hsnovini.com giới thiệu đến các em học sinh lớp 10 bài viết Tìm điều kiện của tham số để phương trình bậc hai vô nghiệm / có nghiệm / có hai nghiệm phân biệt, nhằm giúp các em học tốt chương trình Toán 10.

*Bạn đang xem: Phương trình có 2 nghiệm phân biệt khi nào

*

*

*

*

*

Nội dung bài viết Tìm điều kiện của tham số để phương trình bậc hai vô nghiệm / có nghiệm / có hai nghiệm phân biệt:Tìm điều kiện của tham số để phương trình bậc hai Vô nghiệm – có nghiệm – có hai nghiệm phân biệt. Phương pháp. Các ví dụ rèn luyện kĩ năng. Câu 1: Phương trình x – (m + 1)x + 1 = 0 vô nghiệm khi và chỉ khi A TH2. Với m = 2, khi đó để phương trình (+) vô nghiệm ở A 0. Xét phương trình (m − 5)x – 4mx + m – 2 = 0 TH1. Với m – 5 = 0 + m = 5, khi đó suy ra phương trình (+) có nghiệm duy nhất x. TH2. Với m = 40, khi đó để phương trình (*) có nghiệm ở A 20. Do đó, với 10 thì phương trình (%) có nghiệm. Kết hợp hai TH, ta được giá trị cần tìm. Tìm tất cả các giá trị của tham số m (m – 1)x + (3m – 2)x + 3 – 2m = 0 có hai nghiệm phân biệt? Bài tập trắc nghiệm Câu 1: Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m sao cho phương trình sau vô nghiệm (2m2 + 1) . x2 – 4mx + 2 = 0. Vậy phương trình đã cho luôn vô nghiệm với mọi m & R.Câu 2: Phương trình mx – 2mx + 4 = 0 vô nghiệm khi và chỉ khi xét phương trình mx –2x + 4 = 0. Với m = 0, khi đó phương trình vô lý. Suy ra với m = 0 thì phương trình (+) vô nghiệm. TH2. Với m = 0, khi đó để phương trình (*) vô nghiệm ở AXem thêm: Chùa Dâu Ở Bắc Ninh : Ngôi Chùa Cổ Nhất Việt Nam, Du Lịch Chùa Dâu