+ đánh giá 2: Be không tính năng với H2O; Mg tính năng chậm cùng với H2O ở điều kiện thường.

Bạn đang xem: Nhôm là kim loại nhẹ

+ đánh giá và nhận định 3: cách thức thường dùng làm điều chế kim loại kiềm là điện phân rét chảy muối bột halogenua của kim loại kiềm.

+ nhận định 4: thành phần của C vào gang tự 2-5%, trong thép là 0,01-2%.

+ nhận định 7: các kim các loại kiềm dễcháy vào oxi khi đốt, tạo thành các oxit/peoxit.

+ đánh giá và nhận định 8: những sắt kẽm kim loại mạnh như Na, K, Ca ..khử được H2O ở ánh nắng mặt trời thường; những kim loại có tính khử vừa đủ như Zn, Fe... Chỉ khử được khá nước ở ánh nắng mặt trời cao; các kim loại tất cả tính khử yếu đuối như Cu, Ag, Hg... Ko khử được H2O, dù ở ánh nắng mặt trời cao.


Bình luận hoặc Báo cáo về câu hỏi!

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ


Câu 1:


Hấp thụ trọn vẹn 4,48 lít CO2 (đktc) vào 200 ml dung dịch đựng Na2CO3 0,5M với NaOH 0,75M thu được hỗn hợp X. Mang đến BaCl2 dư vào X, cân nặng kết tủa chiếm được là


A. 15,76 gam


B. 19,70 gam


C. 9,85 gam


D. 7,88 gam


Câu 2:


Phát biểu nào tiếp sau đây sai?


A. Vào tự nhiên, các kim các loại kiềm chỉ tồn tại ở dạng đơn chất


B. Sắt có trong hemoglobin (huyết ước tố) của máu


C. Phèn chua được dùng để triển khai trong nước đục.


D. Hợp kim liti – nhôm hết sức nhẹ, được dùng trong kĩ thuật hàng không


Câu 3:


Hỗn vừa lòng X bao gồm Na, K, Na2O cùng K2O. Hòa tan hoàn toàn 25,7 gam X vào nước, chiếm được 3,36 lít khí H2 (đktc) với dung dịch Y, trong các số đó có 22,4 gam KOH. Hòa hợp hết 0,4 mol H3PO4 vào Y, thu được dung dịch chứa m gam muối. Cực hiếm của m là


A. 61,0


B. 77,2


C. 49,0


D. 64,0


Câu 4:


Tiến hành các thí nghiệm sau:

(a) Sục NH3 dư vào hỗn hợp AgNO3.

(b) mang lại dung dịch Fe(NO3)3 vào hỗn hợp AgNO3.

(c) cho hỗn hợp tía và Al2O3 theo tỉ lệ mol 1:1 vào nước dư.

(d) mang đến dung dịch NaAlO2 dư vào dung dịch HCl.

(e) mang đến bột Cu và FeCl3 theo tỉ trọng mol 1 : 1 vào nước dư.

(f) cho FeBr2 vào hỗn hợp K2Cr2O7 trong H2SO4 dư.

(g) Sục khí NH3 dư vào dung dịch NaCrO2.

(h) Cho tất cả hổn hợp Fe(NO3)2 với Cu (tỉ lệ mol 1:3) vào hỗn hợp HCl loãng dư.

(i) đến dung dịch Na2S dư vào dung dịch CaCl2.

(j) cho 1 mol Al, 1 mol Zn vào dung dịch chứa 3 mol NaOH.

Sau khi chấm dứt các phản nghịch ứng, số nghiên cứu sau khi ngừng còn lại hóa học rắn không tan là


A. 3


B. 4


C. 2


D. 1


Câu 5:


Thí nghiệm nào dưới đây có kết tủa sau phản nghịch ứng?


A. mang lại dung dịch NH3 cho dư vào dung dịch AlCl3


B. đến dung dịch NaOH cho dư vào dung dịch Cr(NO3)3


C. Thổi CO2 cho dư vào hỗn hợp Ca(OH)2


D. đến dung dịch HCl đến dư vào hỗn hợp NaAlO2


Câu 6:


Cho dãy đổi khác sau: Cr →+HClX→+Cl2Y →+NaOHZ→+Br2/NaOHT

X, Y, Z, T là


A. CrCl2, CrCl3, NaCrO2, Na2CrO4


B. CrCl2, CrCl3, NaCrO2, Na2Cr2O7


C. CrCl2, CrCl3, NaCrO2, Na2CrO7


D. CrCl2, CrCl3, Cr(OH)3, Na2CrO4


Bình luận


phản hồi
Hỏi bài

Hỗ trợ đăng ký khóa đào tạo và huấn luyện tại hsnovini.com


*

liên kết
thông tin hsnovini.com
Tải ứng dụng
× CHỌN BỘ SÁCH BẠN MUỐN coi

Hãy chọn đúng chuẩn nhé!


Đăng ký


cùng với Google với Facebook

Hoặc


Đăng ký

Bạn đã tài năng khoản? Đăng nhập


hsnovini.com

Bằng biện pháp đăng ký, bạn đồng ý với Điều khoản áp dụng và chế độ Bảo mật của chúng tôi.


Đăng nhập


với Google cùng với Facebook

Hoặc


Đăng nhập
Quên mật khẩu?

Bạn chưa xuất hiện tài khoản? Đăng ký


hsnovini.com

Bằng phương pháp đăng ký, bạn chấp nhận với Điều khoản thực hiện và chế độ Bảo mật của bọn chúng tôi.

Xem thêm: Viết Đoạn Văn Kể Về Việc Học Tập Của Em Trong Học Kì I, Kể Về Việc Học Tập Của Em Trong Học Kì 1


Quên mật khẩu


Nhập add email chúng ta đăng ký để lấy lại password
lấy lại mật khẩu

Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký


hsnovini.com

Bằng cách đăng ký, bạn gật đầu với Điều khoản sử dụng và chế độ Bảo mật của bọn chúng tôi.


Bạn vui vẻ để lại thông tin để được TƯ VẤN THÊM
chọn lớp Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
Gửi
gmail.com
hsnovini.com