Quá khứ kết thúc tiếp diễn (Past perfect continuous) là một trong 12 thì cơ bạn dạng dùng để nói về 1 hành vi xảy ra và bước đầu trước 1 hành vi khác trong quá khứ. Hãy thuộc Anh Ngữ Ms Hoa học tập về thì này nhé.

Bạn đang xem: Quá khứ tiếp diễn hoàn thành

Ví dụ về thì vượt khứ kết thúc tiếp diễn


Hãy tham gia CỘNG ĐỒNG TỰ HỌC TOEIC 990 miễn tổn phí cùng cô và chúng ta để được lời giải mọi vướng mắc khi luyện thi TOEIC nhé!


 

Tất cả phần đa điều bạn cần biết về thì này:

#1: Định nghĩa

#2: cấu tạo thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn

#3: sử dụng thì này như thế nào?

#4: dấu hiệu nhận biết

#5: bài xích tập thực hành

#6: Đáp án

#1. Định nghĩa

Thì quá khứ ngừng tiếp diễn (Past perfect continuous) được cần sử dụng để mô tả quá trình xảy ra 1 hành động bước đầu trước một hành vi khác trong quá khứ.

#2. Cấu tạo thì vượt khứ hoàn thành tiếp diễn

*

Câu khẳng định

Câu tủ định

Câu nghi vấn

S + had + been + V-ing

Ví dụ:

– It had been rainingvery hard for two hours before it stopped.

– They had been working very hard before we came.

S + hadn’t + been + V-ing

CHÚ Ý:

– hadn’t = had not

Ví dụ:

– My father hadn’t been doing anything when my mother came home.

– They hadn’t been talking to each other when we saw them.

Had + S + been + V-ing ?

Trả lời: Yes, S + had./ No, S + hadn’t.

No, S + hadn’t.

Ví dụ:

– Had they been waitingfor me when you met them?

Yes, they had./ No, they hadn’t.

– Had she been watchingTV for 4 hours before she went to eat dinner?

Yes, she had./ No, she hadn’t.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#3. Sử dụng thì này như vậy nào?

➣ Diễn đạt một hành vi đang xảy ra trước một hành động trong thừa khứ (nhấn mạng tính tiếp diễn)

Ví dụ: 

- I had been thinking about that before you mentioned it.

Tôi vẫn vẫn nghĩ về điều này trước lúc bạn đề cập tới.

I had been thinking about that before you mentioned it.

➣ Diễn đạt hành vi là nguyên nhân của một điều nào đó trong quá khứ.

Ví dụ: 

- Sam gained weight because she had been overeating.

Sam tăng cân bởi vì cô ấy đã ăn quá nhiều.

- Betty fail the final kiểm tra because she hadn’t been attending class.

Betty đã trượt bài bác kiểm tra cuối kì bởi vì cô ấy không thâm nhập lớp học.

Sam gained weight because she had been overeating

> Tổng hợp 12 thì trong giờ đồng hồ anh

➣ Diễn tả một hành vi xảy ra kéo dài liên tục trước một hành vi khác trong thừa khứ.

Ví dụ: 

- The couple had been quarreling for 1 hour before their daughter came back home.Đôi vợ ông xã đã bao biện nhau suốt một giờ trước khi đứa phụ nữ về nhà.

- The student had been waiting in the meeting room for almost an hour before he was punished.Cậu học sinh đã ngóng gần một tiếng trong chống họp trước khi chịu phạt.

The couple had been quarreling for 1 hour before their daughter came back home.

➣ Diễn tả hành vi xảy ra để sẵn sàng cho một hành động khác.

Ví dụ: 

- I had been practicing for five months và was ready for the championship.Tôi đã luyện tập suốt 5 mon và sẵn sàng chuẩn bị cho giải vô địch.

- Willis had been studying hard và felt good about the Spanish test he was about lớn take. Willis đã học hành rất siêng năng và cảm giác rất tốt về bài bác thi giờ Tây Ban Nha mà anh ấy đã làm.

- Anna & Mark had been falling in love for 5 years and prepared for a wedding.Anna với Mark đã yêu thương nhau được 5 năm cùng đã chuẩn bị cho một đám cưới.

had been practicing for five months and was ready for the championship.

➣ Diễn tả một hành vi xảy ra kéo dãn liên tục trước 1 thời điểm khẳng định trong quá khứ.

Ví dụ: 

- She had been walking for 2 hours before 11 p.m. Last night.Cô ấy đã đi dạo 2 tiếng đồng hồ thời trang tính đến 9 giờ tối qua.

- My younger brother had been crying for almost 1 hour before lunchtime.Em trai tôi đã khóc suốt một tiếng trước bữa trưa. 

My younger brother had been crying for almost 1 hour before lunchtime.

➣ Nhấn mạnh hành vi để lại hiệu quả trong thừa khứ.

Ví dụ: 

- Yesterday morning, he was exhausted because he had been working on his report all night.Sáng hôm qua, anh ấy sẽ kiệt sức vày trước đó đã làm report cả đêm.

=> câu hỏi “kiệt sức” đã xẩy ra trong vượt khứ với là kết quả của việc “làm báo cáo cả đêm” sẽ được diễn ra trước kia nên tại đây ta thực hiện thì vượt khứ ngừng tiếp diễn nhằm diễn đạt.

Yesterday morning, he was exhausted because he had been working on his report all night.

✎ LƯU Ý: Thì thừa khứ dứt tiếp diễn rất có thể được thực hiện trong câu điều kiện loại 3 nhằm diễn tả điều kiện không tồn tại thực trong quá khứ.

Ví dụ:

- If we had been working effectively together, we would have been successful.(Nếu chúng tôi còn làm việc cùng nhau một bí quyết hiệu quả, chúng tôi đã thành công xuất sắc rồi.)

- She would have been more confident if she had been preparing better.(Cô ấy đã có thể sẽ tự tin hơn nếu cô ấy sẵn sàng tốt hơn.)

*

#4. Dấu hiệu nhận biết

Các câu ở trong thì quá khứ xong tiếp diễn thường xuyên chứa các từ phân biệt như:

Until thenBy the timePrior to that timeBefore, after.

#5. Bài xích tập thực hành

Bài 1. Phân chia động trường đoản cú vào khu vực trống

1. I was very tired when I arrived home. (I/work/hard all day) I’d been working hard all day.

2. The two boys came into the house. They had a football and they were both very tired. (they/play/football) ……………….

3. I was disappointed when I had khổng lồ cancel my holiday. (I/look/forward lớn it) …………

4. Ann woke up in the middle of the night. She was frightened and didn’t know where she was. (she/dream) ………………

5 When I got home, Tom was sitting in front of the TC. He had just turned it off. (he/watch/a film) ……………….

Bài 2: dứt câu sau

1. We played tennis yesterday. Half an hour after we began playing, it started to rain. We had been playing for half an hour when it started lớn rain.

2. I had arranged khổng lồ meet Tom in a restaurant. I arrived and waited for him. After 20 minutes I suddenly realized that I was in the wrong restaurant. I …. For đôi mươi minutes when I … the wrong restaurant.

3. Sarah got a job in a factory. Five years later the factory closed down. At the time the factory … , Sarah … there for five years.

4. I went to lớn a concert last week. The orchestra began playing. After about ten minutes a man in the audience suddenly started shouting. The orchestra … when …… This time make your own sentence:

5. I began walking along the road. I ….. When …..

Bài 3: phân chia động từ và kết thúc câu sau

1 It was very noisy next door. Our neighbours were having (have) a party.

2 John và I went for a walk. I had difficulty keeping up with him because he … (walk) so fast

3 Sue was sitting on the ground.She was out of breath. She … (run)

4 When I arrived, everybody was sitting round the table with their mouths full. They … (eat)

5 When I arrived, everybody was sitting round the table & talking. Their mouths were empty, but their stomachs were full. They … (eat)

6 Jim was on his hands and knees on the floor. He … (look) for his liên hệ lens.

7 When I arrived, Kate … (wait) for me. She was annoyed with me because I was late and she … (wait) for a long time.

#6. Đáp án

Bài 1:

2. They’d been playing football

3. I’d been looking forward khổng lồ it

4. She’d been dreaming

5. He’d been watching a film

Bài 2:

2. I’d been waiting for trăng tròn minutes when I realised that I was in the wrong restaurant.

3. At the time the factory closed down, Sarad had been working there for five years.

4 The orchestra had been playing for about ten minutes when a man in the audience started shouting.

5. I’d been walking along the road for about ten minutes when a oto suddenly stopped just behind me.

Xem thêm: Vừ A Dính Là Ai - Tiểu Sử Vừ A Dính

Bài 3:

2. Was walking

3. Had been running

4. Were eating

5. Had been eating

6. Was looking

7. Was waiting … had been waiting

> Thì tương lai đơn giản và dễ dàng (Simple Future)

Qua các nội dung kiến thức về thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn (Past perfect continuous) và bài tập thực hành thực tế trên đây, cô Hoa tin rằng chúng ta đã nắm rõ cách sử dụng thì trên trong ngữ pháp giờ Anh nói bình thường và khi làm bài TOEIC Reading nói riêng.