‘Go’ là giữa những từ rất gần gũi nhất trong giờ Anh. Khi phối kết hợp cùng một vài từ khác, nó sinh sản thành những nhiều với ý nghĩa rất thú vị.

Bạn đang xem: On the go là gì

Đang xem: On the go là gì

1.What a go!: Sao mà vấn đề thế!

2. Have a go at doing sth: thử thao tác gì

3. Full of go: đầy mức độ sống, đầy sức nóng tình

4. Make a go of sth: thành công xuất sắc (trong vấn đề gì…)

5. Go all lengths: sử dụng đủ đa số cách

6. All (quite) the go: (nghĩa thông tục) đúng theo thời trang

7. Lớn be on the go: bận rộn hoạt động, vẫn xuống dốc

8. How quickly time goes!: Sao mà thời gian trôi cấp tốc thế!

9. Go to the whole way: làm mang đến nơi cho chốn

10. Go over big: (nghĩa thông tục) thành công lớn, đạt công dụng lớn

Ví dụ:

We’ve had a few problems in our marriage, but we’re both determined khổng lồ make a go of it.

Chúng tôi đã gặp một vài vụ việc trong lễ cưới, dẫu vậy cả hai công ty chúng tôi đã quyết trung khu làm nó thành công.

I’ve been on the go all day.

Tôi đã bận bịu cả ngày nay.

I’ll have a go at fixing it tonight.

Xem thêm: Mối Quan Hệ Biện Chứng Giữa Nguyên Nhân Và Kết Quả, Nguyên Nhân Và Kết Quả (Chủ Nghĩa Marx

Tôi đã thử sửa nó về tối nay.

*

Your browser does not support the video clip tag. Please upgrade to lastest version

Vợ tôn kính ông xã như núi cao, ck trân trọng vk như châu báu, đó là đạo nghĩa vợ ck – hsnovini.com NEWS

*

Your browser does not support the video clip tag. Please upgrade khổng lồ lastest version

*

Your browser does not support the clip tag. Please upgrade to lớn lastest version

*

Your browser does not tư vấn the clip tag. Please upgrade to lớn lastest version

*

Your browser does not tư vấn the video clip tag. Please upgrade to lớn lastest version

Vợ tôn kính ông xã như núi cao, ông xã trân trọng vk như châu báu, chính là đạo nghĩa vợ chồng – hsnovini.com NEWS

Thế giới buổi tối 14/2: Dân biểu Đảng Dân công ty Mỹ ‘vô tình’ huyết lộ; 'Thật buồn khi bắt buộc bình luận…'

Thế giới tối 14/2: Dân biểu Đảng Dân chủ Mỹ ‘vô tình’ huyết lộ; 'Thật bi lụy khi đề nghị bình luận…'

#1038-Người xưa trị quốc thế nào mà- “Đêm ngủ không nên đóng cửa, đi ngoài đường không nhặt của rơi”

#1038-Người xưa trị quốc thế nào mà- “Đêm ngủ không cần đóng cửa, ngoài đường không nhặt của rơi”

Axios: TT Trump hướng về đế chế truyền thông media kỹ thuật số để cạnh tranh với Fox News

Danh sĩ đời Tam Quốc: đậy quýt biếu mẹ, tiên tri đúng chuẩn thế viên thiên hạ trước lúc mất

Tại sao ngựa Đích Lư nổi tiếng trong Tam Quốc cứu giúp mạng lưu Bị nhưng lại hại bị tiêu diệt Bàng Thống?