A lot of, Lots of, A llot là các lượng từ được sử dụng khá phổ biến trong ngữ pháp tiếng Anh. Đây là các lượng từ dễ gây nhầm lẫn, sử dụng sai ngữ cảnh, sai cách. Chính vì vậy mà câu văn và ý nghĩa mà bạn muốn diễn đạt cũng không thể chính xác được. Đó là lý do TOPICA Native hệ thống lại cho bạn cách sử dụng các lượng từ này chính xác nhất. Vì vậy, đừng bỏ qua bài viết sau nhé!

1. Phân biệt A lot of, Lots of, A llot

Trong ngữ pháp tiếng anh, A lot of, Lots of, A llot là các lượng từ được sử dụng phổ biến. Cách sử dụng của các lượng từ này cũng có sự khác nhau. Để biết được sau sau a lot of là gì và lots of là gì cũng như làm sao để phân biệt các lượng từ này thì hãy theo dõi tiếp bài viết dưới đây nhé!

Cấu trúc A lot of là gì? = lots of

Cả hai cấu trúc lot of/ Lots of đều diễn tả, diễn đạt một điều gì đó nhiều, rất nhiều.

Bạn đang xem: Sau a lot of là danh từ số ít hay nhiều

Trong ngữ pháp tiếng Anh A lot of/ Lots of là hai lượng từ gần như không có điểm gì khác nhau về mặt ngữ nghĩa. Hai lượng từ này đều mang nghĩa là “nhiều” và được sử dụng để nhấn mạnh sự gần gũi, thân mật trong câu.

Cách dùng A lot of/ Lots of

Lots of và A lot of đi với danh từ gì? Đây có lẽ là câu hỏi rất nhiều người thắc mắc. Việc sử dụng các lượng từ này, thì cả hai lượng từ đều dùng cho cả danh từ đếm được và không đếm được. Việc chia động từ sẽ phụ thuộc và cần căn cứ vào chủ ngữ ở phía trước. Nếu trường hợp hai cấu trúc này đi kèm với các đại từ hay danh từ làm chủ ngữ thì động từ sẽ được chia theo đại từ và danh từ kèm theo đó.

Cả hai cấu trúc này đều được sử dụng trong câu khẳng định để chỉ số lượng nhiều của người hay vật.

A lot of/ Lots of + N (số nhiều) + V (số nhiều)

A lot of apples were bought by my motherRất nhiều quả táo được mẹ tôi muaLots of us think it’s sunny today.Rất nhiều người trong chúng tôi nghĩ hôm nay trời sẽ có nắngA lot of oranges are divided among everyoneRất nhiều quả cam được phân chia cho mọi ngườiLots of my colleagues want to travel to Ha Long Bay this summer vacation.Rất nhiều đồng nghiệp của tôi muốn đi du lịch Hạ Long vào kỳ nghỉ hè đợt này

A lot of/ Lots of + N (số ít) + V (số ít)

It takes a lot of time to learn EnglishCần rất nhiều thời gian để có thể học tiếng AnhA lot of time is needed to learn a new language.Cần rất nhiều thời gian để học một ngôn ngữ mớiLots of effort is needed to organize an event for 1000 participants successfully.Cần rất nhiều sự nỗ lực để tổ chức 1 sự kiện cho 1000 người một cách thành công

A lot of/ Lots of + Đại từ + V (chia theo đại từ)

Lots of my friends want to go to Nha Trang this springRất nhiều bạn của tôi muốn đi du lịch Nha Trang vào mùa xuân nàyA lot of my friends want to travel to Hoi AnRất nhiều bạn tôi muốn đi du lịch Hội AnA lot of us don’t like eating fish.Rất nhiều người trong chúng tôi không thích ăn cá

Mặc dù về mặt ngữ nghĩa thì cả A lot of/ Lots of đều tương tự nhau nhưng vẫn có những điểm khác biệt khi sử dụng. Để trả lời cho câu hỏi sau a lot of là danh từ số ít hay nhiều? Thì sau a lot of là danh từ số nhiều (bao gồm cả danh từ số nhiều không đếm được và đếm được), còn lots of được sử dụng trước danh từ không đếm được.

A lot of + danh từ số nhiều + VLots of + danh từ số nhiều đếm được + V

Cách dùng Allot

Khi học ngữ pháp tiếng Anh, nhiều người học thường nhầm lẫn giữa a lot và allot và cho rằng Allot mang nghĩa là đa số, nhiều. Tuy nhiên nó là một động từ có nghĩa khác hoàn toàn đó là phân bổ, phân phối. Ví dụ như:

Have we allotted the money properly?Chúng ta đã phân bổ tiền hợp lý chưa?I have allotted 30 minutes for each person to present.Tôi đã phân bổ mỗi người có 30 phút để trình bày.


*

Allot mang nghĩa là phân bổ, phân chia, phân phối


2. Một số cụm từ có thể thay thế cho A lot of/ Lots of

Ngoài việc sử dụng A lot of, Lots of, bạn có thể sử dụng nhiều cụm từ khác với nghĩa tương đương để câu sinh động hơn như A large amount of, Plenty of….

Cấu trúc Plenty of là gì?

Khác với A lot of/ Lots of, Plenty of được sử dụng trong câu với nghĩa là nhiều hơn nữa, đủ. Đi sau Plenty of chính là các danh từ đếm được ở dạng số nhiều hoặc các danh từ không đếm được. Thông thường plenty of sẽ được sử dụng ở các ngữ cảnh mang nghĩa thân mật.

Plenty of + Danh từ đếm được số nhiều + Động từ số nhiềuPlenty of + Danh từ không đếm được + Động từ số ít

Ví dụ:

Don’t worry, we have plenty of solutions to deal withĐừng lo lắng, chúng ta có nhiều giải pháp để giải quyếtPlenty of banks still work weekendsRất nhiều ngân hàng vẫn làm việc cuối tuầnThere is plenty of time.Có rất nhiều thời gian.Plenty of shops accept credit cards.Có rất nhiều cửa hàng chấp nhận thẻ ghi nợ.Don’t rush, there’s plenty of time.Đừng vội, còn nhiều thời gian mà.Plenty of shops take checks.Rất nhiều cửa hàng chấp nhận thanh toán bằng séc.Here’s no need to rush. We’ve got plenty of time.Ở đây không cần phải gấp gáp. Chúng ta có rất nhiều thời gian.I’ve got plenty of money.Tôi có rất nhiều tiền.Plenty of shops open on Sunday mornings.Rất nhiều cửa hàng mở vào sáng ngày Chủ nhật.

Cấu trúc A great deal of, A large amount of

Nếu các cấu trúc A lot of/ Lots of hay Plenty of được sử dụng trong các ngữ cảnh thân mật thì A great deal of, A large amount of được sử dụng trong các tình huống trang trọng.

A great deal of + Danh từ không đếm được + Động từ số ítA large amount of + Danh từ không đếm được + Động từ số ít

Ví dụ:

There’s a great deal of truth in what he said.Có nhiều sự thành thật trong những gì anh ấy nói.She has spent a great deal of time in Europe.Cô ấy dành nhiều thời gian ở Châu Âu.If you go to Heathrow at the moment with a lot of hand baggages, you will end up with a great deal of trouble.Nếu bạn tới Heathrow bây giờ với nhiều hành lý như vậy, bạn sẽ gặp phải nhiều rắc rối.She has a large amount of experience.Cô ấy có rất nhiều kinh nghiệm.I have a large amount of petrol.Tôi có rất nhiều xăng dầu.A large amount of oil can fire your car.Một lượng lớn dầu có thể khiến xe ô tô của bạn bốc cháy.She has a large amount of problems.Cô ấy đang gặp rất nhiều vấn đề.She has pent a great deal of time in EuporeCô ấy đã dành nhiều thời gian để đi du lịch vòng quanh châu ÂuI have a large amount of oil.Tôi có rất nhiều dầuI have a large amount of problemsTôi đang gặp nhiều vấn đề

Cấu trúc A lot và A great deal

Hai cụm từ A lot và A great deal thường đứng ở vị trí cuối câu với vai trò là phó từ.

Ví dụ:

In the holiday we went joking a lot – Vào kỳ nghỉ chúng tôi đã leo núi rất nhiềuThe government seems to have changed its policy a lot – Chính phủ dường như đã thay đổi chính sách của mình rất nhiều
*

Các cấu trúc ngữ pháp khác thường gặp


3. Bài tập vận dụng

Phần bài tập: Chọn đáp án đúng cho câu

1. We have … apples.A. a lot ofB. muchC. lotD. lots of

2. Do you have a lot of ice cream? There’s … in the kitchen.A. a lot ofB. lots ofC. a lot

3. London has … beautiful streets.A. a lot ofB. lots ofC. a lot

4. My father’s very busy, he has … work.A. a lot ofB. muchC. manyD. lots of

5. Ken has … new bagA. manyB. manyC. a lot ofD. many

6. We don’t have … bananasA. manyB. a lot ofC. muchD. much

7. How … do you want? Ten, please.A. a lot ofB. manyC. lots ofD. a lot

8. She eats … oranges.A. muchB. a lot ofC. a lotD. lots

9. Jane always puts ____ salt on her food.

A. many

B. few

C. a lot

D. a lot of

10. Were there ___ guests in the wedding?

A. Lots of

B. much

C. little

D. a lot

11. Luna is very popular. She’s got ___ friends.

A. a lot of

B. much

C. few

D. a lot

12. She is very fashionable. She has ____ beautiful clothes.

A. little

B. a lot

C. lots of

D. much

13. Do you have any bananas? Sure, there’s _____ in the fridge.

A. a little

B. much

C. a lot

D. a lot of

14. She’s very busy today, she has ____ work to finish.

A. a lot of

B. many

C. a lot

D. lots

15. Linda is very rich. She spends ____ money shopping every month.

A. much

B. many

C. a lot of

D. lot

16. England is famous for ____ beautiful buildings.

A. much

B. a lot of

C. a lot

D. lots

17. They eat ___ oranges.

Xem thêm: Top 8 Lời Bài Hát Vinh Quang Mặt Trận Tổ Quốc Ta Mp3, Bài Hát Vinh Quang Mặt Trận Tổ Quốc Ta

A. much

B. lots of

C. a lot

D. lots

18. Lily likes to travel very much. Last year, she visited __ European cities.

A. much

B. a lot of

C. a lot

D. lots

Phần đáp án

1. A – 2. C – 3. A – 4. A – 5. C – 6. A – 7. B – 8. B – 9.D – 10.A – 11.A – 12.C – 13.D – 14.A – 15.C – 16.B – 17.B – 18.B

Chắc chắn thông qua bài viết này bạn đã nắm được cách sử dụng cấu trúc ngữ pháp A lot of, Lots of, Allot và các cụm từ liên quan khác rồi đúng không nào? Trong khi sử dụng, nhiều bạn thường nhầm lẫn các lượng từ với nhau. Vì vậy bạn đừng quên lưu lại các cách sử dụng các lượng từ này và làm nhiều bài tập để nắm vững kiến thức nhé! TOPIACA Native chúc bạn học tập thật tốt nhé!

Ngoài ra, để kiểm tra trình độ tiếng Anh của bạn và nhận lộ trình học tiếng Anh phù hợp nhất thì hãy thực hiện bài test ngay tại đây nhé!