bà trưng bùng nổ vào năm A. 40. B. 41. C. 42. D. 43. 5. Cuộc khởi nghĩa dã giành đưoc thắng lợi to lớn nhất là: A. Nghĩa quân quản lý Mê Linh, tiến tấn công Cổ Loa, Luy Lâu. B. Tô Định hoảng hốt, cần lên trốn về Trung Quốc. C. Quân Hán ở những quận bị đánh tan. D. Đảnh xua đuổi dưoc quân xâm lược, giành đoc lập mang đến Tổ quốc $1Iy$ từ bỏ luận bài tập 4 trang 52 Sách bài xích tập (SBT) lịch sử vẻ vang 6 trình bày ngắn gọn vì sao dẫn cho tới cuộc khởi nghĩa nhì Bi Trưng năm $040$ $1ne0$ em mục tiêu của cuộc khởi tức là gi? bài tập 5 trang 53 Sách bài tập (SBT) lịch sử vẻ vang 6 Em hãy trình bày những nét thiết yếu về tình tiết cuộc khởi nahĩa Ho THCSXã hộiXem lời giảiBải 17 CUỘC KHỞI NGHĨA nhì BÀ TRƯNG (năm 40) đổi $1_+$ Nước Âu Lạc tự thể ki II TCN đến rứa ki $1$ có gì cầm cố ? nam 179 TCN, Triệu Đà sáp nhập đất đai Au Lạc vào phái nam Việt, $1$ chia Au Lạc thanh hai quan" Giao bỏ ra và cứu vãn Chân. Phái nam 111 TCN. Nhà Hản chỉ chiếm Âu Lạc và chia lại thành ba quận: Giao Chi, Cưu Chân và Nhật nam giới (bao gồm phía bắc và Bắc Trung bộ đến Quảng nam giới Thư châu ngày nay), góp cùng với 6 quận của trung quốc thành châu Giao. Thủ phủ của Giao được đặt ở Luy lau (Thuận Thành Bắc Ninh). Đứng đấu châu là sử, đưng đầu từng quân là Thái thú coi bài toán chính trị, Đô uý coi vấn đề quân sư gần như viên quan này đéu là người Hán. Dưới quận là huyện, những Lạc tương vẫn trị dân như cũ.