Mục lục

Xem cục bộ tài liệu Lớp 7: tại đây

Xem tổng thể tài liệu Lớp 7: trên đây

Sách giải toán 7 Ôn tập chương 1 (Câu hỏi – bài bác tập) khiến cho bạn giải các bài tập trong sách giáo khoa toán, học xuất sắc toán 7 để giúp bạn rèn luyện kỹ năng suy luận phải chăng và hợp logic, hình thành tài năng vận dụng kết thức toán học vào đời sống với vào những môn học tập khác:

Câu hỏi ôn tập chương 1 Đại Số (trang 46 SGK Toán 7 tập 1): 1. Nêu bố cách viết của số hữu tỉ và màn trình diễn số hữu tỉ kia trên trục số.

Bạn đang xem: Ôn tập chương 1 câu hỏi ôn tập

Lời giải

– ba cách viết số hữu tỉ là:

*

– màn trình diễn số hữu tỉ
bên trên trục số:

Chia đoạn thẳng đơn vị (đoạn trường đoản cú điểm 0 đến điểm –1 ) thành năm phần bằng nhau, lấy một đoạn làm đơn vị mới thì đơn vị mới bằng 1/5 đơn vị cũ.

⇒ Số hữu tỉ được màn trình diễn bởi điểm M nằm cạnh sát trái điểm 0 và giải pháp điểm 0 một đoạn bởi 3 đơn vị chức năng mới.

*

Câu hỏi ôn tập chương 1 Đại Số (trang 46 SGK Toán 7 tập 1): 2. Cố gắng nào là số hữu tỉ dương ? Số hữu tỉ âm ?

Số hữu tỉ nào không là số hữu tỉ dương cũng không là số hữu tỉ âm ?

Lời giải

– Số hữu tỉ to hơn 0 hotline là số hữu tỉ dương

Số hữu tỉ nhỏ hơn 0 hotline là số hữu tỉ âm

– Số 0 ko là số hữu tỉ dương cũng ko là số hữu tỉ âm

Câu hỏi ôn tập chương 1 Đại Số (trang 46 SGK Toán 7 tập 1): 3. Giá bán trị hoàn hảo và tuyệt vời nhất của số hữu tỉ x được khẳng định như nỗ lực nào ?

Lời giải

Giá trị tuyệt vời của số hữu tỉ x, kí hiệu |x|, là khoảng cách từ điểm x cho tới điểm 0 bên trên trục số.

Câu hỏi ôn tập chương 1 Đại Số (trang 46 SGK Toán 7 tập 1): 4. Định nghĩa lũy quá với số mũ tự nhiên và thoải mái của một số hữu tỉ.

Lời giải

Lũy quá bậc n của một vài hữu tỉ x, kí hiệu xn , là tích của n quá số x (n là một trong những tự nhiên to hơn 1)

Câu hỏi ôn tập chương 1 Đại Số (trang 46 SGK Toán 7 tập 1): 5. Viết công thức :

– Nhân nhì lũy thừa thuộc cơ số.

– phân tách hai lũy thừa cùng cơ số khác 0.

– Lũy quá của một lũy thừa.

– Lũy quá của một tích.

– Lũy vượt của một thương.


Lời giải

– Nhân hai lũy thừa thuộc cơ số: xm . Xn = x(m+n)

– phân chia hai lũy thừa cùng cơ số khác 0: xm : xn = x(m-n) (x ≠ 0; m ≥ n)

– Lũy thừa của một lũy thừa: (xm )n = x(m.n)

– Lũy thừa của một tích: (x.y)n = xn . Yn

– Lũy vượt của một thương:

*

Câu hỏi ôn tập chương 1 Đại Số (trang 46 SGK Toán 7 tập 1): 6. Cụ nào là tỉ số của hai số hữu tỉ ? đến ví dụ.

Lời giải

Thương của phép chia số hữu tỉ x mang đến số hữu tỉ y (y ≠ 0) điện thoại tư vấn là tỉ số của nhì số x và y, kí hiệu là

*
tốt x : y

Ví dụ:

*

Câu hỏi ôn tập chương 1 Đại Số (trang 46 SGK Toán 7 tập 1): 7. Tỉ lệ thành phần thức là gì ? vạc biểu đặc thù cơ phiên bản của tỉ trọng thức. Viết phương pháp thể hiện tính chất của dãy tỉ số bởi nhau.

Lời giải

– tỉ lệ thức là đẳng thức của hai tỉ số:

– tính chất cơ phiên bản của tỉ trọng thức:

Nếu thì ad=bc

– đặc điểm của dãy tỉ số bởi nhau:

*

(Giả thiết các tỉ số đều phải có nghĩa)

Câu hỏi ôn tập chương 1 Đại Số (trang 46 SGK Toán 7 tập 1): 8. Gắng nào là số vô tỉ ? đến ví dụ.

Lời giải

Số vô tỉ là số được viết bên dưới dạng số thập phân vô hạn ko tuần hoàn.

Ví dụ: x = 1,4142135623730950…….

Câu hỏi ôn tập chương 1 Đại Số (trang 46 SGK Toán 7 tập 1): 9. Vắt nào là số thực ? Trục số thực ?

Lời giải

– Số hữu tỉ với số vô tỉ được gọi chung là số thực.

– các điểm biểu diễn số thực đã tủ đầy trục số.

⇒ Trục số nói một cách khác là trục số thực:


*

Câu hỏi ôn tập chương 1 Đại Số (trang 46 SGK Toán 7 tập 1): 10. Định nghĩa căn bậc nhị của một số trong những không âm.

Xem thêm: Khi Em Như Hoa Nhạt Màu Anh Quên Khi Ta Có Nhau Những Phút Ân Ái Lần Đầu Cho Tim Càng Thêm Nhói Đau

Lời giải

Căn bậc nhị của một số a ko âm là số x thế nào cho x2 = a

Bài 96 (trang 48 SGK Toán 7 Tập 1): tiến hành phép tính (bằng cách phù hợp nếu tất cả thể)

*

Lời giải:

*


*

*

*

Bài 97 (trang 49 SGK Toán 7 Tập 1): Tính nhanh

a) (-6,37 . 0,4) . 2,5

b) (-0,125 ) . (-5,3 ) . 8

c) (-2,5 ) . (-4) . (-7,9)

*

Lời giải:

a) (-6,37 . 0,4) . 2,5 = -6,37 . (0,4 . 25)

= -6,37 . 1 = -6,37

b) (-0,125 ) . (-5,3 ) . 8 = (-5,3) . (-0,125 . 8)

= -1 . (-5,3) = 5,3

c) (-2,5 ) (-4) . (-7,9) = <(-2,5) . (-4) > . (-7,9)

= 10 . (-7,9) = -79

*

Bài 98 (trang 49 SGK Toán 7 Tập 1): kiếm tìm y biết:

*

Lời giải:

*

*

*

*

Bài 99 (trang 49 SGK Toán 7 Tập 1): Tính quý hiếm biểu thức

*

Lời giải:

*

*

Bài 100 (trang 49 SGK Toán 7 Tập 1): chị em bạn Minh gửi tiết kiệm chi phí 2 triệu đồng theo thể thức “có kì hạn 6 tháng”.

Hết thời hạn 6 tháng mẹ bạn Minh được lĩnh cả vốn lẫn lãi là 2062400đ. Tính lãi suất vay hàng mon của thể thức gửi tiết kiệm ngân sách này.

Lời giải:

Tiền lãi 6 tháng là:

2062400 – 2000000 = 62400 (đ)

Tiền lãi một tháng là:

62400 : 6 = 10400 (đ)

Lãi suất các tháng của cầm cố thức gửi tiết kiệm này :

*

Bài 101 (trang 49 SGK Toán 7 Tập 1): tra cứu x biết:

a) |x| = 2,5

b) |x| = -1,2


c) |x| + 0,573 = 2

*

Lời giải:

⇒ x = 2,5 hoặc x = -2,5

b) |x| = -1,2

Vì |x| > 0 yêu cầu không vĩnh cửu x nhằm |x| = -1,2.

c) |x| + 0,573 = 2

⇒ |x| = 2 – 0,573

⇒ |x| = 1,427

⇒ x = 1,427 hoặc x = -1,427

*

Bài 102 (trang 50 SGK Toán 7 Tập 1): Từ tỉ lệ thức
*
(a, b, c, d ≠ 0, a ≠ ±b; c ≠ ±d) hãy suy ra các tỉ lệ thức sau

*

Lời giải:

*

*

*

*

Bài 103 (trang 50 SGK Toán 7 Tập 1): Theo hòa hợp đồng nhì tổ sản xuất chia lãi cùng nhau theo tỉ lệ 3 : 5. Hỏi từng tổ được chia từng nào nếu tổng cộng lãi là 1280000 đồng?

Lời giải:

Gọi số chi phí lãi từng tổ được phân chia là x, y (đồng).

Hai tổ phân tách lãi với nhau theo tỉ lệ 3 : 5 nghĩa là

*
.

Tổng số lãi là 12 800 000 tức thị x + y = 12 800 000

Theo đặc điểm dãy tỉ số cân nhau ta gồm

*
= 1 600 000 (đồng)

x = 1 600 000 . 3 = 4 800 000(đồng)

y = 1600000 . 5 = 8 000 000(đồng)

Vậy số tiền lãi mỗi tổ cảm nhận là 4 800 000 đồng và 8 000 000 đồng.

Bài 104 (trang 50 SGK Toán 7 Tập 1): Một cửa hàng có tía tấm vải dài tổng cộng 108m. Sau khi bán đi 1/2 tấm trang bị nhất, 2/3 tấm thứ hai và 3 phần tư tấm thứ tía thì số mét vải còn sót lại ở bố tấm bằng nhau. Tính chiều nhiều năm mỗi tấm vải dịp đầu?

Lời giải: