Đivinyl: CH2=CH-CH=CH2có 2 kiểu cộng 1,2 và cộng 1,4 (xem lại lí thuyết ankađien)

CH2=CH-CH=CH2+ HCl → CH2=CH-CH2-CH2Cl + CH2=CH-CHCl-CH3

CH2=CH-CH=CH2+ HCl → CH3-CH=CH-CHCl (có đphh)

=> đivinyl thu được 4 sản phẩm

Đáp án đề xuất chọn là:B
Bạn đang xem: Propin phản ứng với dung dịch hcl dư thu được sản phẩm chính là

Cho các thành phần hỗn hợp X bao gồm CH4, C2H4 và C2H2. đem 8,6 gam X tính năng hết với dung dịch brom dư thì cân nặng brom phản bội ứng là 48 gam. Mặt khác, nếu mang đến 13,44 lít (ở đktc) hỗn hợp khí X tính năng với lượng dư dung dịch AgNO3 vào NH3, nhận được 36 gam kết tủa. Phần trăm thể tích của CH4 bao gồm trong X là


Hỗn vừa lòng khí X có hai hiđrocacbon kế tiếp nhau trong hàng đồng đẳng. Oxi hóa trọn vẹn m gam tất cả hổn hợp X, thành phầm cháy cho trải qua bình (1) đựng hỗn hợp H2SO4 đặc. Bình (2) đựng dung dịch NaOH dư thì thấy trọng lượng bình (1) tăng 9 gam với bình (2) tăng 30,8 gam. Phần trăm thể tích của nhị khí là


Đốt cháy trọn vẹn 0,15 mol tất cả hổn hợp X có ankan A với 2 ankin B, C là đồng đẳng sau đó nhau chiếm được 6,496 lít CO2 (đktc) và 4,32 gam nước. Công thức những chất trong hỗn hợp là


Hỗn vừa lòng X có 2 ankin có xác suất mol 1:3. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hòa hợp X kế tiếp cho toàn cục sản phẩm cháy vào nước vôi trong dư thấy cân nặng bình nước vôi trong tăng 10,96 gam với trong bình có trăng tròn gam kết tủa. Vậy phương pháp của 2 ankin là


Dẫn 1,68 lít các thành phần hỗn hợp khí X gồm hai hiđrocacbon vào trong bình đựng dung dịch brom (dư). Sau khoản thời gian phản ứng trả toàn, bao gồm 4 gam brom đã phản ứng và sót lại 1,12 lít khí. Nếu như đốt cháy trọn vẹn 1,68 lít X thì sinh ra 2,8 lít khí CO2 (đktc). Công thức phân tử của nhị hiđrocacbon là


Hỗn vừa lòng X tất cả C2H2 và H2 lấy thuộc số mol. đem một lượnghỗn vừa lòng X cho trải qua chất xúc tác phù hợp hợp, đun nóngđược các thành phần hỗn hợp Y gồm 4 chất. Dẫn Y qua bình đựng nước brom thấy khối lượng bình tăng 10,8 gam cùng thoát ra 4,48 lít khí Z (đktc) gồm tỉ khối đối với H2 là 8. Thể tích O2 (đktc) đề nghị để đốt cháy hoàn toàn hỗn phù hợp Y là


Hỗn vừa lòng khí A bao gồm 0,4 mol H2 và 0,2 mol ankin X. Nung A một thời gian với xúc tác Ni thu được hỗn hợp B gồm tỉ khối so với H2 bởi 12. Dẫn tất cả hổn hợp B qua hỗn hợp brom dư, sau thời điểm phản ứng xảy ra hoàn toàn, khối lượng brom tham gia phản ứng là 8 gam. Phương pháp phân tử của X là


Hỗn hợp khí X tất cả 0,3 mol H2 cùng 0,1 mol vinylaxetilen. Nung X một thời gian với xúc tác Ni thu được hỗn hợp khí Y có tỉ khối so với không gian là 1. Ví như cho cục bộ Y sục thảnh thơi vào dung dịch brom (dư) thì có m gam brom gia nhập phản ứng. Quý hiếm của m là


Trong một bình bí mật chứa 0,35 mol C2H2; 0,65 mol H2 và một ít bột Ni. Nung lạnh bình 1 thời gian, thu được tất cả hổn hợp khí X có tỉ khối đối với H2 bằng 8. Sục X vào lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3 mang đến phản ứng trả toàn, thu được hỗn hợp khí Y với 12 gam kết tủa. Các thành phần hỗn hợp khí Y phản nghịch ứng trọn vẹn với từng nào mol Br2 trong dung dịch?
Xem thêm: Son Black Rouge A12 Là Màu Gì? Cách Đánh Son Black Rouge Màu A12 Chuẩn Nhất

*

Tầng 2, số bên 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, tp Hà Nội, Việt Nam