Trong chương trình hóa 11, chương Sự điện li giữ kiến thức chủ chốt của tất cả học kì 1. Vì chưng vậy, không những nắm vững vàng lí thuyết mà những em đề xuất nắm được cả phần bài xích tập chương 1. Dưới đây Kiến guru cung cấp cho những em Các dạng bài xích tập hóa 11 chương 1 chi tiết và vừa đủ nhất.Bạn sẽ xem: Hno2 là hóa học điện li mạnh bạo hay yếu

I. Bài tập hóa 11: hóa học điện li. Viết phương trình năng lượng điện li

1. Phần đề:


*

Bài tập hóa 11

2. Phần giải:

Bài 1:

- Lý thuyết:

+ đa số chất tan trong nước (hoặc nóng chảy) phân li ra ion được điện thoại tư vấn là đa số chất năng lượng điện li. Axit, bazơ với muối là những chất năng lượng điện li.Bạn đang xem: Hno2 là hóa học điện li mạnh hay yếu

+ hóa học điện li mạnh là chất khi rã trong nước, những phân tử hoà tan số đông phân li ra ion, gồm:

các axit mạnh: HCl, HNO3, H2SO4, HBr, HI, HClO4, HClO3,... Các dung dịch bazơ: NaOH, KOH, Ca(OH)2, Ba(OH)2,... Phần lớn các muối. Phương trình điện li của hóa học điện li mạnh áp dụng mũi tên một chiều (→).Bạn đã xem: Viết phương trình năng lượng điện li hno2

+ hóa học điện li yếu đuối là chất khi tan trong nước chỉ có một số phân tử hoà chảy phân li thành ion, phần còn lại vẫn tồn tại bên dưới dạng phân tử vào dung dịch, gồm:

những axit trung bình và yếu như: H2S, H2CO3, H3PO4, CH3COOH... Các bazơ không tan như: Mg(OH)2, Fe(OH)2, Fe(OH)3... Phương trình điện li của chất điện li yếu áp dụng mũi tên 2d ().

Bạn đang xem: Phương trình điện li hno2

- những chất năng lượng điện li mạnh: Ca(OH)2, CH3COONa, H2SO4, MgSO4, HI, NaClO3, NaHCO3, KNO3, NH4Cl, HNO3, Na2S, HClO4, HCl, KMnO4, KHSO4, KAl(SO4)2.12H2O.

- các chất điện li yếu: CH3COOH, HClO, H2S, H2SO3, HNO2, H3PO4, H3PO3, HF.

Bài 2: phụ thuộc định quy định bảo toàn điện tích: Tổng năng lượng điện dương bởi tổng năng lượng điện âm.

a) K2CrO4 b) Fe(NO3)3 c) Mg(MnO4)2 d) Al2(SO4)3e) Na2S f) Ba(OH)2 g) NH4Cl h) CH3COONa

Bài 3:

- Lí thuyết: Axit làm cho quỳ tím hoá đỏ, bazơ tạo cho quỳ tím hoá xanh. Riêng biệt với muối, còn tuỳ vào cấu trúc mà cho các muôi trường không giống nhau.

Ta gồm bảng sau:

Muối

Môi trường

Tạo bới axit mạnh, bazơ mạnh

(NaCl, K2SO4,..)

Trung tính

Tạo bươi axit mạnh, bazơ yếu

(AlCl3, FeSO4,...)

Axit

Tạo bươi axit yếu, bazơ mạnh

(Na2CO3, K2SO3,...)

Bazơ

Tạo bươi axit yếu, bazơ yếu

Còn tuỳ vào gốc nỗ lực thể

- Quỳ tím hóa xanh: CH3COONa, K2CO3, Na2S, Na2CO3,

- Quỳ tím hóa không thay đổi màu: Ba(NO3)2 NaCl.

II. Bài bác tập hóa 11: Tính mật độ ion vào dung dịch

1. Phần đề:


*

Bài tập hóa 11

2. Phần giải:

Bài 1:

0,01 0,01 0,01 mol

0,01 0,02 0,01 mol

Bài 2:

0,04 0,08 0,04

0,15 0,3 0,15

Bài 3:

a)

0,01 0,01 mol

b)

0,1 0,1 mol

0,02 0,04 mol

0,3 0,3 mol

c)

1,68 3,36 1,68 mol

III. Bài xích tập hóa 11: Xác định muối bột từ những ion cho sẵn trong dung dịch

Dạng 3: xác định muối từ những ion đến sẵn vào dung dịch

Có 4 dung dịch, mỗi hỗn hợp chỉ đựng một một số loại cation với một một số loại anion. Các loại ion trong 4 dung dịch gồm: Ba2+, Mg2+, Pb2+, Na+, SO42–, Cl–, CO32–, NO3–. Đó là 4 dung dịch gì?

Giải:

Từ 8 ion phối hợp để tạo nên 4 hỗn hợp muối tan. Ion nào tạo nên ít muối hạt tan nhất thì xét trước.

Xét từ bỏ cation, Pb2+ chỉ kết hợp với NO3- bắt đầu tạo muối bột tan. => Pb(NO3)2.

Ba2+ chế tạo ra kết tủa cùng với CO32- với SO42- yêu cầu muối tan vẫn là BaCl2.

Xem thêm: Hệ Thống Xét Tuyển Đh Ngoại Thương Công Bố Đề Án Tuyển Sinh 2022

IV. Những dạng bài bác tập hóa 11: Áp dụng ĐL Bảo toàn năng lượng điện tích

1. Phần đề:


*

Bài tập hóa 11

2. Phần giải:

Công thức chung:

Cách tính mol điện tích:

Khối lượng hóa học tan:

Áp dụng định công cụ bảo toàn điện tích ta được:

Áp dụng định chế độ bảo toàn năng lượng điện ta được:

(1)

(2)

Áp dụng định phép tắc bảo toàn điện tích ta được:

Từ (1) và (2) => x = 0,2 mol y = 0,3 mol.

V. Các dạng bài xích tập hóa 11: Bài tập axit – bazo. Tính pH của dung dịch

1. Phần đề: