Bài 13: MÔI TRƯỜNG TRUYỀN ÂMI.Môi trường truyền âm:Đọc sách giáo khoa và trả lời các câu hỏi sau:1.Sự truyền âm trong chất khí:Có hiện tượng gì xảy ra với quả cầu bấc treo gần trống 2? Hiện tượng đó chứng tỏ điều gì?………………………………………………………………………………………………………………………….2.Sự truyền âm trong chất rắn:Âm truyền tới tai bạn C qua môi trường nào khi nghe thấy tiếng gõ? …………………………………………………………………………………………..3.Sự truyền âm trong chất lỏng:4.Âm có thể truyền được trong chân không hay không?Xem video và trả lời cả câu hỏi:âm truyền được trong những môi trường nào?Âm có thể truyền được trong chân không hay không?Điền vào kết luận: Kết luận: Âm có thể truyền qua những môi trường như ………, ……………, ……… và không thể truyền qua ………………………… Ở các vị trí càng xa nguồn âm thì âm nghe …………………………………….5.Vận tốc truyền âm Hãy so sánh vận tốc truyền âm trong không khí, nước và thép.

II. Bài tậpC 7 : Âm thanh xung quanh truyền đến tai ta nhờ môi trường nào ?………………………………………………………………………………………………………………………………C 8 : Hãy nêu ví dụ chứng tỏ âm có thể truyền qua môi trường lỏng.………………………………………………………………………………………………………………………………C 9 : Ngày xưa để phát hiện tiếng vó ngựa người ta thường áp tai xuống đất để nghe. Hãy giải thích tại sao ?…………………………………………………………………………………………………………………………………C 10 : Khi ở ngoài khoảng không ( chân không ), các nhà du hành vũ trụ có thể nói chuyện với nhau một cách bình thường không như khi họ ở trên mặt đất không? Tại sao ?…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..Bài 1: Khi nghiên cứu sự truyền âm thanh, người ta đã có những nhận xét sau. Hãy chọn câu trả lời sai: A. Để nghe được âm thanh từ vật phát ra thì phải có môi trường truyền âm. B. Không khí càng loãng thì sự truyền âm càng kém. C. Sự truyền âm thanh là sự truyền dao động âm. D. Không khí là môi trường truyền âm tốt nhất.Bài 2: Vận tốc truyền âm trong các môi trường được sắp xếp theo thứ tự tăng dần là: A. Rắn, lỏng, khí B. Lỏng, khí, rắn C. Khí, lỏng, rắn D. Rắn, khí, lỏngBài 3: Trong các môi trường sau, môi trường nào không thể truyền được âm: Nước sôi, tấm nhựa, chân không, cao su? A. Tấm nhựa B. Chân không C. Nước sôi D. Cao suBài 4: Cho vận tốc truyền âm trong không khí là 340 m/s và trong nước là 1500 m/s. Vận tốc truyền âm trong thanh nhôm ở cùng điều kiện nhiệt độ có thể nhận giá trị nào sau đây? A. 340 m/s B. 170 m/s C.


Bạn đang xem: So sánh vận tốc truyền âm trong các môi trường


Xem thêm: Cách Vẽ Hình Trụ, Tròn - Hướng Dẫn Vẽ Hình Khối Cơ Bản

6420 m/s D. 1500 m/s