Glucozơ có công thức phân tử là (C_6H_12O_6) vì chưng vậy số nguyên tử oxi vào phân tử gulucozo là 6. Chọn đáp án D.

Bạn đang xem: Số nguyên tử h trong phân tử glucôzơ là

Kiến thức đề xuất nhớ

Glucozơ là gì? Glucozơ là hóa học rắn, không màu, tan xuất sắc trong nước, độ tung trong nước tăng khi ánh sáng tăng, tất cả vị ngọt kém đường mía. Glucozơ có khá nhiều trong các loại hoa quả: trái nho, mật ong (30%), máu tín đồ (0,1%)

Công thức phân tử C6H12O6.Công thức cấu tạo CH2OH - (CHOH)4 - CHO.Glucozơ tồn tại ở 2 dạng mạch hở và mạch vòng (dạng α là 36% dạng β là 64%).

Câu hỏi hay gặp

1. Số nguyên tử oxi trong phân tử saccarozơ là

A. 6.

B. 7.

C. 11.

D. 12.

Đáp án: C. 11 Số nguyên tử oxi trong phân tử saccarozơ là 11.

Giải thích

Saccarozơ bao gồm công thức phân tử là (C_12H_22O_11) bởi vì vậy số nguyên tử oxi trong phân tử saccarozo là 11. Chọn đáp án C.

2. Số nguyên tử oxi trong phân tử tripanmitin là

A. 6.

B. 7.

C. 8.

Xem thêm: Soạn Bài Chữa Lỗi Diễn Đạt (Lỗi Lô-Gíc), Chữa Lỗi Diễn Đạt

D. 9.


Đáp án: A. 6

Giải thích

Tripanmitin là chất béo no (rắn) bao gồm công thức phân tử là ((C_15H_31COO)_3C_3H_5)

3. Số nguyên tử oxi vào phân tử chất lớn là

A. 6

B. 2

C. 4

D. 8

Đáp án: A. 6 - Số nguyên tử oxi vào một phân tử chất lớn là 6

Trên đó là đáp án cho câu hỏi số nguyên tử oxi vào phân tử glucozơ là bao nhiêu và các dạng bài xích tập hay gặp. Xung quanh tài liệu giải Hóa 12, những em rất có thể tham khảo các môn học tập khác trên Đọc Tài Liệu để ôn luyện toàn diện. Chúc các em học tốt!


Đáp án D

Công thức phân tử của glucozơ là C6H12O6

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

a) Đốt cháy trọn vẹn 12,82 gam các thành phần hỗn hợp X gồm hai este solo chức bắt buộc dùng 0,775 mol O2, nhận được CO2và 5,94 gam H2O. Mặt khác, làm cho nóng 12,82 gam X với dung dịch NaOH vừa đủ, thu được một ancol Y duy nhất cùng 15,64 gam tất cả hổn hợp muối Z. Dẫn toàn thể ancol Y qua bình đựng mãng cầu dư, thấy cân nặng bình tăng 2,85 gam. Vào Z, phần trăm trọng lượng muối của axit cacboxylic gồm phân tử khối to hơn bằng bao nhiêu?

b) Lên men m gam glucozơ với hiệu suất 90%, lượng khí CO2sinh ra dung nạp hết vào hỗn hợp nước vôi trong, nhận được 15 gam kết tủa. Trọng lượng dung dịch sau bội phản ứng bớt 1,8 gam so với cân nặng dung dịch nước vôi vào ban đầu. Tính m ?


home Đề thi và kiểm tra Lớp 12 Hoá học tập Đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 môn Hóa học bộ GD&ĐT mã đề 206


Số nguyên tử hidro vào phân tử glucozơ là

Câu hỏi: Số nguyên tử hidro trong phân tử glucozơ là

A.11

B.22

C.6

D.12

Đáp án

D

- khuyên bảo giải

Số nguyên tử hidro trong phân tử glucozơ là 12

Đáp án D


thắc mắc trên nằm trong đề trắc nghiệm

Đề thi giỏi nghiệp thpt năm 2020 môn Hóa học cỗ GD&ĐT mã đề 206

Lớp 12 Hoá học Lớp 12 - Hoá học tập


Mã câu hỏi: 163519

Loại bài: bài xích tập

Chủ đề :

Môn học: chất hóa học

Câu hỏi này nằm trong đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm chuột Bắt đầu thi để gia công toàn bài

CÂU HỎI KHÁC

dung dịch nào sau tác dụng được cùng với Al(OH)3? Ở ánh sáng thường, kim lọi Fe tác dụng dung dịch như thế nào sau đây? Số nguyên tử hidro vào glucozơ là Số team amino (–NH2) trong phân tử glyxin là mấy? Polime nào sau đây được điều chế phản ứng trùng ngưng? hóa học nào sau đây chức năng với KHCO3 sinh ra khí CO2? Thuỷ phân tripanmitin ((C15H31COO)3C3H5) trong NaOH, nhận được muối gồm công thức kim loại nào sau đây được điều chế phương pháp thuỷ luyện? kim loại nào tiếp sau đây khử bạo gan nhất? lúc núi lửa chuyển động sinh ra khí hidro sunfua gây ô nhiễm không khí. Công thức của hidro sunfua là Ở điều kiện thường, hóa học nào dưới đây mất màu dung dịch Br2? Natri clorua là gia vị quan trọng đặc biệt trong thức ăn uống của con người. Bí quyết natri clorua là Sắt tất cả số oxit hoá +2 vào hợp chất sau đây? Dung dịch tiếp sau đây có pH kim loại nào dưới đây kim một số loại kiềm? tên gọi este HCOOC2H5 là chất X gồm công thức Fe(OH)2. Tên gọi X là dung dịch nào đây làm quỳ tím chuyển sang màu xanh? chất nào dưới đây được dùng làm mềm nước tất cả tính cứng trợ thì thời? hóa học nào sau đây chức năng nước hiện ra khí H2? lúc đốt cháy 7,02 gam hỗn hợp glucozơ và saccarozơ đề xuất vừa đủ 0,24 mol O2, chiếm được CO2 cùng m gam H2O. Hoà tan hết 1,2 gam kim loại R trong hỗn hợp H2SO4 loãng, nhận được 0,05 mol H2. Sắt kẽm kim loại R là phát biểu nào đây sai về valin? mang đến dung dịch KOH dư vào FeCl2 và FeCl3 thu được kết tủa X. nhỏ tuổi vài giọt nước brom vào ống thử đựng 2 ml chất X, lắc nhẹ, thấy có kết tủa trắng. Hóa học X là tuyên bố nào sau đây đúng anilin? đến 3 gam H2NCH2COOH tính năng hết cùng với NaOH, thu được dung dịch đựng m gam muối. Giá trị của m là Thuỷ phân saccarozơ, thu được 2 monosaccarit X và Y. Hóa học X có tương đối nhiều trong trái nho chín nên nói một cách khác là đường nho. Hoà tan không còn 1,62 gam Al vào NaOH, nhận được V ml khí H2 (đktc). Giá trị của V là tất cả bao nhiêu tơ tổng hợp các tơ: xenlulozơ axetat, capron, nitron, nilon–6,6? lúc thuỷ phân không còn 3,56 gam X bao gồm hai este solo chức, mạch hở thì nên cần vừa đủ 0,05 mol NaOH, nhận được một muối Nung nóng m gam X gồm Mg, Al với Cu trong O2 dư, nhận được 15,1 gam các thành phần hỗn hợp Y gồm các oxit. mang đến sơ đồ (1) E + NaOH → X + Y(2) F + NaOH → X + Z(3) X + HCl → T + NaCl. thực hiện các TN sau:(a) Cho hỗn hợp Na2O với Al2O3 (tỉ lệ mol 1 : 1) vào nước (dư). Cho tất cả hổn hợp E gồm tía chất X, Y và ancol propylic. Phấn trăm trọng lượng Y? các thành phần hỗn hợp E gồm 3 este mạch hở X, Y và Z trong các số ấy có một este nhì chức với hai este đơn chức; MX cho những phát biểu sau:(a) Nước quả chanh khử được mùi tanh của cá. Số tuyên bố đúng? hỗn hợp E gồm axit panmitic, axit stearic và triglixerit X. Tra cứu X? nhiệt độ phân 17,82 gam X (là muối sống dạng ngậm nước), thu được tất cả hổn hợp Y (gồm khí cùng hơi) cùng 4,86 gam một ch� xác định định tính thành phần cacbon và hidro trong phân tử saccarozơ được thực hiện theo quá trình sau:Bư�