Phật A Di Đà là vị Phật được tôn thờ nhiều nhất vào Phật giáo Đại thừa. Tên của Ngài nghĩa là Vô Lượng Thọ tức thị thọ mệnh vô lượng cùng Vô Lượng quang quẻ – tia nắng vô lượng.

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Trên đây là những hình ảnh đẹp nhất của Đức Phật A Di Đà, quý Phật tử có thể tải hình ảnh nền Đức Phật A Di Đà đẹp tuyệt vời nhất về năng lượng điện thoại, trang bị tính.