Câu 61107: Phản ứng thủy phân este trong môi trường axit và môi trường thiên nhiên kiềm gồm điểm như thể nhau là:

A.

Bạn đang xem: Phản ứng thủy phân este trong môi trường axit

Đều là phản bội ứng thuận nghịch

B. năng suất phản ứng bằng nhau

C. Đều là bội phản ứng của este với nước

D.

Xem thêm: Các Chuyên Đề Toán 10 Nâng Cao Và Một Số Chuyên Đề Hình Học Lớp 10

Hình thành các loại sản phẩm giống nhau


Giải bỏ ra tiết:

A.Sai bởi phản ứng thuỷ phân vào MT kiềm chưa phải phản ứng thuận nghịch

B.Sai do năng suất phản ứng thuỷ phân vào MT kiềm cao hơn

D.Sai do phản ứng thuỷ phân vào MT kiềm tạo ra muối còn trong

MT axit thì không

C.Đúng do thực chất phản ứng thuỷ phân là chức năng với nước.

=> chọn C


*
*
*
*
*
*
*
*

*
Tel:
1800.6947
*

*

*

Cơ quan công ty quản: công ty Cổ phần công nghệ giáo dục Thành Phát