Đối với học sinh khi tìm hiểu về bộ môn hóa học, một hóa học hay đúng theo chất gần như được làm cho từ phần đông nguyên tố nào này mà chính fan học phải ghi nhận để xác định đúng đắn được phân tử khối của hóa học đó. Phương pháp tính phân tử khối không thể khó, chúng là cân nặng của một phân tử được phương tiện là đơn vị chức năng cacbon ( đvC ). Hãy dành chút thời hạn theo dõi bài viết dưới đây để làm rõ hơn về cách tính này. 

Khái niệm phân tử khối 

Phân tử khối được hiểu là trọng lượng của một phân tử được xem bằng đơn vị chức năng cacbon (đvC). Chúng giúp cho người học biết được sự nặng vơi một phương pháp tương đối của những phân tử họ biết. Phân tử khối bằng tổng nguyên tử khối của các nguyên tử vào phân tử. 

*
*
*
Công thức tính phân tử khối

Các dạng bài tập phương pháp tính phân tử khối có lời giải

Dạng 1: tra cứu tên thành phần X, KHHH khi biết phân tử khối 

Một đúng theo chất gồm một nguyên tử X links 2 nguyên tử Oxi và nặng rộng phân tử hiđro 22 lần.

Bạn đang xem: Phân tử khối của hidro

a/ Tính phân tử khối đúng theo chất.

b/ Tính NTK X , cho thấy thêm tên và KHHH

Hướng dẫn

Phân tử hidro (2H) => PTK = 2 . 1 = 2

Hợp chất nặng rộng phân tử hidro 22 lần => PTK của phù hợp chất: 2.22 = 44

1 nguyên tử X links 2 nguyên tử O => hợp chất (1X; 2O) => PTK = X + 2.16 = X + 32

=> X + 32 = 2 . 22 = 44

=> X = 44 – 32 = 12

Vậy X là nguyên tố cacbon, KHHH là C.

Dạng 2: khẳng định tên nhân tố hóa học nhờ vào nguyên tự khối 

Biết nguyên tố X có nguyên tử khối bằng 3,5 lần nguyên tử khối của oxi. Khẳng định tên với KHHH của thành phần X.

Hướng dẫn:

Diễn đạt X tất cả nguyên tử khối bởi 3,5 lần NTK của oxi là: X = 3,5.O

NTK của O sẽ biết → tìm được NTK của X → dò bảng xác minh được tên nguyên tố X → KHHH

Giải:X = 3,5 . O = 3,5 . 16 = 56=> X là thành phần sắt, KHHH Fe.

Một số dạng bài tập phương pháp tính phân tử khối vận dụng khác 

Câu 1: Phân tử khối của Cl2 là:

A. 35,5 đvC.

B. 36,5 đvC.

C. 71 đvC.

D. 73 đvC.

Lời giải

Nguyên tử khối của Cl bởi 35,5

=> Phân tử khối của Cl2 = 35,5 . 2 = 71 (đvC)

Đáp án đề nghị chọn là: C

Câu 2: Phân tử khối của H2SO4 là:

A. 9 đvC.

B. 50 đvC.

C. 96 đvC.

D. 98 đvC.

Lời giải

Phân tử khối của H2SO4 là: MH2SO4 = 2×1 + 32 + 4×16 = 98 đvC.

Đáp án yêu cầu chọn là: D

Câu 3: Phân tử H2SO4 có cân nặng là

A. 49 gam

B. 98 gam

C. 49 đvC

D. 98 đvC

Lời giải

Nguyên tử khối của H là 1, S là 32, O là 16

Phân tử khối của H2SO4 là 2.1 + 32 + 4.16 = 98 đvC

Đáp án buộc phải chọn là: D

Câu 4: Phân tử khối của HCl là

A. 35,5 đvC.

B. 36,5 đvC.

C. 71 đvC.

D. 73 đvC.

Lời giải

Nguyên tử khối của H bằng 1; nguyên tử khối của Cl bởi 35,5

=> Phân tử khối của HCl = 1 + 35,5 = 36,5 đvC

Đáp án đề nghị chọn là: B

Câu 5: Phân tử khối của hợp chất Fe(OH)3 bằng

A. 107 đvC.

B. 107 gam.

C. 73 đvC.

D. 73 gam.

Lời giải

Phân tử khối của Fe(OH)3 bằng 56 + (16+1).3 = 107 đvC ( hoặc g/mol)

Đáp án đề xuất chọn là: A

Câu 6: Phân tử khối của hợp chất N2O5 là:

A. 30 đvC

B. 44 đvC

C. 108 đvC

D. 94 đvC

Lời giải

PTK của N2O5 bằng 14.2 + 16.5 = 108 đvC

Đáp án yêu cầu chọn là: C

Câu 7: Phân tử khối của CH4, Mg(OH)2, KCl theo thứ tự là

A. 16 đvC, 74,5 đvC, 58 đvC

B. 74,5 đvC, 58 đvC, 16 đvC

C. 17 đvC, 58 đvC, 74,5 đvC

D. 16 đvC, 58 đvC, 74,5 đvC

Lời giải

Phân tử khối của CH4 bằng trọng lượng của 1 nguyên tử C + 4 lần cân nặng nguyên tử H = 12 + 4 = 16 (đvC)

Phân tử khối của Mg(OH)2 = 24 + (16 + 1).2 = 58 (đvC)

Phân tử khối của KCl = 39 + 35,5 = 74,5 (đvC)

Đáp án phải chọn là: D

Câu 8: Phân tử khối của CaCO3 là:

A. 100.

B. 166.

C. 1606.

D. 222.

Lời giải

Phân tử khối của CaCO3 = 40 + 12 + 16.3 = 100 (đvC)

Đáp án đề xuất chọn là: A

Câu 9: Viết CTHH và tính phân tử khối của hợp chất có 1 nguyên tử Na, 1 nguyên tử N với 3 nguyên tử oxi trong phân tử

A. NaNO3, phân tử khối là 85

B. NaNO3, phân tử khối là 86

C. NaN3O, phân tử khối là 100

D. Không tất cả hợp chất thỏa mãn

Lời giải

Phân tử có một nguyên tử Na, 1 nguyên tử N cùng 3 nguyên tử O gồm công thức chất hóa học là: NaNO3

Phân tử khối của NaNO3 = 23 + 14 + 16.3 = 85 (đvC)

Đáp án buộc phải chọn là: A

Câu 10: Chất gồm PTK đều nhau là (biết O = 16, N = 14, S = 32, C = 12)

A. O3 và N2

B. CO cùng N2

C. SO2 và O2

D. NO2 và SO2

Lời giải

PTK của những chất:

O3: 16.3 = 48; N2: 14.2 = 28; CO: 12 + 16 = 28;

SO2: 32 + 16.2 = 64; O2: 16.2 = 32; NO2: 14 + 16.2 = 46

Đáp án phải chọn là: B

Câu 11: Chọn lời giải sai

A. CTHH của đối chọi chất chỉ có kí hiệu hóa học của 1 nguyên tố

B. Lưu huỳnh gồm công thức hóa học là S

C. Phân tử khối của CaCO3 là 100 đvC

D. Tất cả đáp án phần nhiều sai

Lời giải

Đáp án sai là: CTHH của 1-1 chất chỉ bao gồm kí hiệu hóa học của một nguyên tố. Vì đơn chất khí còn có thêm chỉ số sinh sống chân, như O2, Cl2

Đáp án yêu cầu chọn là: A

Câu 12: Từ phương pháp hóa học tập của CuSO4 có thể suy ra được hầu như gì?

A. CuSO4 bởi 3 nhân tố Cu, O, S sản xuất nên.

B. Có 4 nguyên tử oxi vào phân tử.

C. Phân tử khối là 160 đvC.

Xem thêm: Hoa Ưu Đàm Đại Nam - Kỳ Thú Hoa Ưu Đàm Nở Trắng Đền Thờ Đại Nam

D. Tất cả đáp án.

Lời giải

Từ cách làm hóa học của CuSO4 có thể suy ra được:

CuSO4 do 3 yếu tắc Cu, O, S khiến cho => A đúng

Có 4 nguyên tử oxi trog phân tử => B đúng

Phân tử khối = 64 + 32 + 16.4 = 160 (đvC) => C đúng

=>Đáp án bắt buộc chọn là: D

Câu 13: Khối lượng tính bởi đvC của 4 phân tử đồng (II) clorua CuCl2 là:

A. 540

B. 542

C. 544

D. 548

Lời giải

PTK của CuCl2 là: 64 + 35,5.2 = 135 đvC

=> PTK của 4 phân tử CuCl2 là: 4.135 = 540 đvC

Đáp án yêu cầu chọn là: A

Hi vọng với cách tính phân tử khối sau để giúp bạn thâu tóm kiến thức tốt hơn. Quan sát và theo dõi Bamboo School để học thêm nhiều kỹ năng và kiến thức mới nhé!