Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt ý trung nhân Đào Nha-Việt Đức-Việt na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt
*

*

*

*

present /"preznt - pri"zent/ pri"zent/
tính từ có mặt, hiện diệnto be present at...Bạn đang xem: Present đi với giới tự gì: xuất hiện ở...

Bạn đang xem: Present đi với giới từ gì

to be present lớn the mind: hiện ra trong trí hiện nay, hiện nay tại, hiện thời, nay, nàypresent boundaries: mặt đường ranh giới hiện tại tạithe present volume: cuốn sách này (ngôn ngữ học) hiện tạipresent tense: thời hiện nay tại (từ cổ,nghĩa cổ) sẵn sàng, chuẩn bị sẵn sàng giúp đỡa very present help in trouble: sự giúp sức hết sức sẵn sàng trong lúc bồn chồn khó khăn danh từ hiện nay tại, hiện nay thời, hiện giờ, hiện tại nay, dịp này, bây giờat present: hiện tại, bây giờ, cơ hội nàyfor the present: trong lúc này, hiện giờ (pháp lý);(đùa cợt) tư liệu này, tư liệu nàyby these presents: vày những tư liệu này (ngôn ngữ học) thời hiện tại tại danh từ qua biếu, thiết bị tặng, tặng phẩmto make somebody a present of something: biếu ai chiếc gì, tặng ai chiếc gì danh từ tứ thế giơ súng ngắm tư thế bồng súng chào

ngoại rượu cồn từ gửi ra, bày ra, lộ ra, giơ ra, phô rathe case presents some difficulty: trường đúng theo này lòi ra một số cực nhọc khăn đưa, trình, nộp, dângto present the credentials: trình quốc thưto present a petition: đưa một bản kiến nghịto present a cheque for payment: nộp séc để lĩnh tiền bày tỏ, trình bày, biểu thịto present the question very cleary: trình bày vấn đề một cách rất rõ ràng ràng diễn đạt (một vở kịch); đến (diễn viên) ra mắtto present oneself: trình diện; dự thi; nảy sinh, xuất hiện, biểu lộ rato present oneself before the jury: phơi bày trước ban giám khảothe idea presents itself to my mind: ý nghĩ nảy ra trong phán đoán tôi trình làng (ai cùng với ai); đưa (ai) vào yết kiến, gửi (ai) vào bệ loài kiến (vua...)to be presented at court: được đưa vào chầu, được gửi vào yết loài kiến vua (tôn giáo) tiến cử (thầy tu cùng với giám mục để cai quản xứ đạo) biếu tặng (ai chiếc gì) (quân sự) giơ (súng) ngắm (quân sự) bồng (súng) chàoto present arms: bồng súng chào

*

Tra câu | Đọc báo giờ Anh

presented

Từ điển WordNet

adj.

n.

something presented as a gift

his tie was a present from his wife

v.

Xem thêm: Bảng Tính Tan Trong Nước Của Các Axit - Bazơ - Muối Đầy Đủ Nhất

adj.

spatial sense; being or existing in a specified place

the murderer is present in this room

present at the wedding

present at the creation

English Synonym and Antonym Dictionary

presents|presented|presentingsyn.: award bestow deliver donate extend give grant hand over offer submit tenderant.: absent future past