Random review:“Schools today are definitely feeling the tightening of the budget strings, so mở cửa source software is greatly appreciated.”—Stepping Forward: Personal & Digital Learning in the 21st Century, October2008


Bạn đang xem: Tải phần mềm tux paint

*

Current Version (0.9.27):

*

View announcement & access the "change logs" to learn what"s new in this version.

Microsoft Windows Windows 11, 10, 8, 7, Vista
*
Users of Microsoft Windows11, Windows10, Windows8, Windows7, WindowsVista can tải về and run this simple installer application lớn get the full version of hsnovini.com. (A stand-alone ZIP-file version, also known as a "Portable" version, is available, as well.) táo macOS macOS
*
táo apple Macintosh owners running macOS 10.10 và later can download hsnovini.com here. Apk android
*
android phone & tablet users can tải về Tux Paint, or install it from the F-Droid software repository. Linux Linux Distribution Packages Gói Linux dạng RPM
*
Users of RedHat & Fedora Linux distributions can tải về hsnovini.com for i686 and x86_64 in RPM format. Fedora Linux và EPEL Packages
*
Users of Fedora & various Enterprise Linux platforms can tải về pre-compiled hsnovini.com packages for their release and architecture from Fedora Package Sources Distribution-agnostic Packages Flatpak Packages for Linux
*
Users of a variety of Linux distributions can install hsnovini.com via Flatpak, a framework for distributing desktop applications.

Previous Version (0.9.26):

Microsoft Windows Windows 2000, & XP
*
Users of Microsoft Windows2000 and WindowsXP can tải về and run this simple installer application lớn get hsnovini.com. (A stand-alone ZIP-file version, also known as a "Portable" version, is available, as well.) Linux Linux Distribution Packages Gói Debian GNU/Linux
*
Debian users can simply download pre-compiled hsnovini.com packages for their release và architecture from their preferred Debian archive mirror. openSUSE Linux Packages
*
openSUSE users can tải về pre-compiled hsnovini.com packages for their release và architecture from software.opensuse.org. BSD Gói FreeBSD
*
người dùng FreeBSD có thể tìm phát âm về bạn dạng Tux Sơn giành riêng cho FreeBSD.

Earlier versions of hsnovini.com are available for other platforms và OSes not listed here.

Xem thêm: So Sánh Nhiệt Độ Sôi Của Các Chất Hữu Cơ Hóa 12, So Sánh Nhiệt Độ Sôi Của Các Hợp Chất Hữu Cơ

Visit the "Download Older Versions" page lớn access them.

Other Downloads:

Mã nguồn
*
Các người dùng Linux với UNIX khác cũng hoàn toàn có thể tải về mã nguồn nhằm biên dịch và thiết đặt Tux Sơn.(Developers can get the latest from the Git source-code repository.) fonts
*
người dùng Tux đánh cũng yêu ước phông chữ riêng thì rất có thể tải về gói fonts TrueType mang đến Tux Sơn. biểu tượng hình tượng Tux Sơn đan xen