Lý thuyết Sinh 9 bài xích 2. Lai một cặp tính trạng

I. THÍ NGHIỆM CỦA MENĐEN

+ Menden chọn những giống đậu Hà Lan khác biệt về 1 cặp tính trạng.

Bạn đang xem: Soạn bài lai một cặp tính trạng

Các cách thí nghiệm của Menden:

- Bước 1: Ở cây chọn làm bà bầu (cây hoa đỏ) cắt quăng quật nhị tự khi chưa chín

- Bước 2: Ở cây chọn làm ba (cây hoa trắng) lúc nhị chín mang hạt phấn rắc lên đầu nhụy của cây làm bà mẹ (cây hoa đỏ)​ → thu được F1

*

- cách 3: Cho F1 trường đoản cú thụ phấn → F2.

+ tác dụng một số phân tích của Menden:

*

- Menden gọi tính trạng biểu hiện ở F1 là tính trạng trội (hoa đỏ), tính trạng mở ra mới làm việc F2 là tính trạng lặn (hoa trắng).

- Hoa đỏ, hoa trắng là dạng hình hình →​ kiểu hình là tổ hợp toàn thể các tính trạng của cơ thể.

- Kết luận:

“Khi lai bố mẹ khác nhau về một cặp tính trạng thuần chủng tương phản bội thì F1 đồng tính về tính trạng của cha hoặc mẹ, còn F2 tất cả sự phân lí tính trạng theo tỉ lệ vừa phải 3 trội : 1 lặn”.

II. MENĐEN GIẢI THÍCH KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM

Quy ước:


+ gen A hoa đỏ

+ gen a hoa trắng

+ Cây đậu hoa đỏ thuần chủng hình trạng gen AA Cây đậu hoa trắng thuần chủng vẻ bên ngoài gen aa

*

- dìm xét:

+ F1 mẫu mã gen Aa dị hòa hợp tử 100%, giao diện hình 100% hoa đỏ

+ F2: mẫu mã gen 1AA : 2Aa : 1aa, vẻ bên ngoài hình 3 đỏ : 1 trắng.

- F2 có tỷ lệ kiểu hình 3 đỏ : 1 white vì: hình dáng gen Aa bộc lộ kiểu hình giống loại gen AA

+ AA gồm kiểu gen đồng hợp mang đến kiểu hình hoa đỏ → KG chứa cặp gen tương xứng giống nhau là hình dáng gen đồng phù hợp (KG đồng vừa lòng trội AA, kg đồng vừa lòng lặn aa)

+ Aa có kiểu gen dị hợp mang đến kiểu hình hoa đỏ → KG đựng cặp ren tương ứng không giống nhau gọi là giao diện gen dị hợp.

→ Kiểu gen là tổ hợp tổng thể các gene trong tế bào của cơ thể.

Xem thêm: Đề Kiểm Tra Học Kì 1 Toán 12 Năm 2021, Đề Thi Hk1 Toán 12

- Giải thích hiệu quả thí nghiệm:

+ Sự phân li của cặp nhân tố di truyền trong quy trình phát sinh giao tử với sự tổng hợp của bọn chúng trong thụ tinh đó là qui định di truyền những tính trạng.

- Nội dung của quy biện pháp phân li: “trong quá trình phát sinh giao tử mỗi nhân tố di truyền vào cặp nhân tố di truyền phân li về một giao tử cùng giữ nguyên bản chất như ở cơ thể thuần chủng của P.”