toàn bộ Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

Cho các phát biểu sau:

(1) Ở điều kiện thường, anilin là chất rắn, tan không nhiều trong nước.Bạn vẫn xem: Anilin ở điều kiện thường

(2) nhỏ nước brom vào dung dịch anilin, thấy xuất hiện thêm kết tủa trắng.Bạn đang xem: Ở đk thường anilin là hóa học gì

(3) dung dịch anilin làm phenolphtalein thay đổi màu.

Bạn đang xem: Ở đk thường anilin là chất gì

(4) Ứng với cách làm phân tử C2H7N, bao gồm 01 đồng phân là amin bậc 2.

(5) các peptit phần đa cho phân ứng color biure.

Tổng số tuyên bố đúng là

A. 2.

B. 3

C. 4.

D. 5


*

Chọn đáp án A.

Sai. Ở đk thường, anilin là hóa học lỏng.

(1) Đúng. Anilin làm phản ứng cùng với brom sản xuất kết tủa white 2,4,6-tribromanilin.

(2) Sai. Dung dịch anilin không làm phenolphtalein thay đổi màu.

(3) Đúng. 1 đồng phân amin bậc 2 là CH3NHCH3.

(4) Sai. Chỉ những peptit có từ 2 links peptit trở lên new cho làm phản ứng color biure

Cho những phát biểu sau:

(1) Ở điều kiện thường, anilin là chất rắn, tan không nhiều trong nước.(2) nhỏ dại nước brom vào dung dịch anilin, thấy xuất hiện thêm kết tủa trắng.(3) dung dịch anilin làm phenolphtalein đổi màu.

(4) Ứng với bí quyết phân tử C2H7N, có 1 đồng phân amin bậc 2.(5) các peptit mọi cho bội phản ứng màu sắc biure.Số phát biểu đúng là

A. 3

B. 4

C. 5

D. 2

Cho các phát biểu sau:

(1) Metylamin không làm dung dịch phenolphthalein gửi sang color hồng.

(2) Anilin còn mang tên thay gắng là phenylamin.

(3) Anilin ở điều kiện thường là chất lỏng, ko màu, độc, ít tan trong nước và nhẹ hơn nước.

(4) nhỏ tuổi natri hiđroxit vào dung dịch phenylamoni clorua thì thấy xuất hiện thêm kết tủa trắng.

(5) Anbumin là protein hình sợi, tung trong nước chế tạo ra thành hỗn hợp keo.

Số phát biểu đúng là:

A.2

B.3

C.1

D.0

Cho các phát biểu sau:

(1) Metylamin không có tác dụng dung dịch phenolphthalein gửi sang color hồng

(2) Anilin còn có tên thay thay là phenylamin

(3) Anilin ở điều kiện thường là chất lỏng, không màu, độc, ít tan nội địa và nhẹ hơn nước

(4) nhỏ dại natri hiđroxxit vào hỗn hợp phenylamoni clorua thì thấy lộ diện kết tủa trắng

(5) Anbumin là protein hình sợi, tung trong nước tạo thành hỗn hợp keo

Số tuyên bố đúng là:

A.2

B.3

C.1

D.0

Cho các phát biểu sau

(1) Liên kết của group CO với team NH giữa 2 đơn vị chức năng a–amino axit được điện thoại tư vấn là link peptit.

(2) Anilin bao gồm tính bazơ và làm xanh quỳ tím ẩm.

(3) Anilin bội nghịch ứng với nước brom dư sản xuất thành p–bromanilin.

(4) toàn bộ các amin 1-1 chức những chứa một vài lẻ nguyên tử H vào phân tử.

(5) những amin khí gồm mùi giống như amoniac, độc.

(6) nhờ vào tính chất bazơ, anilin tính năng với dung dịch brom.

(7) Hợp chất H­2NCOOH là aminoaxit đơn giản nhất.

(8) Thêm vài ba giọt phenolphtalein vào hỗn hợp đimetylamin thấy lộ diện màu xanh.

Số tuyên bố SAI

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

Lớp 0 chất hóa học 1 0

Cho các phát biểu sau về anilin (C6H5NH2):

(1) Ở đk thường, anilin là hóa học lỏng, không nhiều tan trong nước.

(2) Anilin bao gồm tính bazơ, tính bazơ yếu rộng amoniac.

Số phát biểu đúng là.

A. 1

B. 3

C. 2

D. 4

Lớp 0 hóa học 1 0

Cho những phát biểu sau về anilin (C6H5NH2):

(1) Ở đk thường, anilin là chất lỏng, ít tan vào nước.

(2) Anilin bao gồm tính bazơ, tính bazơ yếu hơn amoniac.

(3) hỗn hợp anilin không làm thay đổi màu sắc quì tím.

(4) Anilin chức năng với nước Br2 sản xuất kết tủa trắng.

Số tuyên bố đúng là.

A. 1

B. 3

C. 2

D. 4

Lớp 0 hóa học 1 0

Cho các phát biểu sau:

(1) Polietilen được điều chế bởi phản ứng trùng ngưng.

(2) Ở đk thường, anilin là hóa học rắn.

(3) các amino axit là các chất rắn sống dạng tinh thể ko màu, vị tương đối ngọt.

(4) nhỏ vài giọt chanh vào cốc sữa thấy mở ra kết tủa.

(5) Ở điều kiện thích hợp, triolein gia nhập phản ứng cộng H2.

(6) toàn bộ các peptit đều có phản ứng màu sắc biure.

(7) Tinh bột cùng xenlulozơ là đồng phân của nhau vì có cùng bí quyết là (C6H10O5)n.

Số phát biểu đúng là

A.2

B.4

C.5

D.3

Lớp 0 chất hóa học 1 0

Cho các phát biểu sau:

(1) trong số phân tử amin, độc nhất thiết nên chứa thành phần nitơ.

(2) những amin đựng từ 1C đến 4C gần như là chất khí ở đk thường.

(3) vào phân tử đipeptit mạch hở có chứa 2 liên kết peptit.

(4) vào phân tử metylamoni clorua, cộng hóa trị của nitơ là IV.

(5) hỗn hợp anilin làm mất đi màu nước brom.

(6) Ancol isopropylic và N-metylmetanamin có cùng bậc.

Những tuyên bố đúng là

A. (1), (4), (5), (6).

B. (1), (2), (3), (5)

C. (2), (4), (5), (6).

D.

Xem thêm: Phần Tiếng Việt Lớp 8 - Ôn Tập Và Kiểm Tra Phần Tiếng Việt

(1), (3), (5), (6).

Lớp 0 hóa học 1 0

Cho các phát biểu sau:

(1) trong những phân tử amin, độc nhất vô nhị thiết đề xuất chứa nghuyên tố nitơ.

(2) những amin cất từ 1C mang lại 4C gần như là chất khí ở điều kiện thường.

(3) trong phân tử đipeptit mạch hở tất cả chứa hai links peptit.

(4) trong phân tử metylamoni clorua, cùng hóa trị cuả nitơ là IV.

(5) hỗn hợp anilin làm mất đi màu nước brom.

Những phát biểu đúng là

A. (1), (3), (5)

B. (2), (4), (5)

C. (1), (4), (5)

D. (1), (2), (3)

Lớp 0 chất hóa học 1 0

Khoá học tập trên OLM của Đại học tập Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

siêng mục: kiến thức và kỹ năng thú vị