Hấp thụ trọn vẹn 2,24 lít khí CO2 (ở đktc) vào dung dịch đựng 8 gam NaOH, thu được hỗn hợp X. Cân nặng muối tan có trong hỗn hợp X là


Cho 13,44 lit (đktc) tất cả hổn hợp X có C2H2 và H2 qua bình đựng Ni (nung nóng) thu được các thành phần hỗn hợp Y (chỉ chứa ba hidrocacbon) bao gồm tỉ khối đối với H2 là 14,4. Biết Y phản nghịch ứng buổi tối đa cùng với a mol Br2 vào dung dịch. Quý giá của a là


Cho những phát biểu sau:

(a) Đipeptit Gly-Ala có phản ứng color biure

(b) dung dịch axit glutamic thay đổi màu quỳ tím thành xanh

(c) Metyl fomat cùng glucozơ có cùng công thức đơn giản dễ dàng nhất

(d) Metylamin có lực bazơ bạo dạn hơn amoniac

(e) Saccarozo có phản ứng thủy phân trong môi trường xung quanh axit

(g) Metyl metacrylat làm mất đi màu hỗn hợp brom

Số tuyên bố đúng là


Thực hiện các thí nghiệm sau:

(a) mang đến bột Mg dư vào hỗn hợp FeCl3.

Bạn đang xem: Nhiệt phân fe oh 2

(b) Đốt cháy sắt trong khí Cl2 dư.

(c) cho bột Fe3O4 vào dung dịch H2SO4 đặc, nóng, dư.

(d) mang đến bột sắt vào dung dịch AgNO3 dư.

Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, số thí nghiệm thu sát hoạch được muối Fe(II) là


Cho hình vẽ biểu thị thí nghiệm pha trộn khí Cl2 tự MnO2 và dung dịch HCl:

Cho những phát biểu sau:

(a) có thể thay MnO2 bởi KMnO4 và không bắt buộc đun nóng hỗn hợp phản ứng bởi đèn cồn.

(b) Bình (1) cùng bình (2) theo thứ tự đựng hỗn hợp NaCl và dung dịch H2SO4 đặc với mục đích thu được khí Cl2 khô.

(c) Bông tẩm hỗn hợp NaOH tất cả tác dụng chính là hấp thụ khí HCl.

Xem thêm: Thuyết Minh Về Con Trâu Lớp 9 Ngắn Gọn, Top 8 Bài Thuyết Minh Về Con Trâu Siêu Hay

(d) Trong thể nghiệm trên xảy ra sự khử axit HCl.

Số phát biểu đúng là


Cho 25,2 gam Fe tác dụng với Cl2, sau khoản thời gian phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được chất rắn X. Hòa tan trọn vẹn X vào nước thu được dung dịch Y. Cô cạn Y, nhận được 67,8 gam muối bột khan. Thành phần phần trăm về cân nặng mỗi hóa học trong X là:


Lên men 45 kg glucozơ với hiệu suất là 80%, nhận được V lít ancol etylic (D = 0,8 g/ml). Quý hiếm của V là


Cho m gam triglixerit X tạo vị axit stearic và axit oleic tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH đun nóng, thu được hỗn hợp Y đựng 109,68 gam các thành phần hỗn hợp muối. Biết Y làm mất màu vừa không còn 0,24 mol Br2 vào dung dịch. Giá trị của m là


Để hòa tan trọn vẹn 12,2 gam các thành phần hỗn hợp MgO cùng Al2O3 buộc phải vừa đủ 350 ml hỗn hợp H2SO4 1M. Cô cạn dung dịch sau phản nghịch ứng được m gam muối. Quý giá của m là


Điện phân hỗn hợp X tất cả Cu(NO3)2 với NaCl với điện cực trơ, màng phòng xốp, cường độ mẫu điện không thay đổi I = 2,5A. Sau t giây, nhận được 7,68 gam kim loại ở catot, dung dịch Y (vẫn còn màu sắc xanh) và các thành phần hỗn hợp khí sinh sống anot gồm tỉ khối so với H2 bởi 25,75. Mặt khác, nếu điện phân X trong thời hạn 12352 giây thì tổng thể mol khí chiếm được ở nhị điện cực là 0,11 mol. Trả thiết năng suất điện phân là 100%, các khí có mặt không tan trong nước cùng nước không mờ hơi trong quy trình điện phân. Số mol ion Cu2+ trong Y là


*

Tầng 2, số bên 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, tp Hà Nội, Việt Nam