Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânTiếng anh thí điểmĐạo đứcTự nhiên và xã hộiKhoa họcLịch sử cùng Địa lýTiếng việtKhoa học tự nhiênHoạt đụng trải nghiệm, hướng nghiệpHoạt động trải nghiệm sáng sủa tạoÂm nhạcMỹ thuật


Bạn đang xem: Tập xác định của hàm số y cos căn x

*

*

*

*

1.Tìm tập xác minh của hàm số: y= (sqrt1+sinx-2cos^2x)

2. Mang lại hàm số: y = (sqrtsin^4x+cos^4x-2msinx.cosx)

Tìm các giá trị của m để xác minh với đều x.


c1 tập xác định của hàm số (y=dfracsin2x+cosxtanx-sinx)

c2 tập xác minh của hàm số (y=sqrt1+cot^22x)

c3 tập xác định của hàm số (y=cotleft(x-dfracpi4 ight)+tanleft(x-dfracpi4 ight))


Tìm đk của thông số m nhằm hàm số sau bao gồm tập khẳng định là R

(y=dfracsin3xsqrtsin^6x+cos^6x+msinxcosx)


tìm tập xác định của hàm số lượng giác sau

a)(y=dfractanleft(2x-dfracpi4 ight)sqrt1-sinleft(x-dfracpi8 ight))

b)(y=dfractanleft(x-dfracpi4 ight)1-cosleft(x+dfracpi3 ight))

c)(y=dfrac3cosx-cos3x)

d)(y=dfrac4sin^2x-cos^2x)

e)(y=dfrac1+cotleft(dfracpi3+x ight)tan^2left(3x-dfracpi4 ight))


Giải pt:

1. ((sqrt9-x^2)-2x).(x(^3)+x(^2)-12x+10)=0 2. Cos3x+2cos(^2)(x+(dfracpi6))=1

Bài 2 tra cứu tập khẳng định của hàm số y = (dfracsqrt1-sin2xcos3x)

Bài 3 : mang đến pt (cosx+1)(cos-2x-mcosx)=msin(^2) x

tìm m nhằm pt gồm đúng 2 nghiệm minh bạch thuộc (<0;dfrac2pi3)(>)

bài 4: cho hàm số y= x(^3)-2mx(^2)+(7m-8)x-5m=10 tất cả đồ thị (C(_m)) và mặt đường thẳng d: y=x+m. Tìm m nhằm d cắt ( C(_m)) tai tía điểm phân biêt 

giúp e cùng với mn ơiiii

 
Xem thêm: Sinh Năm 2022 Là Năm Con Gì, Mệnh Gì? Sinh Con Năm 2022 Giờ Nào Tốt?

tìm tập khẳng định của mỗi hàm số sau : a) (y=frac1-cos x2sin x+sqrt2) ; b) (y=fracsinleft(x-2 ight)cos2x-cos x) ; c) (y=frac an x1+ an x) ; d) (y=frac1sqrt3cos2x+1)


tìm tập xác minh của từng hàm số sau : 

a) y = (sqrt3-sin x) ; b) y = (frac1-cos xsin x) ; c) y = (sqrtfrac1-sin x1+cos x) ; d) y = ( an)(2x + (fracpi3))