Bài 32: Hợp chất có oxi của clo – Bài 2 trang 134 SGK Hóa học 10 Nâng cao. Đọc tên các hợp chất sau đây và cho biết số oxi hóa của clo trong từng hợp chất:

Đọc tên các hợp chất sau đây và cho biết số oxi hóa của clo trong từng hợp chất: Cl2O, KClO3, HClO, Cl2O3, CaCl2, HClO2, Cl2O­7, Ca(ClO)2, HClO3, CaOCl2, Ca(ClO3)2.

Bạn đang xem: Số oxi hóa của caocl2

*

\(\mathop {C{l_2}}\limits^{ – 1} O:\) điclo oxit

\(H\mathop {Cl}\limits^{ – 1} O:\) axit hipoclorơ

\(K\mathop {Cl}\limits^{ +5} {O_3}:\) kali clorat

\(\mathop {C{l_2}}\limits^{ + 3} {O_3}:\) điclo trioxit

\(Ca\mathop {C{l_2}}\limits^{ – 1} :\) canxi clorua Quảng cáo

\(H\mathop {Cl}\limits^{ + 3} {O_2}:\) axit clorơ

\(\mathop {C{l_2}}\limits^{ + 7} {O_7}:\) điclo heptaoxit

\(Ca{(\mathop {Cl}\limits^{ + 1} O)_2}:\) canxi hipoclorit

\(H\mathop {Cl}\limits^{ + 5} {O_3}:\) axit cloric

\(CaOC{l_2}:\;Ca\matrix{ / \cr \backslash \cr } \matrix{ {O – \mathop {Cl}\limits^{ + 1} } \cr {} \cr {} \cr {\mathop {Cl}\limits^{ – 1} \,\,\,\,} \cr } \) : Canxi clorua hipoclorit

\(Ca{(\mathop {Cl}\limits^{ + 5} {O_3})_2}:\) canxi clorat


Bài học: Chuyên mục:

Quảng cáo
Bài trướcBài 1 trang 134 Hóa học 10 Nâng cao: Chất KClO4¬ có tên là gì?
Bài tiếp theoBài 3 trang 134 Hóa lớp 10 Nâng cao: Hãy cho biết tính chất hóa học quan trọng nhất của nước Gia-ven, clorua vôi và ứng dụng của chúng. Vì sao
Danh sách bài tập
Bài 5.33 trang 42 SBT Hóa 10 nâng cao: Cho 17,4 g MnO2 tác dụng hết với dung dịch HCl lấy dư. Toàn bộ...
Bài 5.31 trang 42 SBT Hóa 10 nâng cao: Viết phương trình hóa học của phản ứng thực hiện dãy biến hóa:
Bài 5.32 trang 42 SBT Hóa lớp 10 nâng cao: Nhiên liệu rắn dùng cho tên lửa tăng tốc của tàu vũ trụ con...
Bài 5.29 trang 42 SBT Hóa 10 nâng cao: Dẫn khí clo vào:
Bài 5.30 trang 42 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10 Nâng cao: Tính axit tăng dần
Bài 5.28 trang 42 Sách bài tập Hóa 10 nâng cao: Đọc tên các hợp chất dưới đây và cho biết số oxi hóa...
Xem theo môn học
Sách giáo khoa (SGK)

Sách bài tập (SBT)


Quảng cáo
Luyện tập
Bài 1 trang 118 Hình học 10 Nâng cao: Xét vị trí tương đối của các đường thẳng trong mỗi trường hợp sau
Xét vị trí tương đối của các đường thẳng trong mỗi trường hợp sau. Bài 1 trang 118 SGK Hình học 10 nâng cao...
Bài 1.34 trang 8 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10 Nâng cao: Xét 1 mol phân tử HClO4 có khối lượng bằng 100,5g....
Bài 1.34 trang 8 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10 Nâng cao. Khối lượng clo đồng vị 37 trong 1 mol HClO4 là:....
Bài 9 trang 150 SGK Hóa 10 Nâng cao: Thêm 78ml dung dịch bạc nitrat 10% (khối lượng riêng 1,09 g/ml) vào dung dịch...
Bài 37 : Luyện tập chương 5 - Bài 9 trang 150 SGK Hóa học 10 Nâng cao. Thêm 78ml dung dịch bạc nitrat...
Câu 6.22 trang 198 SBT Toán Đại 10 Nâng cao:
Câu 6.22 trang 198 SBT Đại số 10 Nâng cao. Bài 1 + 2. Góc và cung lượng giác. Giá trị lượng giác của...
Nêu đặc điểm và cách sử dụng của phân vi sinh cố định đạm.

Xem thêm: Top 9 Bài Phân Tích Tiếng Chửi Của Chí Phèo Ở Đầu Truyện Ngắn Chí Phèo


Bài 13: Ứng dụng công nghệ vi sinh trong sản xuất phân bón - Câu 2 trang 43 SGK Công nghệ 10. Nêu đặc...