Tài liệu đã hướng dẫn đưa ra tiết phương pháp giải và bài tập chuyên đề giới hạn: giới hạn dãy số, giới hạn hàm số, hàm số liên tục tất cả đều phải sở hữu lời giải nạm thể.

Bạn vẫn xem: cách thức tìm giới hạn hàm số toán cao cấp

BÀI 1. GIỚI HẠN CỦA DÃY SỐ.Dạng 1. Thực hiện định nghĩa tìm số lượng giới hạn 0 của dãy sốDạng 2. áp dụng định lí nhằm tìm số lượng giới hạn 0 của hàng số Dạng 3. Sử dụng các giới hạn đặc trưng và những định lý nhằm giải các bài toán tìm giới hạn dãyDạng 4. Sử dụng công thức tính tổng của một cung cấp số nhân lùi vô hạn, tìm kiếm giới hạn, bộc lộ một số thập phân vô hạn tuần kết thúc phân số Dạng 5. Tìm số lượng giới hạn vô thuộc của một dãy bằng định nghĩaDạng 6. Tìm giới hạn của một dãy bằng phương pháp sử dụng định lý, nguyên tắc tìm số lượng giới hạn vô cựcMỘT SỐ DẠNG TOÁN NÂNG CAO Tham khảoBÀI 2. GIỚI HẠN HÀM SỐDạng 1. Dùng định nghĩa để tìm giới hạn Dạng 2. Tìm giới hạn của hàm số bởi công thứcDạng 3. Thực hiện định nghĩa tìm giới hạn một bên Dạng 4. Thực hiện định lý và bí quyết tìm giới hạn một bên Dạng 5. Tính số lượng giới hạn vô cực Dạng 6. Tìm số lượng giới hạn của hàm số ở trong dạng vô định 0/0Dạng 7. Dạng vô định Dạng 8. Dạng vô địnhMỘT SỐ DẠNG TOÁN NÂNG CAO Tham khảoBÀI 3. HÀM SỐ LIÊN TỤCDạng 1. Xét tính thường xuyên của hàm số f(x) tại điểm x0 Dạng 2. Xét tính liên tiếp của hàm số tại một điểmDạng 3. Xét tính liên tiếp của hàm số bên trên một khoảng KDạng 4. Kiếm tìm điểm gián đoạn của hàm số f(x) Dạng 5. Chứng minh phương trình f(x)=0 bao gồm nghiệm MỘT SỐ BÀI TẬP LÝ THUYẾT Tham khảo 
Bạn đang xem: Phương pháp giải giới hạn hàm số toán cao cấp

*

*

*

*Xem thêm: Để Giải Quyết Vấn Đề Việc Làm Theo Em Cần Phải Có Những Giải Pháp Nào ?

*

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !