Nội dung bài xích học trình bày các khái niệm, có mang về Anđehit - Xeton tương tự như các tính chất vật lí, hóa học, ứng dụng thực tế của nó.

Bạn đang xem: Sơ đồ tư duy andehit


1. Cầm tắt lý thuyết

1.1.Anđehit

1.2.Xeton

2. Bài bác tập minh hoạ

2.1.Bài tập Anđehit - Xeton - Cơ bản

2.2.Bài tập Anđehit - Xeton - Nâng cao

3. Rèn luyện Bài 44 chất hóa học 11

3.1. Trắc nghiệm

3.2. Bài xích tập SGK và Nâng cao

4. Hỏi đáp vềBài 44 Chương 9 chất hóa học 11


1.1.1. Định nghĩa, Phân loại, Danh phápa. Định nghĩaLà hợp hóa học hữu cơ phân tử tất cả chứa đội –CH=O liên kết trực tiếp với nơi bắt đầu hidrocacbon xuất xắc nguyên tử HNhóm-CHO là đội chức của andehit, được hotline là team cacbandehit.Ví dụ: HCH=O,CH3CH=Ob. Phân loại

Dựa vào sệt điểm kết cấu của nơi bắt đầu Hidrocacbon và số team chức -CH=O chia thành:

Anđehit no, mạch hở, đối kháng chức như HCHO; CH3CHO,...Có bí quyết tổng quát:CnH2n+1CHO (x(geq)0) giỏi CnH2nO (n(geq)1)Anđehit không noAnđehit thơmc. Danh pháp

Cách gọi tên Anđehit bởi tên chũm thế:

Bước 1:Chọn mạch C dài nhất chứa nhóm -CHO làm mạch chính.Bước 2:Đánh số từ Cacbon ở đội chức -CHOBước 3:Hidrocacbon khớp ứng + al

Ví dụ:

*

*

1.1.2. Đặc điểm cấu tạo. Tính chất vật lí.a. Đặc điểm cấu tạo

*

Liên kết C=O bao gồm một liên kết xích ma((sigma))bền và 1 links pi ((pi))kém bền hơn ⇒ Có tính chất giống anken (tham gia bội nghịch ứng cộng, bội nghịch ứng oxi hóa)

b. đặc thù vật lí

HCHO, CH3CHO là hóa học khí, tan giỏi trong nước, có nhiệt độ sôi thấp.

Các anđehit tiếp theo sau là chất lỏng hoặc chất rắn, độ tung trong nước giảm dần theo hướng tăng của phân tử khối.

Dung dịch nước của anđehit fomic được call là fomon. Dung dịch HCHO (37-40%) được hotline là fomalin.

Do anđehit không có liên kết H nên ánh nắng mặt trời sôi thấp hơn ancol tương ứng.

1.1.3. đặc thù hóa họca. Làm phản ứng cùng Hidro

CH3–CH=O + H2CH3 – CH2 – OH

(anđehit axetic) (ancol etylic)

b. Bội phản ứng thoái hóa không trả toàn.Các em triển khai quan liền kề thí nghiệm tráng tệ bạc của anđehit fomic sau:

Hiện tượng: bao gồm kết tủa trắng. Khi ngâm dung dịch trong cốc nước nóng một thời hạn thì thấy bên trên thành ống nghiệm có dính một lớp kim loại trắng sáng, rất có thể soi gương được.

Xem thêm: Lời Giải Tóm Tắt Đề Toán Thi Thptqg 2019 : Môn Toán, Đề Thi Thpt Qg 2019: Môn Toán

Giải thích:HCHO + 2AgNO3 + H2O + 3NH3→HCOONH4 + 2NH4NO3 + 2Ag(downarrow)Nhận xét:Anđehit vừa biểu hiện tính thoái hóa vừa bộc lộ tính khử.Khi bị khử, anđehit chuyển thành ancol bậc I tương ứng.Khi bị oxi hóa, anđehit gửi thành axit cacboxylic (hoặc muối hạt của axit cacboxylic) tương ứng.1.1.4. Điều chếa. Từ bỏ ancol

R – CH2OH + CuO(oversett^0 ightarrow) R – mang đến + Cu + H2O

Ví dụ:CH3–CH2OH + CuO(oversett^0 ightarrow)CH3CHO + Cu + H2O

b. Từ HidrocacbonTừ Metan:CH4 + O2 (oversetxt,t^0 ightarrow)H-CH=O + H2O

(Fomanđehit)

Từ Etilen: 2CH2 = CH2 + O2 (oversetxt,t^0 ightarrow)2 CH3 – CH=O

(Axetanđehit)

1.1.5. Ứng dụngLà vật liệu sản xuất vật liệu nhựa phenol - formanđehit, nhựa urê - formanđehitNước của formanđehit (fomon) dùng để làm tẩy uế, làm cho chất gần cạnh trùng...Anđehit axetic sử dụng sản xuất axit axetic làm nguyên liệu cho những ngành sản xuất
1.2.1. Định nghĩaLà hợp hóa học hữu cơ có chứa nhóm >C=O links trực tiếp với 2 gốc hidrocacbonVí dụ: CH3COCH3 (đimetylxeton hoặc axeton), CH3COC6H5(Metyl phenyl xeton hoặc axeton phenon)1.2.2. Tính chất hóa học

CH3–CO–CH3+ H2CH3–CH(OH)– CH3

Khác cùng với anđehit, xeton không tham gia phản ứng tráng bạc.

1.2.3. Điều chếa. Từ bỏ ancol

R – CH(OH) – R’ + CuO (oversett^0 ightarrow)R – teo – R’ + Cu +H2O

Ví dụ: CH3–CO–CH3 +CuO(oversett^0 ightarrow)CH3–CHOH–CH3+ Cu+ H2O

b. Tự Hidrocacbon

Oxi hóa không trọn vẹn Cumen nhận được axeton với Phenol theo sơ đồ:

*

1.2.4. Ứng dụng

Axeton có tác dụng dung môi hoà tan được không ít chất hữu cơ.


Bài 1:

Cho andehit no, mạch hở, bao gồm công thức CnHmO2. Quan hệ giữa n với m là:

Hướng dẫn:

Andehit no mạch hở CnHmO2có hai team -CHO(Rightarrow sum n lk pi = 2)(\ Delta =frac2x+2-y2 Rightarrow 2frac2n+2-m2 \ 4 = 2n+2-m Rightarrow m = 2n - 2)

Bài 2:

Chia hỗn hợp X có hai andehit no, đơn chức, mạch hở thành hai phần bằng nhau:- Phần 1: Đem đốt cháy trọn vẹn thu được 0,54 gam H2O.- Phần 2: Cho công dụng hết cùng với H2dư (Ni, t0) thu được hỗn hợp Y. Đốt cháy trọn vẹn hỗn thích hợp Y, nhận được V lít CO2(đktc).Giá trị của V là:

Hướng dẫn:

Gọi CTTQ:(C_arnH_2arn+1CHO)TN1:(C_arnH_2arn+1CHO +O_2 ightarrow (arn+1)H_2O)TN2:(C_arnH_2arn+1CHO xrightarrow<2+O_2>1+H_2(arn+1)CO_2)(Rightarrow n_CO_2 = n_H_2O = 0,03 mol)(Rightarrow V_CO_2 = 0,672 (l))

Bài 3:

Cho 14,6 gam hỗn hợp 2 andehit solo chức, no, đồng đẳng kế tiếp chức năng hết với H2tạo ra 15,2 gam các thành phần hỗn hợp hai ancol.Vậy bí quyết hai ancol là:

Hướng dẫn:

Theo định công cụ bảo toàn trọng lượng ta có:

(n_H_2=frac15,2-14,62=0,3(mol))

Anđehit no, đơn chức cộng hidro theo tỉ lệ 1:1 bắt buộc :

(n_andehit=n_H_2=0,3(mol))

(Rightarrow M=frac14,60,3approx 48,67)

→ nhị andehit là CH3CHO và C2H5OH

Bài 4:

Cho hỗn hợp HCHO và H2đi qua ống đựng bột Ni nung nóng, thu được tất cả hổn hợp X. Dẫn tổng thể sản phẩm thu được vào bình đựng nước lạnh thấy khối lượng bình tăng 11,8 gam.Lấy cục bộ dung dịch trong bình cho tính năng dung dịch AgNO3trong dung dịch NH3dư tạo thành 21,6 gam Ag. Khối lượng ancol có trong X là:

Hướng dẫn:

Ancol chiếm được là CH3OH

Khối lượng bình nước tăng bao gồm khối lượng của CH3OH cùng HCHO dư

Khi cho toàn cục dung dịch vào bình vào AgNO3/NH3chỉ có HCHO tác dụng

(n_HCHO=frac14n_Ag=0,05gam)

(Rightarrow m_HCHO=1,5 gam)

(m_CH_3OH=11,8-1,5=10,3gam)


Bài 1:

Hỗn thích hợp T bao gồm hai andehit no mạch hở:Thí nghiệm 1: Đốt cháy trọn vẹn a mol tất cả hổn hợp T thu được a mol H2OThí nghiệm 2: Hidro hóa a mol hỗn hợp T nên 1,4a mol H2Nếu mang đến m gam T công dụng với một lượng dung dịch AgNO3/NH3thu được 1 mol Ag thì m có mức giá trị:

Hướng dẫn:

T: 2 andehit no, mạch hở(\ C_overlinexH_overlineyO_overlinez xrightarrow<> fracoverliney2H_2O \ a ightarrow fracaoverliney2 = a \ overliney = 2)(\ eginmatrix HCHO \ x endmatrix eginmatrix HOC-CHO \ y endmatrix)(\ HCHO + H_2 ightarrow CH_3OH \ x ightarrow y \ HOC-CHO+ 2H_2 ightarrow HO-CH_2-CH_2-OH \ y ightarrow 2y \ left.eginmatrix x + y = a \ x + 2y = 1,4a endmatrix ight}fracxy=frac32 \ HCHO ightarrow 4Ag \ 3t ightarrow 12t \ HOC-CHO ightarrow 4Ag \ 2t ightarrow 8t \ n_Ag = 1 mol = 20 t \ t = frac120 = 0,05 mol \ m = 30.3.0,05+58.2.0,05 = 10,3 gam)

Bài 2:

Hỗn đúng theo X tất cả H2và 2 anđehit (no, 1-1 chức, mạch hở, M 3/NH3dư, chiếm được m gam kết tủa. Giá bán trị lớn số 1 của m là:

Hướng dẫn:

(\ overlineM_hh X = 5,1534 .4 = 20,6136 \ overlineM_hh Y = 10,3068.4=41,2272 \ fracd_XM_Y = fracn_Yn_X = frac12)⇒ đưa sử thuở đầu có 0,88 mol tất cả hổn hợp X thì sau phản ứng còn lại 0,44 mol tất cả hổn hợp Y⇒ ngiảm(= n_X - n_Y = n_H_2 = 0,44 mol)Mặt khac, bởi vì andehit no, đơn chức, mạch hở, làm phản ứng xẩy ra hoàn toàn(\ Rightarrow sum n_CHO = 0,44 mol \ n_hh X = 0,88.20,6136 = 18,139968 gam \ m_andehit = 17,259968 gam \ Rightarrow overlineM_hh andehit = 39,2272)⇒ các thành phần hỗn hợp chứa HCHO (M = 30)Đặt nHCHO= x mol; nandehitcòn lại= y mol⇒ gồm hệ phương trình:(left{eginmatrix x + y = 0,44 \ 30x + M_y = 17,259968 endmatrix ight.)Ta bao gồm bảng sau:

*