Glucozơ có công thức phân tử là \(C_6H_{12}O_6\) vì vậy số nguyên tử oxi trong phân tử gulucozo là 6. Chọn đáp án D.

Bạn đang xem: Số nguyên tử h trong phân tử glucôzơ là

Kiến thức cần nhớ

Glucozơ là gì? Glucozơ là chất rắn, không màu, tan tốt trong nước, độ tan trong nước tăng khi nhiệt độ tăng, có vị ngọt kém đường mía. Glucozơ có nhiều trong các loại hoa quả: quả nho, mật ong (30%), máu người (0,1%)

Công thức phân tử C6H12O6.Công thức cấu tạo CH2OH - (CHOH)4 - CHO.Glucozơ tồn tại ở cả hai dạng mạch hở và mạch vòng (dạng α là 36% dạng β là 64%).

Câu hỏi thường gặp

1. Số nguyên tử oxi trong phân tử saccarozơ là

A. 6.

B. 7.

C. 11.

D. 12.

Đáp án: C. 11 Số nguyên tử oxi trong phân tử saccarozơ là 11.

Giải thích

Saccarozơ có công thức phân tử là \(C_{12}H_{22}O_{11}\) vì vậy số nguyên tử oxi trong phân tử saccarozo là 11. Chọn đáp án C.

2. Số nguyên tử oxi trong phân tử tripanmitin là

A. 6.

B. 7.

C. 8.

Xem thêm: Soạn Bài Chữa Lỗi Diễn Đạt (Lỗi Lô-Gíc), Chữa Lỗi Diễn Đạt

D. 9.


Đáp án: A. 6

Giải thích

Tripanmitin là chất béo no (rắn) có công thức phân tử là \((C_{15}H_{31}COO)_3C_3H_5\)

3. Số nguyên tử oxi trong phân tử chất béo là

A. 6

B. 2

C. 4

D. 8

Đáp án: A. 6 - Số nguyên tử oxi trong một phân tử chất béo là 6

Trên đây là đáp án cho câu hỏi số nguyên tử oxi trong phân tử glucozơ là bao nhiêu và các dạng bài tập thường gặp. Ngoài tài liệu giải Hóa 12, các em có thể tham khảo các môn học khác trên Đọc Tài Liệu để ôn luyện toàn diện. Chúc các em học tốt!


Đáp án D

Công thức phân tử của glucozơ là C6H12O6

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

a) Đốt cháy hoàn toàn 12,82 gam hỗn hợp X gồm hai este đơn chức cần dùng 0,775 mol O2, thu được CO2và 5,94 gam H2O. Mặt khác, đun nóng 12,82 gam X với dung dịch NaOH vừa đủ, thu được một ancol Y duy nhất và 15,64 gam hỗn hợp muối Z. Dẫn toàn bộ ancol Y qua bình đựng Na dư, thấy khối lượng bình tăng 2,85 gam. Trong Z, phần trăm khối lượng muối của axit cacboxylic có phân tử khối lớn hơn bằng bao nhiêu?

b) Lên men m gam glucozơ với hiệu suất 90%, lượng khí CO2sinh ra hấp thụ hết vào dung dịch nước vôi trong, thu được 15 gam kết tủa. Khối lượng dung dịch sau phản ứng giảm 1,8 gam so với khối lượng dung dịch nước vôi trong ban đầu. Tính m ?


Trang chủ Đề thi & kiểm tra Lớp 12 Hoá học Đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Hóa học Bộ GD&ĐT mã đề 206


Số nguyên tử hidro trong phân tử glucozơ là

Câu hỏi: Số nguyên tử hidro trong phân tử glucozơ là

A.11

B.22

C.6

D.12

Đáp án

D

- Hướng dẫn giải

Số nguyên tử hidro trong phân tử glucozơ là 12

Đáp án D


Câu hỏi trên thuộc đề trắc nghiệm

Đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Hóa học Bộ GD&ĐT mã đề 206

Lớp 12 Hoá học Lớp 12 - Hoá học


Mã câu hỏi: 163519

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

CÂU HỎI KHÁC

Dung dịch nào sau tác dụng được với Al(OH)3? Ở nhiệt độ thường, kim lọi Fe tác dụng dung dịch nào sau đây? Số nguyên tử hidro trong glucozơ là Số nhóm amino (–NH2) trong phân tử glyxin là mấy? Polime nào sau đây được điều chế phản ứng trùng ngưng? Chất nào sau đây tác dụng với KHCO3 sinh ra khí CO2? Thuỷ phân tripanmitin ((C15H31COO)3C3H5) trong NaOH, thu được muối có công thức Kim loại nào sau đây được điều chế phương pháp thuỷ luyện? Kim loại nào sau đây khử mạnh nhất? Khi núi lửa hoạt động sinh ra khí hidro sunfua gây ô nhiễm không khí. Công thức của hidro sunfua là Ở điều kiện thường, chất nào sau đây mất màu dung dịch Br2? Natri clorua là gia vị quan trọng trong thức ăn của con người. Công thức natri clorua là Sắt có số oxit hoá +2 trong hợp chất sau đây? Dung dịch sau đây có pH Kim loại nào sau đây kim loại kiềm? Tên gọi este HCOOC2H5 là Chất X có công thức Fe(OH)2. Tên gọi X là Dung dịch nào đây làm quỳ tím chuyển sang màu xanh? Chất nào sau đây được dùng để mềm nước có tính cứng tạm thời? Chất nào sau đây tác dụng nước sinh ra khí H2? Khi đốt cháy 7,02 gam hỗn hợp glucozơ và saccarozơ cần vừa đủ 0,24 mol O2, thu được CO2 và m gam H2O. Hoà tan hết 1,2 gam kim loại R trong dung dịch H2SO4 loãng, thu được 0,05 mol H2. Kim loại R là Phát biểu nào đây sai về valin? Cho dung dịch KOH dư vào FeCl2 và FeCl3 thu được kết tủa X. Nhỏ vài giọt nước brom vào ống nghiệm đựng 2 ml chất X, lắc nhẹ, thấy có kết tủa trắng. Chất X là Phát biểu nào sau đây đúng anilin? Cho 3 gam H2NCH2COOH tác dụng hết với NaOH, thu được dung dịch chứa m gam muối. Giá trị của m là Thuỷ phân saccarozơ, thu được 2 monosaccarit X và Y. Chất X có nhiều trong quả nho chín nên còn được gọi là đường nho. Hoà tan hết 1,62 gam Al trong NaOH, thu được V ml khí H2 (đktc). Giá trị của V là Có bao nhiêu tơ tổng hợp các tơ: xenlulozơ axetat, capron, nitron, nilon–6,6? Khi thuỷ phân hết 3,56 gam X gồm hai este đơn chức, mạch hở thì cần vừa đủ 0,05 mol NaOH, thu được một muối Nung nóng m gam X gồm Mg, Al và Cu trong O2 dư, thu được 15,1 gam hỗn hợp Y gồm các oxit. Cho sơ đồ (1) E + NaOH → X + Y(2) F + NaOH → X + Z(3) X + HCl → T + NaCl. Thực hiện các TN sau:(a) Cho hỗn hợp Na2O và Al2O3 (tỉ lệ mol 1 : 1) vào nước (dư). Cho hỗn hợp E gồm ba chất X, Y và ancol propylic. Phấn trăm khối lượng Y? Hỗn hợp E gồm 3 este mạch hở X, Y và Z trong đó có một este hai chức và hai este đơn chức; MX Cho các phát biểu sau:(a) Nước quả chanh khử được mùi tanh của cá. Số phát biểu đúng? Hỗn hợp E gồm axit panmitic, axit stearic và triglixerit X. Tìm X? Nhiệt phân 17,82 gam X (là muối ở dạng ngậm nước), thu được hỗn hợp Y (gồm khí và hơi) và 4,86 gam một ch� xác định định tính nguyên tố cacbon và hidro trong phân tử saccarozơ được tiến hành theo các bước sau:Bư�