Bản thuyết trình với chủ đề: "ĐẠI HỘI LỚP - đưa ra ĐOÀN - đưa ra HỘI SINH VIÊN"— Bản ghi của bản thuyết trình:
Bạn đang xem: Slide đại hội chi đoàn

1

*

2 ĐẠI HỘI LỚP - bỏ ra ĐOÀN - chi HỘI SINH VIÊNHƯỚNG DẪN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI LỚP - đưa ra ĐOÀN - đưa ra HỘI SINH VIÊN

*

3 QUY ĐỊNH bình thường VỀ ĐH chi ĐOÀN1. Đại hội lớp, đại hội chi đoàn, họp báo hội nghị chi hội SV (sau đây gọi bình thường là Đại hội lớp – đưa ra đoàn – đưa ra hội) được tổ chức kết hợp trong cùng 1 trong các buổi và thực hiện vừa đủ các văn bản của đại hội lớp, đại hội bỏ ra đoàn và hội nghị chi hội sinh viên. 2. Các lớp năm sản phẩm công nghệ hai với năm thứ ba phải tổ chức đại hội.

*

4 3. Đại hội có trọng trách tổng kết, đánh giá hoạt động của lớp, bỏ ra đoàn, đưa ra hội năm học 2017 – 20178, đề ra phương hướng chuyển động cho năm học tập , bầu BCS mới, bầu BCH đưa ra đoàn, dàn xếp cử BCH chi hội nhằm lãnh đạo, điều hành hoạt động của lớp, đưa ra đoàn, chi hội trong thời điểm học. 4. Nhiệm kì của BCS lớp, BCH đưa ra đoàn, BCH đưa ra hội là 01 năm (theo năm học). Trường hợp chưa hết nhiệm kỳ dẫu vậy phải chuyển đổi BCS lớp hoặc BCH đưa ra đoàn hoặc BCH đưa ra hội thì lớp tổ chức triển khai họp cùng với sự có mặt của GVQLL/CVHT nhằm bầu những chức danh nên thay đổi, bửa sung.

*

5 5. Thâm nhập Đại hội là nhiệm vụ của HSSV5. Gia nhập Đại hội là nhiệm vụ của HSSV. BCS lớp, BCH chi đoàn với BCH đưa ra hội yêu cầu phân công nhiệm vụ rõ ràng theo kĩ năng của sinh viên trong lớp, tránh triệu chứng sinh viên cúng ơ, ko thấy được nhiệm vụ của phiên bản thân đối với vận động quan trọng này. Đại hội chỉ triển khai khi có tối thiểu 2/3 số học viên sinh viên trong lớp tham dự. 6. Lớp trưởng, túng thiếu thư chi đoàn, chi hội trưởng thẳng chỉ đạo, đôn đốc và kiểm tra việc tổ chức đại hội. Phiên đại hội nội cỗ và phiên đại hội bằng lòng phải tất cả GVQLL/CVHT và thay mặt BCH LCĐ/LCH khoa dự, chỉ đạo. Phiên đại hội bằng lòng cần mời thay mặt đại diện cấp ủy khoa, BCN khoa, những giảng viên giảng dạy, thay mặt Đoàn TN cùng Hội SV trường dự.

*

6 7. Nội dung và báo cáo của đại hội yêu cầu được GVQLL/CVHT, BCH LCĐ khoa với BCH LCH khoa duyệt, trong đó lưu ý các vấn đề: lịch trình đại hội, report tổng kết, phương phía hoạt động, cơ cấu tổ chức nhân sự nhiệm kỳ mới, các chỉ tiêu phấn đấu trong nhiệm kỳ mới. 8. Báo cáo tổng kết cùng phương hướng hoạt động năm học bắt đầu của lớp - bỏ ra đoàn – bỏ ra hội được tạo thành một văn bạn dạng chung báo cáo tổng kết năm học tập 2017 – 2018 cùng phương hướng hoạt động năm học 2018 – 2019 của lớp – đưa ra đoàn – đưa ra hội, trong các số ấy có các phần riêng cụ thể của lớp, của bỏ ra đoàn, của đưa ra hội.

*

7 9. Tổ chức triển khai đại hội phải bảo vệ đúng giờ, nghiêm túc, ngắn gọn, đầy đủ9. Tổ chức đại hội phải bảo đảm an toàn đúng giờ, nghiêm túc, ngắn gọn, đầy đủ. Tránh hồ hết khoản chi tiêu không quan trọng để tiết kiệm ngân sách và chi phí quỹ tầm thường của lớp. 10. Sinh viên tham gia đại hội bắt buộc mang xiêm y lịch sự, nghiêm túc; phái nam nên mặc áo trắng, quần sẫm màu, đeo cravat; nữ giới nên mang áo lâu năm truyền thống; khuyến khích mặc đồng phục áo bạn trẻ Việt Nam, hoặc đồng phục Hội sv hoặc đồng phục của lớp/khoa (nếu có). Đoàn viên TNCS tp hcm đeo huy hiệu Đoàn lúc dự đại hội. Sinh viên thâm nhập đại hội đề xuất gương mẫu, từ giác, không thì thầm riêng, không làm việc riêng, không áp dụng bia rượu, dung dịch lá; cần phát huy dân chủ, ưu tiên cho việc thảo luận các report và tạo phương hướng, tránh hiện tượng lạ đại biểu mời phát biểu nhiều hơn thế nữa sinh viên vào lớp.

*

8 11. Thời gian, vị trí tổ chức đại hội - Thời gian: vì lớp công ty động, đảm bảo thuận lợi mang đến sinh viên tham gia đầy đủ. Toàn bộ các lớp phải tổ chức đại hội cùng hội nghị chấm dứt trước ngày 16/9/ Địa điểm: tổ chức triển khai tại hội trường, chống học… để chế tạo ra không khí nghiêm túc. Đại diện cán bộ lớp tới văn phòng Đoàn – Hội trực tiếp đăng ký sử dụng phòng. Giữ ý: Trong quy trình đại hội yêu cầu thực hiện tráng lệ và trang nghiêm các quy định của nhà trường về sử dụng tài sản thiết bị, lau chùi và vệ sinh môi trường.

*

9 luật chung về phiếu thai - Là phiếu bởi vì đại hội vạc hành, được ấn hoặc viết tay sẵn list bầu cử bởi vì đại hội đã trải qua theo vần vần âm A,B,C... Tất cả đóng lốt của Đoàn ngôi trường (đối với phiếu bầu BCH bỏ ra đoàn), có chữ cam kết của CGVQLL/CVHT (đối cùng với phiếu bầu BCS lớp). Nếu con số người trong danh sách bầu cử bởi với con số người được bầu thì phải áp dụng phiếu bầu có cột "đồng ý" với "không đồng ý". - nếu trong list bầu cử có không ít người trùng cả họ cùng tên thì được phép chú thích thêm tháng ngày năm sinh sau tên của các đồng minh đó.

*

10 mức sử dụng chung về phiếu thai - Phiếu bầu chưa phù hợp lệ là: Phiếu không bởi vì đại hội phạt hành. Phiếu thai thừa so với con số đã được đại hội quyết định. Phiếu không thai ai. Phiếu viết tên bạn ngoài list bầu cử đã làm được đại hội nội bộ thông qua. Phiếu bao gồm ký hiệu riêng. - Phiếu thai thiếu so với con số đã được đại hội quyết định vẫn là phiếu vừa lòng lệ.

*

11 Bầu cử BCS lớp đối với các lớp năm 2 và năm 3- vấn đề bầu cử BCS lớp (3 thành viên trong các số đó 01 lớp trưởng cùng 02 lớp phó) phải triển khai bằng bỏ thăm kín. List nhân sự để thai cử BCS lớp về tối đa là 5 SV để bầu lấy 3 SV vào BCS lớp. GVQLL/CVHT giữ ý lãnh đạo về cơ cấu tổ chức nhân sự bầu BCS lớp gồm các SV gương mẫu, tích cực, nhiệt tình, có năng lượng và đáng tin tưởng cao, tránh tổ chức cơ cấu lại các SV là cán cỗ lớp của năm học tập cũ đang không chấm dứt tốt những nhiệm vụ được giao. - tác dụng bầu đề xuất đạt rộng ½ số phiếu bầu (kể cả phiếu phù hợp lệ và chưa hợp lệ) thì fan được bầu mới trúng cử. - Ngay sau khoản thời gian bầu cử BCS lớp, GVQLL/CVHT hội ý với các thành viên BCS lớp bắt đầu được thai để cắt cử lớp trưởng, lớp phó phụ trách học tập tập và lớp phó phụ trách các vận động văn nghệ - thể dục – đời sống. Việc phân công buộc phải được công bố ngay trên đại hội với ghi vào biên phiên bản đại hội.

*

12 thai cử BCH đưa ra đoàn - Chỉ sum họp TNCS tp hcm mới được tham gia bầu cử BCH chi đoàn. - Mỗi chi đoàn bầu BCH bỏ ra đoàn có 3 đồng chí. Danh sách bầu cử về tối đa là 5 đ/c để bầu 3 ủy viên BCH chi đoàn. GVQLL/CVHT phối phù hợp với bí thư LCĐ khoa lưu lại ý lãnh đạo chi đoàn về tổ chức cơ cấu nhân sự bầu BCH bỏ ra đoàn gồm các sum họp gương mẫu, tích cực, sức nóng tình, có năng lượng và uy tín cao, tránh cơ cấu lại các cán bộ Đoàn của năm học tập cũ vẫn không kết thúc tốt các nhiệm vụ được giao. - kết quả bầu buộc phải đạt hơn ½ số phiếu thai (kể cả phiếu thích hợp lệ và chưa hợp lệ) thì tín đồ được bầu mới trúng cử.

*

13 bầu cử BCH đưa ra đoàn - trường hợp bầu lần trước tiên chưa đủ con số đã quyết định thì liên tục bầu lần máy hai để lựa chọn trong các còn lại của list ứng cử. Nếu bầu lần máy hai vẫn không đủ thì việc có tiếp tục bầu nữa hay là không do đại hội quyết định. - Trường vừa lòng số fan được thừa ½ số phiếu bầu nhiều hơn thế số lượng được bầu thì chỉ lấy đủ số lượng được bầu và lấy từ bạn cao phiếu độc nhất trở xuống. - Trường thích hợp số sau cuối của con số người định bầu có 2 tín đồ trở lên và bao gồm số phiếu đều nhau thì phải tổ chức triển khai bầu lại trong những những người đó chọn lấy bạn cao phiếu nhất. Fan trúng cử trong các đó cũng phải gồm quá nửa số phiếu bầu.

*

14 Hiệp yêu quý biểu quyết cử BCH chi hộiChi hội tiến hành hiệp thương, biểu quyết bằng hình thức giơ tay nhằm cử ra BCH chi hội (3 mang đến 5 ủy viên, trong đó có 01 bỏ ra hội trưởng cùng 01 bỏ ra hội phó). Giữ ý: chi hội trưởng đề xuất là đoàn tụ nhưng chưa phải là bí thư đưa ra đoàn. GVQLL/CVHT phối hợp với LCH trưởng LCH SV khoa lưu lại ý chỉ huy chi hội về tổ chức cơ cấu nhân sự để điều đình cử vào BCH bỏ ra hội gồm các hội viên gương mẫu, tích cực, nhiệt độ tình, có năng lượng và đáng tin tưởng cao, tránh cơ cấu lại các cán cỗ Hội trong những năm học cũ vẫn không hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Để máy bộ cán cỗ tinh gọn, các thành viên vào BCS lớp cần đồng thời là những ủy viên BCH chi hội.

*

15 Nhiệm vụ của các bộ phận trong Đại hội1. Đoàn quản trị đại hội: điều hành quản lý đại hội theo chương trình đã được thảo luận, thống nhất; chỉ dẫn cho ĐV thảo luận, biểu quyết văn khiếu nại đại hội; lãnh đạo việc bầu cử, đưa ra quyết định cho rút tên hay là không cho rút thương hiệu trong list ứng cử; xử lý những vấn đề phát sinh trong vượt trình diễn ra đại hội,… Đoàn công ty tịch rất cần phải là những bạn bè có kỹ năng tổ chức, điều hành, gồm uy tín và rứa chắc bề ngoài điều lệ. Cơ cấu tổ chức Đoàn chủ tịch nên tất cả 3 bạn bè và bao gồm cả ủy viên BCH cũ, nhân sự dự kiến thâm nhập BCH mới. Câu hỏi bầu Đoàn chủ tịch tiến hành bằng bề ngoài biểu quyết.

*

16 2. Thư ký kết đại hội: ghi biên bản đại hội, tổng hợp ý kiến phát biểu và những biểu quyết trong đại hội. Thư ký bao gồm 2 bạn hữu và được bầu bằng hiệ tượng biểu quyết. 3. Ban thai cử (Ban kiểm phiếu): lí giải thể lệ bầu cử, chuẩn bị phiếu bầu hợp lệ, kiểm phiếu và công bố kết quả thai cử, làm cho biên phiên bản bầu cử. Ban kiểm phiếu có từ 3 – 5 đồng chí, được đại hội thai bằng hình thức biểu quyết. Các bè bạn có tên trong list bầu cử BCH không được tham gia, làm việc trong Ban kiểm phiếu.

*

17 tô điểm đại hội Đảm bảo các yêu cầu cơ bản: - Cờ Tổ quốc, tượng bác bỏ (hoặc hình ảnh Bác), cờ Đoàn (hoặc huy hiệu Đoàn), logo sản phẩm Hội sinh viên. Chú ý: cờ Đoàn (hoặc huy hiệu Đoàn), hình ảnh Hội sinh viên không treo cao hơn nữa cờ Tổ quốc; tượng hoặc hình ảnh Bác không đặt cao hơn cờ Tổ quốc, cờ Đoàn, hình ảnh Hội.

*

18 TRÆÅÌNG CÂ SÆ PHAÛM THÆÌA THIÃN HUÃÚÂAÛI HÄÜI LÅÏP – bỏ ra ÂOAÌN – đưa ra HÄÜI SINH VIÃN K40 GIAÏO DUÛC TIÃØU HOÜC Nhiãûm kyì: – 2019 18

*

19 TRÆÅÌNG CÂ SÆ PHAÛM TT HUÃÚÂAÛI HÄÜI LÅÏP – đưa ra ÂOAÌN – bỏ ra HÄÜI SINH VIÃN K40 GIAÏO DUÛC TIÃØU HOÜC Nhiãûm kyì: – 2019 19

*

trăng tròn LÅÏP – chi ÂOAÌN – chi HÄÜI SINH VIÃNK40 GIAÏO DUÛC TIÃØU HOÜC Nhiãûm kyì: – 2019

*

21 Chương trình đại hội Phiên đại hội nội bộ, gồm công việc như sau:- thông qua chương trình thao tác phiên nội bộ. - Tuyên cha lý do. Reviews đại biểu. - thai Đoàn chủ tịch đại hội, Đoàn công ty tịch ra mắt thư ký kết đại hội (tiến hành bằng vẻ ngoài biểu quyết giơ tay). - phạt biểu chỉ huy của GVQLL/CVHT hoặc đại diện thay mặt BCH LCĐ/LCH khoa. - Đoàn quản trị quán triệt các yêu mong đối với tổng thể sinh viên để đảm bảo an toàn phiên đại hội nội cỗ và phiên chủ yếu thức diễn ra thành công. - Đoàn nhà tịch trình bày yêu cầu, cơ cấu, tiêu chuẩn các thành viên BCS lớp, các ủy viên BCH bỏ ra đoàn cùng BCH đưa ra hội.

*

22 Chương trình đại hội Phiên đại hội nội bộ, gồm công việc như sau:- Đoàn chủ tịch tinh chỉnh và điều khiển đại hội luận bàn để các thành viên ứng cử cùng đề cử vào danh sách bầu BCS lớp, danh sách bầu BCH đưa ra đoàn, list hiệp yêu đương cử vào BCH đưa ra hội. - Đại hội thống tốt nhất thành phần ban bầu cử/kiểm phiếu (gồm 3 – 5 bạn không mang tên trong những danh sách thai cử BCS lớp và BCH đưa ra đoàn). - dứt phiên nội bộ. Xong phiên nội bộ, đoàn thư cam kết đại hội nên in sẵn phiếu thai cử BCS lớp chuyển mang đến GVQLL/CVHT cam kết vào từng phiếu, in trước phiếu thai cử BCH đưa ra đoàn cùng tới VP Đoàn trường để đóng vết Đoàn trường sẵn sàng cho đại hội phiên bao gồm thức.

*

23 công tác đại hội Phiên thiết yếu thức, gồm các bước như sau: - Ổn định tổ chức. Trải qua chương trình làm việc phiên chủ yếu thức. - xin chào cờ (Quốc ca, Đoàn ca, Hội ca). - Khai mạc. Tuyên tía lý do. Trình làng đại biểu. - các đơn vị bạn chúc mừng đại hội (nếu có). - Đại diện BCS lớp, BCH đưa ra đoàn với BCH chi hội nhiệm kỳ 2017 – 2018 đọc báo cáo tổng kết năm học 2017 – 2018 và phương hướng vận động năm học 2018 – 2019 của lớp – chi đoàn – chi hội. - Đại hội thảo luận, góp ý báo cáo, phương hướng (các ngôn từ và chỉ tiêu). - Đại diện đưa ra bộ, chỉ đạo khoa, Đoàn – Hội cấp cho trên phát biểu.

*

24 chương trình đại hội - Đại hội biểu quyết trải qua báo cáo, phương hướng, biểu quyết tuyệt nhất trí những chỉ tiêu phấn đấu đa số của lớp, bỏ ra đoàn, bỏ ra hội. - Đại diện BCS lớp, BCH bỏ ra đoàn và BCH bỏ ra hội cũ tuyên bố hết nhiệm vụ. - bầu cử BCS lớp cùng BCH bỏ ra đoàn. - bàn bạc cử BCH chi hội bằng hình thức biểu quyết giơ tay. - chào làng kết quả bầu cử BCS lớp, BCH bỏ ra đoàn với BCH đưa ra hội. BCS lớp, BCH đưa ra đoàn và BCH đưa ra hội new ra mắt, nhận trọng trách trước đại hội. - GVQLL/CVHT chào làng phân công lớp trưởng, lớp phó. - Đoàn thư ký đọc biên phiên bản đại hội. - Bế mạc đại hội (Chào cờ).

*

25 Phát biểu chỉ huy Bí thư đưa ra bộ (hoặc thay mặt đại diện chi bộ) Đại diện khoaĐại diện BCH Đoàn trường Đại diện BCH Hội sinh viên trường Đại diện BCH Liên đưa ra đoàn Giáo viên cai quản lớp Giảng viên cỗ môn…

*

26 Thảo luận Phân công sẵn sàng các tham luận ở các nội dung:Giáo dục chủ yếu trị tứ tưởng học tập và rèn luyện hoạt động phong trào Tinh nguyện… Củng cố đưa ra đoàn, tham gia phát hành Đảng. Các vận động khác

*

27 công tác bầu cử BCH nhiệm kỳ cũ tuyên bố hết nhiệm vụ, mời Ban bầu cử lên làm việc. Trưởng phòng ban bầu cử phát âm nguyên tắc, thể lệ bầu cử vạc phiếu Thu phiếu Kiểm phiếu, viết biên phiên bản Công bố công dụng bầu cử BCH nhiệm kỳ bắt đầu lên nhận trọng trách

*

28 Tổng kết, bế mạc Thư ký đọc biên phiên bản đại hội, nghị quyết đại hội, nêu các biện pháp và chỉ tiêu cơ bản, biểu quyết nhất trí toàn đại hội. Đại diện Đoàn quản trị mới tổng kết Nói lời cảm ơn đại biểu dự kính chào cờ bế mạc (không hát)

*

29 Về thủ tục chuẩn chỉnh y tác dụng đại hộiSau đại hội, muộn nhất 01 tuần BCH chi đoàn triển khai họp phân công nhiệm vụ các ủy viên BCH do túng bấn thư chi đoàn cũ triệu tập. Hồ nước sơ kiến nghị Đoàn trường chuẩn y tác dụng đại hội gồm những: Biên bản đại hội bỏ ra đoàn. Biên phiên bản kiểm phiếu và toàn bộ phiếu thai BCH bỏ ra đoàn. Biên bạn dạng họp phân công BCH và danh sách trích ngang BCH mới. Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ cũ và Phương hướng nhiệm kỳ mới.

Xem thêm: Soạn Bài Khái Quát Văn Học Việt Nam Từ Thế Kỉ X Đến Thế Kỉ Xix (Trang 104)

Làm hồ sơ trên đựng trong suy bì nhựa tất cả nút cùng ghi rõ tên bỏ ra đoàn phía ngoài.

*

" > 30 Mục Đoàn thanh niên – Hội sinh viên > Mục Đoàn tuổi teen – Hội sv > Văn phiên bản – phép tắc

*
" title="Mục Đoàn thanh niên – Hội sinh viên > Văn bạn dạng – Quy định.">