Đáp án chính xác nhất của Top lời giải cho thắc mắc trắc nghiệm: “Trong phân tử hóa học nào tiếp sau đây không chứa nguyên tố oxi?” cùng với rất nhiều kiến thức mở rộng thú vị về amin là tài liệu ôn tập môn Hoá học 12 giành riêng cho thầy thầy giáo và các bạn học sinh tham khảo.

Bạn đang xem: Phân tử chất nào sau đây chứa nguyên tố oxi

Trắc nghiệm: vào phân tử hóa học nào tiếp sau đây không đựng nguyên tố oxi?

A. Saccarozo.

B. Etyl axetat.

C. Nilon-6.

D. Metylamin.

Trả lời:

Đáp án đúng: D. Metylamin

Trong phân tử Metylamin không đựng nguyên tố oxi.

Giải thích: 

- Saccarozo C12H22O11

- Etylaxetat CH3COOC2H5

- Nilon-6 (-NH-5-CO-)n 

- Metylamin CH3NH2

Hãy nhằm Top lời giải giúp bạn đọc thêm những kiến thức thú vị hơn về amin nhé!

Kiến thức tìm hiểu thêm về amin


1. Amin là gì?

- Amin (còn được viết là amine) là hợp chất hữu cơ có nguyên tử gốc là nitơ (đạm khí) trong đội chức. Hầu như amin có thông số kỹ thuật tương tự amonia (ammonia), nhưng trong các số đó một (hay một số) nguyên tử hydro được thay bởi nhóm alkyl hay loại nhóm chức khác chứa cacbon (nhóm R).

- Bậc của amin chính là số nguyên tử hydro được thế thế. Sửa chữa thay thế 1, 2 hoặc 3 nguyên tử hydro, lần lượt ta bao gồm amin bậc 1 (primary amine), amin bậc 2 (secondary amine) và amin bậc 3 (tertiary amine).

*

2. Phân một số loại amin

Amin được phân một số loại theo 2 biện pháp thông dụng nhất:

- Theo đặc điểm cấu trúc của gốc hiđrocacbon

+ Amin thơm: anilin C6H5NH2,…

+ Amin béo (amin no): etylamin,…

+ Amin dị vòng: piroliđin,…

- Theo bậc của amin:

+ Bậc của amin được tính bằng số nguyên tử H vào phân tử NH3 được sửa chữa thay thế bằng nơi bắt đầu hiđrocacbon. Theo đó những amin được phân loại thành: amin bậc I, bậc II xuất xắc bậc III.

*

Ví dụ: CH3CH2CH2NH2  CH3CH2 NHCH3 (CH3)3N

amin bậc I amin bậc II amin bậc III

3. đặc điểm vật lý của amin

- những amin có chức năng tan tốt trong nước, vì chưng giữa amin cùng nước có links Hiđro liên phân tử. Độ rã trong nước giảm khi số nguyên tử C tăng.

- Metyl, đimetyl, trimetyl với etylamin là số đông chất khí bám mùi khai cạnh tranh chịu, độc, dễ tan trong nước, các amin đồng đẳng cao hơn là chất lỏng hoặc rắn.

- Anilin là hóa học lỏng, ánh sáng sôi là 184oC, không màu, hết sức độc, không nhiều tan vào nước, chảy trong ancol và benzen.

4. đặc điểm hóa học tập của amin

a. Tính bazơ

Do nguyên tử N vào phân tử amin còn cặp e không sử dụng có tác dụng nhận proton.

* so sánh tính bazơ của những amin:

+ trường hợp nguyên tử N vào phân tử amin được thêm với cội đẩy e (gốc no: ankyl) thì tính bazơ của amin táo bạo hơn đối với tính bazơ của NH3. đầy đủ amin này tạo nên quỳ tím đưa thành màu xanh.

+ nếu như nguyên tử N vào phân tử amin thêm với các gốc hút e (gốc ko no, gốc thơm) thì tính bazơ của amin yếu hơn so với tính bazơ của NH3. Số đông amin này sẽ không làm xanh quỳ tím.


+ Amin tất cả càng nhiều gốc đẩy e thì tính bazơ càng mạnh, amin bao gồm càng các gốc hút e thì tính bazơ càng yếu.

⇒ Lực bazơ: CnH2n + 1–NH2 > H–NH2 > C6H5–NH2

- dung dịch metylamin và những đồng đẳng của nó có tác dụng làm xanh giấy quỳ tím hoặc làm cho hồng phenolphtalein.

*

- Amin bậc III nhưng gốc hiđrocacbon R, R’ cùng R’’ gồm số C ≥ 2 thì những gốc R, R’ và R’’ cản trở amin dìm proton H+ ⇒ tính bazơ yếu ⇒ dung dịch không làm chuyển màu sắc quỳ tím và phenolphtalein.

- Anilin và các amin thơm siêu ít tung trong nước. Hỗn hợp của chúng không có tác dụng đổ màu sắc quỳ tím với phenolphtalein.

- tính năng với axit: R–NH2 + HCl → R–NH3Cl

Ví dụ: 

*

- chức năng dung dịch muối của những kim loại có hiđroxit kết tủa:

Ví dụ: 3CH3NH2 + FeCl3 + 3H2O → Fe(OH)3↓ + 3CH3NH3Cl

- lưu giữ ý: Khi mang lại muối của Cu2+, Zn2+, … vào hỗn hợp amin (dư) → hiđroxit kết tủa → kết tủa tung (tạo phức chất).

b. Bội phản ứng với axit nitrơ

- Amin no bậc 1 + HNO2 → ROH + N2 + H2O. 

Ví dụ: C2H5NH2 + HONO → C2H5OH + N2 + H2O 

- Amin thơm bậc 1 công dụng với HNO2 ở ánh sáng thấp chế tác thành muối bột điazoni. 

Ví dụ: 

*

c. Làm phản ứng ráng gốc thơm

- những nhóm -NH2, -NHCH3... Là phần lớn nhóm hoạt hóa nhân thơm và định hướng cho làm phản ứng cầm xảy ra tại đoạn ortho cùng para.

+ Halogen hóa: tương tự phenol, anilin tác dụng với nước brom tạo ra thành kết tủa trắng 2,4,6-tribromoanilin

+ Sunfo hóa: Đun nóng anilin với H2SO4 đậm sệt ở 180oC sẽ xảy ra một chuỗi làm phản ứng tạo thành thành sản phẩm cuối cùng là axit sunfanilic. Những amit của axit sunfanilic, gọi là sunfonamit giỏi sunfamit tất cả tính gần kề trùng - phòng sinh, được sử dụng nhiều làm thuốc trị bệnh.

- trong khi Amin còn gia nhập phản ứng thay nguyên tử hydro của tập thể nhóm amino; có phản ứng ankyl hóa, bội nghịch ứng axyl hóa với phản ứng chế tạo ra thành isonitrin.

d. Phản bội ứng ankyl

- Amin bậc một hoặc bậc hai công dụng với ankyl halogenua (CH3I, …) , nguyên tử H của tập thể nhóm amin có thể bị sửa chữa bởi nơi bắt đầu ankyl:

Ví dụ: C2H5NH2 + CH3I → C2H5NHCH3 + HI

- phản bội ứng này dùng để làm điều chế amin bậc cao từ amin bậc thấp hơn.

5. Điều chế amin

- thay thế sửa chữa nguyên tử H của phân tử amoniac:

*

- Khử hợp chất nitro:

*

6. Ứng dụng của amin

- Các amin có nhiều ứng dụng trong tổng hợp hữu cơ, tạo ra các sản phẩm có ứng dụng làm tơ, phẩm nhuộm, dược phẩm.

- một vài ứng dụng của dimetylamin:

+ tiếp tế dung môi: 2C2H6NH + CS2 → +-  Dimetyldithiocacbamat 

+ Dimetyl amin là tiền hóa học cho một vài hòa hợp chất gồm tầm đặc trưng công nghiệp.

+ Vũ khí hóa học tabun (C5H11N2O2P) có xuất phát từ dimetylamin.

+ Dimetylamin là nguyên liệu thô cho chế tạo nhiều hóa hóa học nông nghiệp và dược phẩm.

- Một số vận dụng của anilin:

+ cung ứng polime.

Xem thêm: Phương Trình Bậc 2 Có 2 Nghiệm Trái Dấu, Điều Kiện Để Pt Bậc 2 Có 2 Nghiệm Trái Dấu

+ Sản xuất chất dẻo (anilin-fomanđehit,...) 

Rán, nướng các loại thức ăn uống giàu protein ở nhiệt độ cao tạo thành các amin dị vòng. Các chất này mở ra nhiều độc nhất vô nhị ở hầu hết phần giòn, phần cháy khét cùng ở mặt ko kể của thực phẩm chiên nướng.